Home › Page › Teme gradul I 2019

Teme gradul I 2019

TEME PROPUSE PENTRU LUCRĂRILE METODICO-ŞTIINŢIFICE AFERENTE GRADULUI DIDACTIC I, 2018-2019

 1. Cultură şi matematică.
 2. Educaţia prin matematică.
 3. Matematică şi informatizare (preşcolari; învăţământul primar; gimnaziu; colegiu).
 4. Comunicare prin matematică.
 5. Fundamentele matematicii în lecţiile curente.
 6. Activităţi diferenţiate în lecţiile curente de matematică.
 7. Lecţii de matematică centrate pe activităţi de grup.
 8. Ponderea computerelor în lecţii.
 9. Creativitate şi joc în activităţile cu conţinut matematic.
 10. Rolul materialului didactic în lecţiile de matematică
 11. Rolul matematicii în dezvoltarea personalităţii copilului.
 12. Asupra cercurilor de matematică ale elevilor.
 13. Consilierea şcolară a elevilor prin matematică.
 14. Jocurile cu conţinut matematic în dezvoltarea gândirii.
 15. Interdisciplinaritatea proiectată gradual în învăţământul cu conţinut matematic românesc.
 16. Erori, greşeli şi soluţii diferenţiate pentru învăţământul cu conţinut matematic actual şi de perspectivă.
 17. Inegalităţi şi probleme de extrem.
 18. Profilul instructiv – educativ actual al profesorilor de matematică.
 19. Performanţe prin matematică.
 20. Învăţământul cu conţinut matematic la distanţă: constatări, chestiuni actuale şi de perspectivă, propuneri.
 21. Probleme actuale privind predarea/învăţarea algebrei, analizei matematice, geometriei, informaticii, teoriei probabilităţilor şi statistica matematică.
 22. Simulări şi modelări prin învăţământul cu conţinut matematic.
 23. Optimizări prin matematică şi aplicaţii.
 24. Tehnici inovatoare pentru învăţământul cu conţinut matematic.

Bibliografie selectivă

 1. Dumitriu, Gh.- Sistemul cognitiv şi dezvoltarea competenţelor. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004.
 2. Dumitriu, Gh., Dumitriu, C.- Psihopedagogie. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004.
 3. Guran, E. – Matematică recreativă. Editura Junimea, Iaşi, 1985.
 4. Lupu, C.- Didactica matematicii pentru învăţământul preşcolar şi primar. Editura Caba, Bucureşti, 2006.
 5. Maftei, I. V., Piticari, M.- Inegalităţi alese în matematică. Editura Niculescu, Bucureşti, 2005.
 6. Marcus, S. – Şocul matematicii. Editura Albatros, Bucureşti, 1987.
 7. Neagu, Gh., Neagu Narcisa-Maria – Teme alese de metodica predării matematicii. Editura Plumb, Bacău, 2003.
 8. Postolică, V.- Baze ale matematicii actualizate prin eficienţă. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2008.
 9. Postolică, V.- Optimizare şi aplicaţii: spaţii abstracte, eficienţă, proiecţii immediate şi de perspectivă. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2009.
 10. Preda, V.- Educaţia pentru ştiinţă în grădiniţă. Editura Compania, 2000.
 11. Tomşa, G., Oprescu, N.- Bazele teoretice ale psihopedagogiei preşcolare. Editura V&I Integral, Bucureşti, 2007.
 12. Voiculescu, E.- Factorii subiectivi ai evaluării şcolare. Editura Aramis, Bucureşti, 2002.

01 Octombrie 2018,
Prof. Univ. Dr. Vasile Postolică.