Home › Page › Teme propuse pentru disertație MD1 2019

Teme propuse pentru disertație MD1 2019

 1. Spaţii topologice. Şiruri generalizate. Caracterizări aferente.
 2. Spaţii metrice. Proprietăţi caracteristice.
 3. Spaţii liniare normate. Spaţii Hilbert.
 4. Structurile uzuale de spaţii metrice pentru R, , Rn.
 5. Fundamente ale Analizei matematice în lecţiile curente.
 6. Funcţiile cu variaţie mărginită implicate în rectificabilitatea Jordan.
 7. Serii Fourier şi aplicaţii în studiul semnalelor.
 8. Lecţii de Analiză matematică realizate folosind computerele.
 9. Integrale de tip Riemann – Stieltjes şi importanţa lor.
 10. Convergenţă/Divergenţă în spaţii Euclidiene.
 11. Limită, continuitate şi diferenţiabilitate pentru funcţii vectoriale.
 12. Integrale Riemann şi generalizări imediate.
 13. Inegalităţi clasice soluţionate prin Analiză matematică şi probleme de extrem.
 14. Analiza matematică în cercurile de matematică ale elevilor.
 15. Erori, greşeli şi soluţii diferenţiate pentru lecţiile de Analiză matematică.
 16. Performanţe prin Analiza matematică.

Bibliografie selectivă

 1.  Barry Simon – A Comprehensive Course in Analysis (www.facebook.com/simon.analysis; www.ams.org/simon-set)
 2. Dicţionar de Analiză matematică (coord. Acad. Romulus Cristescu) – Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989.
 3. Postolică, V.- Eficienţǎ prin Matematicǎ Aplicatǎ**: Analiză Matematică. Aplicaţii multiple. Eficienţa şi Optimizare. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2007.
 4. Postolică, V. – Baze ale matematicii actualizate prin Eficienţă. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2008.
 5. Postolică, V.- Optimizare şi aplicaţii: spaţii abstracte, eficienţă, proiecţii immediate şi de perspectivă. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2009.
 6. Postolică, V. – Incursiuni necesare Matematicii Didactice. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2013.
 7. Precupanu Anca – Bazele Analizei Matematice. Editura Canova, Iaşi, 1993.
 8. Stănăşilă Octavian – Analiză Matematică. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979.
 9. Stănăşilă Octavian – Analiza Matematică a Semnalelor şi Ondinelor. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 1997.

01 Octombrie 2018,
Prof. Univ. Dr. Vasile Postolică.