Home › Page › Teme propuse pentru licenţă 2019

Teme propuse pentru licenţă 2019

 1. Sisteme fundamentale de axiome din Matematică şi implicaţiile lor.
 2. Funcţii convexe şi aplicaţii.
 3. Limită şi continuitate în spaţii topologice arbitrare. Aplicaţii.
 4. Rolul şirurilor generalizate în diverse structuri.
 5. Metrizabilitate. Spaţii metrice concrete: R, Rn, R-. Extensii. Aplicaţii.
 6. Funcţii spline şi aplicaţii curente imediate.
 7. Topologii compatibile cu structurile de spaţii liniare.
 8. Completitudine şi compactitate în spaţii liniare topologice: caracterizări, exemple, aplicaţii.
 9. Aproximare şi interpolare optimală pentru funcţiile reale de argument real.
 10. Clase de operatori pe spaţii liniare. Aplicaţii.
 11. Cardinale şi aplicaţii imediate.
 12. Diferenţiabilitatea funcţiilor reale. Aplicaţii.
 13. Integrale multiple în spaţii Euclidiene. Aplicaţii.
 14. Problema generală a celei mai bune aproximări. Interpretări, proiecţii şi aplicaţii.

Bibliografie Selectivă

 1. Costinescu Olga – Elemente de topologie generală. Editura Tehnică, Bucureşti, 1969.
 2. Lang Serge – Undergraduate Analysis. Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg, Tokyo, 1989.
 3. Postolică V. – Spline functions in H-locally convex spaces. Ann. St. Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, România, 27, 1981, p. 333-338.
 4. Postolică, V. – Sinteze din Fundamentele Matematicii şi Aplicaţii. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-755-132-0.
 5. Postolică V. – Matematici Aplicate. Analiză Matematică. Aplicaţii imediate şi de perspectivă. Editura Alma Mater, Bacău, 2011, ISBN 978-606-527-157-9.

01 Octombrie 2018,
Prof. Univ. Dr. Vasile Postolică.