Home › Page › CURSURI

CURSURI

Energetică Generală, EI anul II: Curs


MMEN2 + SSS (631 + 431): Curs


Curs Reţele de Calculatoare, TI anul I & Info anul II

RC_curs1_IntroToNet, RC_curs2_ConfigIOS, RC_curs3_ProtocoaleR, RC_curs4_AccessRRC_curs5_Ethernet ,RC_curs6_Retea , RC_curs7_IP , RC_curs8_Subnet, RC_curs9_Transport, RC_curs10_Aplicatie, RC_Cursw11_Proiectare , ,

Lab1_RCv6, Lab2_RCv6, Lab3_RCv6, Lab4_RCv6, Lab5_RCv6, Lab6_RCv6, Lab6b_RCv6, Lab7_RCv6.


Curs Echipamente Electrice, EI anul III, EchELaborator

Subiecte examen Echipamente electrice >Subiecte Examen Oral .

Seminar1, Seminar2, Seminar3, Seminar4


Curs Retele Locale de Calculatoare – versiune veche, TI anul II

RLC_Curs1, RLC_Curs2, RLC_Curs3, RLC_Curs4, RLC_Curs5, RLC_Curs6, RLC_curs7, RLC_curs8, RLC_curs9, RLC_curs10

Laboratoare: L1_RLC, L2_RLC, L3_RLC, L4_RLC, L5_RLC, L6_RLC, L7_RLC, L7b_RLC .

Subiecte examen

Model plansa cu indicator pentru proiecte la RC, SSI, IP : <Indicator>


PCLP1L1_functii de intrare ,L2 – instructiuni ,L2a – Algoritmi fundamentali numere  , L3 – Tipuri de date , L4 – operatoriL5_ExpresiiL6 – Functii 1  ,L7-Functii 2 ,L8_Functii matrici ,Server FTPL9-fisiere-1L10-fisiere-2 ,L11-Recapitulare_Instructiuni , ,

TEST 3 – Test3,

NOTE TEST: Note Laborator PCLP1

  1. Bibliografie: http://ocw.cs.pub.ro/courses/programare,
  2. C_partea I_Stud
  3. cartea de algoritmi

Bonus 1: Algoritmi sortare-cautare

Bonus 2: Subiecte pentru testul 2 si 3: Culegere_Probleme Cpp


Electronica Digitala: Laborator electronica-digitala

Anexe_integrate logice, L1_ED, L2_ED., L3_EDL4-ED., L5-ED ,L6-ED ,L7-ED ,L8-ED ,L9-ED .

redresoare, DEEA_L8,


Ingineria Programelor:
Curs: Curs_IngProgr
Laboratoare L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7.
##################################################

Arhitectura Sistemelor de Calcul,

Lucrarea 3, Lucrarea 4, Lucrarea 5Lucrarea 6,