Lector universitar doctor Simona Elena Dragomirescu

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice, Departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economic- Financiară Prodecan responsabil cu managementul calității, etica şi imaginea facultății, la Facultatea de Științe Economice Titular de curs la disciplinele: Contabilitate, Control de gestiune, Control financiar, Sisteme și raportări financiare, Contabilitate și gestiune fiscală. Îndrumător...

spacer