Anunțuri studenți

Anul universitar 2021-2022
Teme de licență coordonate
 1. Contul de profit și pierdere, model privind performanța entității. Studiu de caz la S.C. …
 2. Raportarea financiară. Studiu de caz la S.C. …
 3. Considerații teoretice și practice privind întocmirea lucrărilor contabile de închidere
 4. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de active şi datorii la S.C. ….
 5. Valorificarea constatărilor la inventariere. Studiu de caz la S.C. …
 6. Statutul actual al gestionarului
 7. Aspecte fiscale şi contabile privind taxa pe valoarea adăugată în România
 8. Aspecte fiscale şi contabile privind impozitul pe venit în România
 9. Studiu privind organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune prin metoda costurilor standard
 10. Calculaţia şi gestiunea costurilor la o întreprindere de producţie
 11. Controlul prin sistemul de bugete la S.C. …
 12. Analiza sistemului contabil X . Aspecte teoretice şi practice
 13. Studiu privind raportarea financiară din România, versus raportarea financiară din …………..
 14. Abordări europene privind sistemele de raportare financiară. Aspecte teoretice şi practice
Orar activități didactice
Semestrul 1
Luni
 • 13-15 Consultații studenți
 • 15-17 Control de gestiune (curs)
 • 17-19 Contabilitate (curs)
Marți
 • 13-15 Contabilitate (seminar gr.4611)
 • 15-17 Contabilitate (seminar gr.4612)
Miercuri
 • 13-15 Control de gestiune (seminar gr.4631)
 • 15-17 Control de gestiune (seminar gr.4632)
Joi
 • 13-15 Contabilitate (seminar săpt. pară gr. 11221)
 • 15-17 Control financiar (curs)
Semestrul 2
Luni
 • 13-15 Contabilitate și gestiune fiscală (curs)
 • 15-17 Sisteme și raportări financiare (seminar gr. 4632)
Marți
 • 09-11 Sisteme și raportări financiare (seminar gr. 4631)
Miercuri
 • 09-11 Contabilitate și gestiune fiscală (seminar gr.4622)
 • 11-13 Contabilitate și gestiune fiscală (seminar gr.4621)
Joi
 • 09-11 Sisteme și raportări financiare (curs)
 • 11-13 Consultații studenți