Lector universitar doctor Simona Elena Dragomirescu

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe Economice,
Departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economic- Financiară
  • Prodecan responsabil cu managementul calității, etica şi imaginea facultății, la Facultatea de Științe Economice
  • Titular de curs la disciplinele: Contabilitate, Control de gestiune, Control financiar, Sisteme și raportări financiare, Contabilitate și gestiune fiscală.
  • Îndrumător de an la programul de studii de licență Contabilitate și informatică de gestiune – IF anul III.
  • Activități de cercetare științifică: domeniu de interes Contabilitate.
spacer