Home › Page › Curriculum Vitae
1.132 views

Curriculum Vitae

Nume şi prenume Popa Cristina-Elena
Adresă
Telefon
Fax –
E-mail popa_cristina_kineto@yahoo.com

Naţionalitate Română

Data naşterii 09.03.1984

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

• Data 2007- 2015
• Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Universitar
• Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică şi de cercetare
• Data 2015
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Universitar
• Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctor
• Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică şi de cercetare

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Perioada 2013
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Universitatea „Spiru Haret” în parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare şi TUV Austria, în cadrul proiectului POSDRU „Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii în învăţământul superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi standardelor internaţionale de calitate”
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Programul de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în Învăţământul la Distanţă – ID
• Tipul calificării / diploma obţinută Certificat de absolvire
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ Proiect European

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Perioada 14-18 decembrie 2013
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Universitatea „Spiru Haret” în parteneriat cu Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi Pluri Consultants România, în cadrul proiectului POSDRU, „Calitate în Învăţământul Superior”
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Auditor în domeniul calitaţii
• Tipul calificării / diploma obţinută Certificat de absolvire
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ Proiect European

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Perioada 27 octombrie – 03.noiembrie 2013
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Societarea Română de Yumeiho
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale – Terapeut Yumeiho
• Tipul calificării / diploma obţinută Certificat de absolvire a stagiului de perfecţionare în Terapia Yumeiho
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ Curs postuniversitar

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Perioada 01.februarie – 30 august 2013
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Asociaţia Sindrom Down Bacău
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale – Instructor kinetoterapeut în proiectul european „Nutriţie pentru sănătate” finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune 1.2 Iniţiative ale Tinerilor
– Realizarea unei broşuri în scop educativ
• Tipul calificării / diploma obţinută Certificat pentru îndrumarea acordată voluntarilor proiectului
Diplomă de participare
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ Proiect European

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Perioada 22 aprilie – 28 aprilie 2013
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Societarea Română de Yumeiho
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale – Terapeut Yumeiho
• Tipul calificării / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de iniţiere în Terapia Yumeiho
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ Curs postuniversitar

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Perioada 2012
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Fundaţia Motivation România

• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Instruire privind „Furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală”
• Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de participare
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ Seminar postuniversitar

• Perioada 2011-2013
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Domeniul Psihologie, Terapie Ocupaţională
• Tipul calificării / diploma obţinută Cursant al proiectului POSTDRU/86/1.2/S/63545 „Terapia Ocupaţională şi ingineria aplicată în echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistivă-specializări universitare europene, nou introduse în România, pentru o societate bazată pe cunoaştere şi egalitate de şanse”
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ Studii postuniversitare

• Perioada 2015
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Universitatea „Al.Ioan Cuza” Iaşi
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Facultatea de Biologie, Specializarea Genetică
• Tipul calificării / diploma obţinută Doctor
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ Doctorat

• Perioada 2009
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Masterat „Recuperarea sechelelor posttraumatice ale ţesutului cutanat şi subcutanat”
• Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de master
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ Masterat postuniversitar

• Perioada 2009
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale “Documentarea, implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în procesul educaţional şi de cercetare ştiinţifică”
• Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de participare
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ Curs postuniversitar

• Perioada 2008
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic
• Tipul calificării / diploma obţinută Certificat de absolvire
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ Studii postuniversitare

• Perioada 2008
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale curs ”Levees de Tension Musculaires, Massage Manipulation Specifique Decontracturans Post-traumatique ou Confort/ Detente” (Tehnici Miotensive), de kinetototerapeutul Sandrine Monnet, Ecole de Kinesitherapie CHU de Grenoble, France
• Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de absolvire
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ Curs postuniversitar

• Perioada 2008
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Orthopaedic Medicine,”Successfully attended the course on clinical reasoning, diagnosis and treatment of soft tissue lesions, updated orthopaedic medicine (Cyriax), module: Lumbar Spine” (Manipulări vertebrale), susţinut de Dr. Steven De Coninck, Preşedinte „ETGOM” Europa
• Tipul calificării / diploma obţinută Certificat de absolvire
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ Curs postuniversitar

• Perioada 2008
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Asociaţia pentru Dezvoltare Economică Locală (ADEL) Bacău
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale “Introducere în management de proiect”
• Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de participare
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ Curs postuniversitar

• Perioada 2007
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Secţia Kinetoterapie
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Kinetoterapie şi Motricitate Specială
• Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de Licenţă (Licenţiat în kinetoterapie)
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ Universitar

• Perioada (de la – până la) 2003
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Liceul cu Program Sportiv din Bacău

• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Chimie-Biologie
• Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ Liceal

• Perioada (de la – până la) 1999
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Şcoala Generală “George Bacovia” din Bacău
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale –
• Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de absolvire a examenului de Capacitate
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ Gimnazial

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Limba maternă Română

Limbi străine cunoscute

Engleza
• abilitatea de a citi Bine;
• abilitatea de a scrie Bine;
• abilitatea de a vorbi Bine;

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE
– Capacitate de interrelaţionare
– Abilităţi de comunicare
– Capacitate de lucru în echipă

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ORGANIZATORICE
– Capacitate de analiză şi sinteză
– Capacitate de rezolvare a problemelor
– Capacitate de organizare şi coordonare
– Adaptabilitate

1.Activităţi în contextul cărora s-au exercitat aptitudinile sociale şi organizatorice: – Participare la multiple Conferinţe Internaţionale şi publicarea a peste 30 de articole în reviste de specialitate;
– Activităţi didactice şi extradidactice cu studenţii pe parcursul a celor 6 ani de activitate;
– Organizarea şi coordonarea Practicii în staţiuni balneare şi climaterice II a studenţilor – Eforie Nord
– Conducerea cercurilor studenţeşti cu tematica „Specificitatea kinetoterapiei în cadrul afecţiunilor aparatului neuro-mio-artro-kinetic” (2009) şi „Aplicaţiile kinetoterapiei în afecţiuni reumatismale”, în 2008 ;
– Competiţii sportive, spectacole, concursuri artistice – organizare;
– Activităţi de recuperare cu pacienţii;
– Lucru în echipe interdisciplinare de recuperare, de cercetare;
– Participări la întâlniri de lucru şi mese rotunde, în cadrul domeniului şi al specializării.

2. Apartenenţa la societăţi ştiinţifice în cadrul cărora s-au exercitat aptitudinile sociale şi organizatorice: – Membră în colectivul de redacţie al revistei „Kinetostud” – din anul 2010
– Membră în comitetul de organizare a Conferinţei Internaţionale „Achievements and prospects in the field of physical education and sports within the interdisciplinary European education system”, organizată anual de FŞMSS – din anul 2008
– Membră în comitetul de organizare a Sesiunii de Comunicări Studenţeşti, FŞMSS, desfăşurată anual – din anul 2008
– Membră în Comisia financiară a DKTO – din anul 2012
– Membră în “Comisia de promovare a imaginii facultăţii şi universităţii” – din anul 2009
– Membră în ENOTHE (Reţeaua Europeană de Învăţământ Superior de Terapie Ocupaţională) – din anul 2011
– Membră în Consiliul Ştiinţific Sportului din România (CSR) – din anul 2008
– Membră în Asociaţia Română de Algeziologie (AAR) – din anul 2008
– Membră în Asociaţia kinetoterapeuţilor din Bacău – din anul 2007

COMPETENŢE ŞI APTITUDINI TEHNICE – Cunoştinţe operare PC: Office (Word, Power Point, Excel)
– Utilizare aparatură multimedia: videoproiector, retroproiector, cameră video, video, scanner.

PERMIS DE CONDUCERE Auto – Categoria B