Home › Page › Contributii stiintifice
497 views

Contributii stiintifice

Lista contribuţiilor ştiinţifice şi de cercetare

A Teza de doctorat
Incidenţa unor maladii genetice şi malformaţii congenitale în populaţiile umane din judeţele Bacău şi Vaslui. Utilizarea metodelor kinetoterapeutice în ameliorarea unora din manifestările lor

B Cărţi publicate în edituri naţionale, recunoscute CNCS, internaționale şi capitole în cărţi (articole în volumele cu ISBN)
Mârza Dănilă Doina, Popa Cristina-Elena, Masaj şi tehnici complementare Editura Alma Mater, Bacău, ISBN 978-606-527-453-2, 177 p., 2015

C Articole in-extenso publicate în reviste cotate ISI (cu sau fără factor de impact) sau în volumele “proceedings” indexate ISI Thomson
Popa Cristina-Elena, Ghiorghiţă Gogu – Journal of Genetics The Frequency of Congenital Malformations and Chromosomal Disorders of Bacau and Vaslui Counties (Romania) , Indian Academy of Sciences, 2015, Impact factor 1.013(articol în curs de publicare); http://www.ias.ac.in/jgenet

C2 Popa Cristina-Elena, Dobrescu Tatiana – Improving the Symptoms of Compensating Hyperlordosis in Female Gymnasts Through the Use of Postural Reeducation Program, Elsevier, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 117 ( 2014 ) 603 – 609

D Articole in-extenso publicate în reviste indexate BDI sau în volumele „proceedings” indexate BDI
D1 Popa Cristina-Elena, Ghiorghiţă Gogu – The effectiveness of physical therapy in developing the basic motor skills in children who have Down Syndrome – Gymnasium, Scientific Journal of Education, Sports and Health, Volum 14, 2014, p.42-50, ISSN 1877-0428

D2 Popa Cristina-Elena, Study regarding the effectiveness of muscle energy techniques in treating cervicalgias – Sport and Society. Interdisciplinary Journal of Physical Education and Sport, Volum 14, 2014, p.61-66, ISSN 1877-0428

D3 Popa Cristina-Elena, Comparative observations regarding the incidence of certain hereditary disorders and congenital malformations in Bacau and Vaslui counties, between 2006 and 2013 – Gymnasium, Scientific Journal of Education, Sports and Health, 2014, Volum 2, Nr.XV, p.261- 268, ISSN 1877-0428

D4 Dobrescu Tatiana, Popa Cristina-Elena, The role of applicative tracks in improving Down Syndrome symptoms in children, JPES, Journal of Physical Education and Sport, Volum 13, 2014 ISSN 1582-8131

D5 Popa Cristina-Elena, Galeru Ovidiu, Study regarding the improvement of postural control in children who have Down Syndrome through swimming – Gymnasium, Scientific Journal of Education, Sports and Health, vol. XIII, Nr.2, 2012, p.85-99, ISSN 1877-0428

D6 Study regarding the incidence of congenital malformations, on systems, from Vaslui county, over the period of 2006-2009 Popa Cristina-Elena Sport Medicine Journal, Sport Journal of Romanian Sports Medicine Society, Nr.4, 2011, p. 843 – 846, ISSN 1841-0162

D7 Popa Cristina-Elena, Balint Tatiana, Study regarding the incidence of congenital malformations, on systems, in human populations from Bacau county, over the period of 2006-2009 – Gymnasium, Scientific Journal of Education, Sports and Health, vol.XII, 2011, p.199-215, ISSN 1877-0428

D8 Balint Tatiana, Popa Cristina-Elena, Possibilities of evaluation of the needs of a client in occupational performance – Gymnasium, Scientific Journal of Education, Sports and Health, Nr.1, Vol.XII, 2011, p.56 – 64, ISSN 1877-0428

D9 Popa Cristina-Elena, Ghiorghiţă Gogu, Ongoing study conducted on the importance of neuro-proprioceptive facilitation techniques applied to children with Down Syndrome – Gymnasium, Scientific Journal of Education, Sports and Health, Vol. XI, Nr.1, 2010, p.28-35, ISSN 1453-0201

D10 Popa Cristina-Elena, Ghiorghiţă Gogu, Study regarding the effectiveness of physical therapy in the case of an operated congenital Talipes Equinovarus – case study – Gymnasium, Scientific Journal of Education, Sports and Health, Nr.1, Vol.XIII, 2010, p. 47-61, ISSN 1877-04282012

D11 Popa Cristina-Elena, A clinical study regarding the efficiency of the kinesitherapy practice in progressive muscular dystrophies – Sport Medicine Journal, Sport Journal of Romanian Sports Medicine Society, 2009, p.259-260, ISSN 1841-0162

D12 Popa Cristina-Elena, Ongoing study conducted on the importance of the Kinesitherapy in Myotonic Dystrophy – Studia Universitatis Babes-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, Nr.3, 2009, p. 93-99, ISSN 1453-4223

E Articole în-extenso publicate în revistele sau volumele unor conferinţe internaţionale (neindexate ISI sau BDI)

E1 Popa Cristina-Elena, Dobreci Lucian Daniel, Galeru Ovidiu, Study regarding the effectiveness of physical therapy in treating the Locomotor Ataxia specific to the Saethre-Chotzen Syndrome – case study – Anuar ştiinţific – Volumul Forumul Ştiinţific Naţional Competiţional, 2012, p.195-203, ISSN* 2067 2934

E2 Popa Cristina-Elena, Studiu comparativ privind incidenţa unor boli ereditare şi malformaţii congenitale pe aparate şi sisteme din judeţele Bacău şi Vaslui, în perioada 2006-2009 – Volumul Conferinţei Naţionale: „Abordări interdisciplinare în cercetarea ştiinţifică focalizate pe excelenţă în Educaţie Fizică şi Sport”, Editura Printech, Bucureşti, 2011, p.321- 332, ISBN 978-606-521-760-7

E3 Popa Cristina-Elena, Ascertainment study on the importance of the kinesitherapeutical intervention in patiens with lumbar disk hernia operations – Volumul Conferinţei Internaţionale „Innovation and creation in the field of physical activity, sources of human performance”, Ed. Zigotto Publ. House, Galaţi, 2009, p.427-431, ISBN 978-973-1724-95-9

E4 Popa Cristina-Elena, Mârza Dănilă Doina, Contribuţia masajului antistres la atleţii de performanţă în perioada competiţională – Volumul Sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, “Activităţile corporale în învăţământul superior, prezent şi perspective”, Ed. Politehnica Press, Bucureşti, 2009, p.79-85, ISSN 1844-3923

E5 Popa Cristina-Elena, Mârza Dănilă Doina, The contribution of the reflex massage in the confined women`s recovery – Volumul Conferinţei Internaţionale „Innovation and creation in the field of physical activity, sources of human performance”, Ed. Zigotto Publ. House, Galaţi, 2009, p.423-427, ISBN 978-973-1724-95-9

Lucrări prezentate la conferinţe

• Popa Cristina-Elena, „A clinical study regarding the efficiency of the kinesitherapy practice in progressive muscular dystrophies”, Conferinţa Internaţională „Physical exercises a complex and modern way to promote healthy living”, Craiova, 22-25 octombrie 2009, Organizatori* Universitatea din Craiova, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; Centru de studiu şi cercetare a motricităţii umane; Societatea română de medicină sportivă;

• Popa Cristina-Elena, „Contribuţia masajului antistres la atleţii de performanţă în perioada competiţională”, Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, „Activităţile corporale în învăţământul superior, prezent şi perspective”, Bucureşti, 8 mai 2009, Organizatori: Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Catedra de Educaţie fizică şi sport;

• Popa Cristina-Elena; Dobreci Lucian; Galeru Ovidiu, „Study Regarding the Effectiveness of Physical Therapy in Treating the Locomotor Ataxia Specific to the Saethre-Chotzen Syndrome – case study”, Conferinţă Naţională „Impactul finalităţilor sistemului educaţional şi de cercetare ştiinţifică asupra performanţei sportive din România”; Organizatori: Societatea Ştiinţei, Excelenţei Umane şi Sportului Universitar – Departamentul Ştiinţific, Bucureşti 14-15 decembrie 2012;

• Popa Cristina-Elena, „Study regarding the effectiveness of physical therapy in developing the basic motor skills in children who have Down syndrome”, Conferinţă Internaţională „The International Scientific Conference „Youth in the Perspective of the Olympic Movement”, Braşov, 14-16 februarie 2013; Organizatori: Transylvania University of Braşov;

• Popa Cristina-Elena; Dobrescu Tatiana, “Improving the Symptoms of Compensating Hyperlordosis in Female Gymnasts through the Use of Postural Reeducation Programs”, Conferinţă Internaţională: The International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy, Bucureşti, 14-15 iunie 2013; Organizatori: The National University of Physical Education and Sports from Bucharest;

• Popa Cristina-Elena, „Ascertainment study on the importance of the kinesitherapeutical intervention in patiens with lumbar disk hernia operations”, Conferinţă Internaţională “Innovation and creation in the field of physical activity, sources of human performance”, Galaţi, 29-30 mai 2009; Organizatori: Universitatea „Dunărea de jos” din Galaţi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport;

• Popa Cristina-Elena, Mârza Dănilă Doina, “The contribution of the reflex massage in the confined women`s recovery”, Conferinţă Internaţională “Innovation and creation in the field of physical activity, sources of human performance”, Galaţi, 29-30 mai 2009; Organizatori: Universitatea „Dunărea de jos” din Galaţi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport;

• Popa Cristina-Elena, „Ongoing Study conducted on the importance of the kinesitherapy in myotonic dystrophy” , Sesiune de comunicări ştiinţifice „10 ani de kinetoterapie la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a U.B.B din Cluj-Napoca”, Cluj-Napoca, 20 noiembrie 2009, Organizatori: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport;

• Popa Cristina-Elena; Galeru Ovidiu, „Study Regarding the Improvement of Postural Control in Children who have Down Syndrome Through Swimming”, Conferinţă Internaţională „Achievements and prospects in the field of physical education and sports within the interdisciplinary European education system”, Bacău 9-10 noiembrie 2012, Organizatori: Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, FŞMSS;

• Balint Tatiana; Popa Cristina-Elena, “Possibilities of evaluation of the needs of a client in occupational performance” , Conferinţă Internaţională „Achievements and prospects in the field of physical education and sports within the interdisciplinary European education system”, Bacău 27-28 mai 2011, Organizatori: Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, FŞMSS;

• Popa Cristina-Elena, Balint Tatiana; „Study regarding the incidence of congenital malformations, on systems, in human populations from Bacau county, over the period of 2006-2009”, Conferinţă Internaţională „Achievements and prospects in the field of physical education and sports within the interdisciplinary European education system”, Bacău 27-28 mai 2011, Organizatori: Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, FŞMSS;

• Popa Cristina-Elena, „Studiu comparativ privind incidenţa unor boli ereditare şi malformaţii congenitale pe aparate şi sisteme din judeţele Bacău şi Vaslui, în perioada 2006-2009”, Conferinţă Naţională cu participare internaţională „Abordări interdisciplinare în cercetarea ştiinţifică focalizate pe excelenţă în Educaţie Fizică şi Sport”, noiembrie 2011 Bucuresti, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti ; Catedra de Educaţie Fizică şi Sport

Alte contribuţii

Am participat ca şi instructor-kinetoterapeut la proiectul „Nutriţie şi Educaţie pentru Sănătate (NES)” organizat de către Asociaţia Sindrom Down Bacău şi finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune, acţiunea « Inițiative ale Tinerilor », în perioada 01 februarie – 30 august 2013. În cadrul acestui proiect am realizat şi partea experimentală a tezei de doctorat, iar la final am elaborat o broşură care cuprinde modalităţi de interrelaţionare cu persoanele cu sindrom Down, informare privind dizabilitatea intelectuală şi abordări terapeutice prin kinetoterapie.