Galerii

Tema 1 – OPERAȚII UNITARE (Decembrie 2015)

high-level-jet-condenserÎn atenția studenților grupelor 1031 (IPA), 1131 (IB) și 841 (EPI):

Termenul limită pentru predarea temelor de casă : 18 Decembrie 2015 ora 23.59.

Tema se trimite sub formă de document word (extensie .doc – nu alte minuni gen docx, …) atașat la un e-mail trimis pe adresa: lgavrila@ub.ro

Atât documentul word cât și e-mailul trebuie să conțină:

 • numele și prenumele studentului;
 • grupa și specializarea.

Puteți trimite suplimentar tema și în format pdf (împreună cu documentul word).

Temele transmise după termenul limită NU SE IAU IN CONSIDERARE!

Enunțul problemei îl găsiți aici (click pe link): Tema 1 OU 2015

Câteva observații referitoare la subiectele date la examen (FDT 1021 & 1121)

Problema 1:

Se specifică clar în textul problemei că apa circulă prin manta (adică prin zona mai închisă la culoare din figură):

Desen manta Calculul criteriului Reynolds pentru apă:

Re

unde:

 • ρ – densitatea apei la temperatura sa medie (kg/m3);
 • μ – viscozitatea dinamică a apei la temperatura sa medie (Pa×s);
 • v – viteza de curgere a apei (m/s);
 • dech – diametrul echivalent al secțiunii de curgere (m).

Diametrul echivalent al secțiunii de curgere (dacă secțiunea de curgere are altă formă decât cea circulară) se calculează cu relația (citiți cursul!!! – http://cadredidactice.ub.ro/gavrilalucian/files/2011/03/fenomene-de-transfer-1.pdf – pagina 63, ec. 3.103):

dech

în care:

 • A – aria secțiunii de curgere (m2);
 • Pu – perimetrul udat de către fluid (m).

Pentru spațiul în formă de U (secțiunea de curgere), cu notațiile din figură:

aria

și:

perimetrul

de unde, diametrul echivalent al secțiunii de curgere va fi:

Untitled2

Varianta pdf o găsiți aici: Câteva observații referitoare la subiectele date la examen

Tema 2 – Operații unitare (2014, noiembrie-decembrie)

În atenția studenților grupelor 1031 (IPA), 1131 (IB) și 841 (EPI):

Termenul limită pentru predarea temelor de casă : 15 Ianuarie 2015 ora 23.59.

Tema se trimite sub formă de document word (extensie .doc – nu alte minuni gen docx, …) atașat la un e-mail trimis pe adresa: lgavrila@ub.ro

Atât documentul word cât și e-mailul trebuie să conțină:

 • numele și prenumele studentului;
 • grupa și specializarea.

Puteți trimite suplimentar tema și în format pdf (împreună cu documentul word).

Temele transmise după termenul limită NU SE IAU IN CONSIDERARE!

Enunțul problemei îl găsiți aici (click pe link): Tema 2 OU

Succes! :)

Tema 1 – Operații unitare (2014, octombrie)

În atenția studenților grupelor 1031 (IPA), 1131 (IB) și 841 (EPI):

Termenul limită pentru predarea temelor de casă : 15 Noiembrie 2014 ora 23.59.

Tema se trimite sub formă de document word (extensie .docnu alte minuni gen docx, …) atașat la un e-mail trimis pe adresa: lgavrila@ub.ro

Atât documentul word cât și e-mailul trebuie să conțină:

 • numele și prenumele studentului;
 • grupa și specializarea.

Puteți trimite suplimentar tema și în format pdf (împreună cu documentul word).

Temele transmise după termenul limită NU SE IAU IN CONSIDERARE!

Enunțul problemei îl găsiți aici (click pe link): Tema 1 Operații Unitare 2014

Succes! 🙂

Tema 2 Fenomene de transfer 2014 (IPA, IB, EI, IPMI)

Într-o instalație de evaporare cu multiplu efect din industria laptelui se folosește un condensator de suprafață în care are loc condensarea vaporilor de apă proveniți din ultimul evaporator. Condensatorul este un schimbător de căldură cu fascicul tubular (SCFT) orizontal, echipat cu 301 țevi confecționate din oțel inoxidabil [λoțel = 17,5 W/(m×K)] având Ø = 55 × 2,5 mm și L = 4 m. Prin țevi circulă 4255 m3/h apă de răcire care se încălzește de la 20 la 60˚C. Aburul care condensează (Tcondensare = 120˚C) în spațiul dintre țevi are un coeficient individual de transfer de căldură de 10 kW/(m2×K). În decursul funcționării, în țevi se depune o crustă de piatră de cazan cu grosimea de 0,5 mm și conductivitatea termică de 1,16 W/(m×K).

Proprietățile termofizice ale apei:

T (K)

ρ (kg/L)

μ (mPa×s)

λ [W/(m×K)]

cp [kJ/(kg×K)]

293

1

1,000

0,60

4,18

333

0,98

0,470

0,66

4,18

Pe baza datelor de mai sus precizați cine se modifică semnificativ (cu mai mult de ± 10%) în urma depunerii crustelor:

 1. secțiunea de curgere a apei;
 2. viteza de curgere a apei;
 3. aria totală de transfer de căldură a condensatorului;
 4. coeficientul global de transfer de căldură;
 5. regimul de curgere al apei;
 6. fluxul termic total transferat;
 7. potențialul mediu al transferului termic.

Justificați prin calcule răspunsurile date.

IMPORTANT!

 • Termen de expediere a problemei rezolvate: 19 mai 2014, ora 23:59
 • Tema rezolvată se trimite la adresa de e-mail: [lgavrila] at [ub] punct [ro] , ca fișier atașat
 • Fișierul atașat trebuie să fie în format .doc, iar numele fișierului să fie de forma: “Nume_Prenume_Grupa_T1FDT.doc”