Home › Page › Curriculum Vitae
1.390 views

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Cristuţă Mihaela-Alina
Adresa(e) Str. Mărăşeşti, nr. 157, Bacău (România)
Telefon(oane) 0234.51.77.15
Fax(uri) 0234.51.77.15
E-mail(uri) cristuta.alina@ub.ro
Naţionalitate(-tăţi) română

Experienţa profesională

Perioada 01/07/2015 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Perioada 25/02/2008 – 30/06/2015
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar
Numele şi adresa angajatorului Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie ocupaţională, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Bacău (România)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activitate didactică – disciplinele: Kinetoterapia în geriatrie-gerontologie, Educație pentru sănătate și prim ajutor, Kinetoprofilaxie secundară și terțiară, Măsurare și evaluare în kinetoterapie, Tehnici de manevrare a bolnavului, Semiologie, Anatomia viscerelor și a sistemului nervos, Elemente de fizioterapie;
 Elaborarea a 4 suporturi de curs pentru desfășurarea activității didactice: Semiologie – caiet de lucrări practice pentru studenții înscriși la învățământ cu frecvență și frecvență redusă, Cristuță Alina Mihaela, ISBN 978-606-527-370-2, Anul 2014, p.110, Editura Alma Mater, Bacău; Kinetoterapia în Geriatrie-Gerontologie – curs pentru studenții înscriși la învățământ cu frecvență și frecvență redusă, Ochiană Gabriela, Cristuță Alina Mihaela, ISBN 978-606-527-324-5, Anul 2013, p. 103, Editura Alma Mater, Bacău; Educație pentru sănătate și prim ajutor – curs studii de licență, Balint Tatiana, Cristuță Alina Mihaela, ISBN 978-606-527-285-9, Anul 2013, p. 134, Editura Alma Mater, Bacău; Kinetoterapia în geriatrie-gerontologie – caiet de lucrări practice, Cristuţă Alina-Mihaela, ISBN 978-606-527-057-2, Anul 2009, p. 143, Editura Alma Mater, Bacău;
 Îndrumător an: 2010-2013 KMS IF, 2013-prezent KMS ID/IFR;
 Membră în cadrul „Centrului de cercetări pentru performanţă umană” al Departamentului de
Kinetoterapie şi Terapie ocupaţională din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, (2013-prezent);
 Acțiune de voluntariat dedicată persoanelor cu dizabilități, derulată sub motto-ul „Cel mai frumos ou de Paști”, împreună cu DGASPC Bacău, studenții anului III Kinetoterapie și motricitate specială și Asociația Lumina „Hospice Casa Albert” Bacău, (05.04.2012);
 Acțiune de voluntariat desfășurată împreună cu studenții anului I Kinetoterapie și motricitate specială ID/IFR, „Zâmbet pentru un copil”, (17.12.2013);
 Membră în comisiile de admitere (2009-2012);
 Membră în comisia de calitate (2008-2010);
 Membră în comisia de cercetare (2012-2019);
 Membră în ENOTHE (Reţeaua Europeană de Învăţământ Superior de Terapie Ocupaţională) (din anul 2011);
 Responsabilă – întocmirea orarului (2008-2012; 2014-2016);
 Membră în colectivul de organizare a sesiunilor naţionale studenţeşti ale facultăţii (2008-prezent);
 Membră în colectivul de organizare a conferinţelor internaţionale ale facultăţii (2008-prezent);
 Coordonator lucrări licenţă (2008-prezent).

Perioada 01/10/2007 – 24/02/2008
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar suplinitor
Numele şi adresa angajatorului Catedra de Kinetoterapie a Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Bacău (România)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică – disciplinele: Kinetoterapia în geriatrie-gerontologie, Prevenţie şi educaţie în afecţiuni respiratorii, cardiace şi vasculare;
Membră în colectivul de organizare a sesiunilor naţionale studenţeşti ale facultăţii;
Membră în colectivul de organizare a conferinţelor internaţionale ale facultăţii;

Perioada 10/2005 – 07/2006
Funcţia sau postul ocupat Kinetoterapeut – voluntar
Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău
str. Condorilor nr. 2, Bacău (România)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi privind sănătatea umană şi asistenţa socială

Educaţie şi formare

Perioada 01/10/2011-06/02/2015
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Doctor
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale Științele motricității umane
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Universitatea Națională de Educație fizică și Sport, București

Perioada 27/10/2013 – 03/11/2013
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale Curs de inițiere în Terapia Yumeiho (gradul I)
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Societatea Română de Yumeiho Timișoara

Perioada 2011 – 2015
Calificarea/diploma obţinută cursant al proiectului POSTDRU/86/1.2/S/63545 ″Terapia Ocupaţională şi ingineria aplicată în echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistativă – specializări universitare europene, nou introduse în România, pentru o societate bazată pe cunoaştere şi egalitate de şanse″
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Bacău (România)
Perioada 2007 – 2009
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de master
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Recuperarea sechelelor posttraumatice ale ţesutului cutanat şi subcutanat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (Studii postuniversitare), Bacău (România)
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională ISCED 5A

Perioada 2003 – 2007
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Licenţă
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Anatomie, fiziopatologie;
Kinetoterapia în afecţiunile ortopedico-traumatice, cardio-vasculare, respiratorii şi neurologice;
Kinetoterapia în afecţiunile reumatologice, pediatrice şi geriatrice;
Tehnici complementare de masaj terapeutic recuperator;
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Secţia Kinetoterapie, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Bacău (România)
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională ISCED 4B

Perioada 2008
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a Modulului psihopedagogic
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Departamentul pentru Formarea Personalului Didactic, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Bacău (România)

Perioada 2007 – 2010
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de absolvire
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Şcoala Sanitară „Christiana”, specializarea Asistent farmacie (Cursuri postliceale), Bacău (România)

Perioada 14-18/12/2013
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Curs de instruire și formare în calitate în învățământul superior, organizat de Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu Universitatea Națională de Apărare Carol I, în cadrul proiectului POSTDRU/86/1.2/S/62249 „Calitate europeană în învățământul superior”

Perioada 26/11/2013
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare „Programul de formare și conștientizare în asigurarea calității în învățământul la distanță – ID”, organizat și desfășurat de Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare și TÜV Austria-România, în cadrul Proiectului POSTDRU/86/1.2/S/60720 Dezvoltarea și implementarea unui system de monitorizare, îmbunătățire continua și evaluare a calității în învățământul superior deschis și la distanță pe baza indicatorilor de performanță și standardelor internationale de calitate (noiembrie 2013);

Perioada 25/10/2012
Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare „Furnizarea scaunelor rulante cu antrenare manuală”, organizat de Fundația Motivation, România, Bacău

Perioada 24-26/11/2011
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de participare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Conferința Științifică Internațională „Standarde europene în formarea specialiștilor din domeniul educație fizică și sport”, organizată în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice în educație fizică și sport din perspectiva formării continue (POSTDRU/19/1.3/G/13096), cofinanțat din FSE prin POSTDRU 2007-2013, București

Perioada 10/2008 – 12/2008
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Curs de informare privind „Introducerea în managementul de proiect”, Asociaţia de Dezvoltare Economică Locală – Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Bacău (România)

Perioada 06/2008 – 06/2008
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Curs: „Informarea şi educarea despre mediul înconjurător”, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (România)

Perioada 04/2008 – 04/2008
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de participare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Cursul „Formation Practique à ľexamen et la Reéducation de ľHémiplégie”, susţinut de kinetoterapeutul Stéphanie Bernelle – Ecole de Kinésitherapie, Grenoble, France, susţinut la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (Cursuri de perfecţionare), Bacău (România)

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
Italiană C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat B2 Utilizator independent
Engleză B1 Utilizator independent B2 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent A2 Utilizator elementar
(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de interrelaţionare;
Abilităţi de comunicare;
Capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă;

Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitate de analiză şi sinteză;
Capacitate de rezolvare a problemelor;
Capacitate de organizare şi coordonare;
Capacitate de autocontrol şi de adaptare la situaţii diverse;

Activităţi în contextul cărora s-au exercitat aptitudinile sociale şi organizatorice Activităţi didactice cu studenţii;
Activităţi de recuperare cu pacienţii;
Lucru în echipe interdisciplinare de recuperare;
Participări la întâlniri de lucru, în cadrul domeniului şi al specializării.;

Apartenenţa la societăţi ştiinţifice în cadrul cărora s-au exercitat aptitudinile sociale şi organizatorice Membră în Asociaţia Română de Algeziologie (AAR) – din anul 2007;
Membră în Asociaţia Kinetoterapeuţilor din Bacău – din anul 2007;
Membră în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
Membră a Consiliului Ştiinţei Sportului din România – din anul 2008.

Alte activităţi care atestă aptitudinile şi competenţele sociale şi organizatorice Membră în Comisia de Cercetare a Departamentului de Kinetoterapie şi Terapie ocupaţională, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, 2012-2019;
Membră în Comisia de Calitate a Departamentului de Kinetoterapie şi Terapie ocupaţională, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, 2008-2010;

Membră în colectivul de organizare a Sesiunilor naţionale studenţeşti din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
Membră în colectivul de organizare a Conferinţelor internaţionale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
Coordonator Centrul de Voluntariat ″Avon – Stop Cancer la Sân″, Bacău.

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare aparatură multimedia: cameră video, scanner, videoproiector, retroproiector, video.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Windows XP/Vista
Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
Permis de conducere Categoria B

Alte competenţe şi aptitudini Aptitudini şi competenţe pentru cercetare, concretizate în:
– elaborarea şi publicarea de lucrări ştiinţifice;
– elaborarea de materiale didactice pentru studenţi.

Informaţii suplimentare Prof. univ. dr. Mârza-Dănilă Dănuţ-Nicu – Decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău;
Conf. univ. dr. Alexe Dan-Iulian – Director Departament Kinetoterapie şi Terapie ocupaţională, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău.