Home › Page › Contribuții științifice
515 views

Contribuții științifice

A Teza de doctorat
A1 Posibilităţi de diagnoză şi corectare a componentelor motrice şi psihomotrice la copii din ciclul primar
Doctor în Știinţele Motricității Umane, Universitatea Națională de Educație fizică și Sport – București, ordin de ministru nr. 3869 din 19.05.2015

B Cărţi publicate în edituri naţionale, recunoscute CNCS, internaționale şi capitole în cărţi (articole în volumele cu ISBN)
B1 Semiologie – caiet de lucrări practice pentru studenții înscriși la învățământ cu frecvență și frecvență redusă Cristuță Alina Mihaela ISBN 978-606-527-370-2, Anul 2014, pag.110, Editura Alma Mater, Bacău
B2 Kinetoterapia în Geriatrie-Gerontologie – curs pentru studenții înscriși la învățământ cu frecvență și frecvență redusă Ochiană Gabriela, Cristuță Alina Mihaela ISBN 978-606-527-324-5, Anul 2013, pag. 103, Editura Alma Mater, Bacău
B3 Educație pentru sănătate și prim ajutor – curs studii de licență Balint Tatiana, Cristuță Alina Mihaela ISBN 978-606-527-285-9, Anul 2013, pag. 134, Editura Alma Mater, Bacău
B4 Kinetoterapia în geriatrie-gerontologie – caiet de lucrări practice Cristuţă Alina-Mihaela ISBN 978-606-527-057-2, Anul 2009, pag. 143, Editura Alma Mater, Bacău

D Articole in-extenso publicate în reviste indexate BDI sau în volumele „proceedings” indexate BDI
D1 Observations regarding the motor age and the chronological age in primary school children Cristuţă Alina Mihaela, Raţă Gloria Discobolul, Physical Education, Sport and Kinetoteraphy Journal, Vol. XI, No.1 (39), 2015, pag.20-24, ISSN* ISSN (online) 2286 – 3702; ISSN–L 1454 – 3907, București
D2 Study regarding spatial orientation in primary school children Cristuţă Alina Mihaela, Raţă Gloria Discobolul, Physical Education, Sport and Kinetoteraphy Journal, Vol. XI, No.1 (39), 2015, pag.52-57, ISSN* ISSN (online) 2286 – 3702; ISSN–L 1454 – 3907, București
D3 Study regarding the manifestation of psycho-motor skills in primary school children Cristuţă Alina Mihaela, Raţă Gloria Gymnasium Scientific Journal of Education, Sports and Health, ISSN 2344-5645, ISSN-L 1453-0201, Volum XV, Nr. 2, An 2014, pag. 46-56, Bacău
D4 Study on orientation disturbance correction on children in primary education Cristuţă Alina Mihaela, Raţă Gloria Proceedings – The 5th International Scientific Conference ″Achievements and prospects in the field of physical education and sports with in the interdisciplinary european education system″, No.4/2014, ISSN 2069 2269, pag. 137-138, Editura Alma Mater, November 21-22, 2014, Bacău
D5 The role played by the secondary prophylactic physiotherapy in developing the motor skills in primary school over weight children Cristuţă Alina Mihaela, Raţă Gloria Gymnasium Scientific Journal of Education, Sports and Health, ISSN 2344-5645, ISSN-L 1453-0201, Volum XV, Nr. 1, An 2014, pag. 82-95Bacău
D6 Study impact of temporal-spatial orientation disturbance on children in elementary school intervention measures Cristuță Alina Mihaela, Lupu Gabriel Scientific report physical education and sport, Proceedings, ISSN 1453-1194, Vol. 18 (2/2014), pag. 364-367, Pitești
D7 Prophylactic kinesitherapy role in adaptation to effort of the body of children with obesity Cristuţă Alina-Mihaela, Raţă Gloria Sport and Society, Interdisciplinary Journal of Physical Education and Sports, ISSN 1582-2168, 2013, Volum 13, Nr. 2, pag. 122-128, Iași
D8 The effects of therapeutic physical exercise on child obesity Cristuță Alina Mihaela ISSN 2069-1610, 2013, Iași
D9 The importance of kinetic profilaxy in harmonious development of the somatosensory parameters to preschoolar Cristuță Alina Mihaela, Rață Gloria, Lupu Gabriel Journal of Sport and Kinetic Mouvement, Volum I, Nr. 21, An 2013, ISSN 2286 – 3524; ISSN-L 2286 – 3524, pag. 155-158, University of Craiova
D10 Observational study regarding the application of the hettinger system in subjects between 18 and 30 years old Cristuţă Alina-Mihaela GYMNASIUM, Scientific Journal of Education, Sports and Health, Bacău, ISSN 1453-0201, Volum 13, Nr.2, An 2012, pag. 286-294
D11 Preliminary study on identifying the psychosocial dimensions in invasion games teams, for a continuous improvement Lupu Gabriel, Cristuță Alina Mihaela Journal of Physical Education and Sports, ISSN 1453-0201, No. 1, Vol. XIII, 2012, Bacău, pag. 316-323
D12 Evaluation of the occupational performance using the moho model – case study Cristuţă Mihaela Alina, Anghel Mihaela Gymnasium Journal of Physical Education and Sport, Supplement, Bacău 2011, vol. XII, pag. 103-110
D13 Analyze of occupational performance trough PEOM, theoretic model from Occupational therapy-study of case Anghel Mihaela, Cristuţă Mihaela Alina Gymnasium Journal of Physical Education and Sport, Supplement, Bacău 2011, vol.XII, pag. 21-30
D14 Physical theraphy efficiency in bodily posture disorders for the obese child Raţă Marinela, Cristuţă Mihaela Alina Sport Medicine Journal, Journal of Romanian Sports Medicine Society, ISSN 1841-0162, Craiova, 2011, pag. 810-812
D15 The role of the dynamic games in improving the inter-segmental movements in 10 to 14 years old children Cristuţă Mihaela Alina, Badanev Victor Sport Medicine Journal, Journal of Romanian Sports Medicine Society, Craiova 2011, ISSN 1841-0162., nr. 4, pag. 758-760
D16 Research regarding the assessment of a body’s normal size by using the body mass index Balint Tatiana, Dobrescu Tatiana, Raţă Marinela, Cristuţă Mihaela Alina Journal of Physical Education and Sports, noiembrie 2010, Bacău, Editura Alma Mater, ISSN 1453-0201, pag. 13-19
D17 Study regarding the public perception on the implications of obesity, in a group pertaining to the urban population Dobrescu Tatiana, Balint Tatiana, Raţă Marinela, Cristuţă Mihaela Alina Scientific report series physical education and sport, Piteşti 2010, ISSN 1453-1194, pag. 253-259
D18 The role of secondary prophylactic physiotherapy in maintaining improving cardiovascular function in elderly persons Cristuţă Mihaela Alina, Zahiu (Frunză) Nicoleta SCIENTIFIC REPORT SERIES PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, Volum I Nr.15, An 2011, Pitești, pag. 459-462, ISSN 1453-1194

E Articole în-extenso publicate în revistele sau volumele unor conferinţe internaţionale (neindexate ISI sau BDI)
E1 Comparative study on sex based on proportionality relationship between anthropometric measurements from height and frontal plane Cristuţă Alina Mihaela, Lupu Gabriel Proceedings – The 5th International Scientific Conference ″Achievements and prospects in the field of physical education and sports with in the interdisciplinary european education system″, No.4/2014, ISSN 2069 2269, pag. 138-139, Editura Alma Mater, November 21-22, 2014, Bacău
E2 The role of the muscular toner methods in fitness pilates Lupu Gabriel, Cristuță Alina Mihaela Journal of Sport and Kinetic Mouvement, Volum I, Nr. 21, An 2013, ISSN*2286 – 3524; ISSN-L 2286 – 3524, University of Craiova, pag. 189-192
E3 The role of prophylactic physical therapy in respiratory disorders caused by obesity in children Cristuţă Mihaela-Alina, Raţă Gloria The 4th International Scientific Conference ″Achievements and prospects in the field of physical education and sports with in the interdisciplinary european education system″November 9-10, 2012, Bacau, Romania, ISSN 2069 2269, pag. 45
E4 Preliminary study on identifying the psychosocial dimensions in invasion games teams, for a continuous improvement Lupu Gabriel, Cristuţă Alina Mihaela GYMNASIUM – Scientific Journal of Education Sport and Health, Bacău, ISSN 1453-0201, Volum XIII Nr. 1 pag. 316 – 331
E5 Neuromuscular and proprioceptive facilitation techniques used in the recovery of the patients with ankylosing spondylitis Cristuţă Mihaela Alina, Ochiană Gabriela „Innovation and creation in the field of physical activity, sources of human performance”, Galaţi 29 – 30 May 2009, ISBN 978-973-1724-95-9
E6 The effectiveness of the anti-inflamatory unguent usage in the chronic rheumatism patients massage Cristuţă Mihaela Alina „Sport Medicine Journal, Journal of Romanian Sports Medicine Society, Physical exercises a complex and modern way to promote healthy living”, University of Craiova, Faculty of Physical Education and Sport, Research Centre for Studies Human Motricity, Romanian Sports Medicine Society, ISSN 1841-0162, 22 – 25 October 2009, Craiova
E7 Physical therapy efficiency in bodily posture disorders for the obese child Raţă Marinela, Cristuţă Mihaela Alina Sport Medicine Journal, Journal of Romanian Sports Medicine Society, Craiova 2011, ISSN 1841-0162, nr. 4, pag. 810-812
E8 Optimizarea recuperării în spondilita anchilopoetică stadiul I folosind mijloace specifice kinetoterapiei Ochiană Gabriela, Cristuţă Mihaela Alina Gymnasium, „Strategii calitative pentru perfecționarea sistemului educațional universitar în viziunea europeană”, ISSN 1453-02012008, nr. 14, Anul VIII, pag 201-207, 28-29 noiembrie Bacău
E9 Studiu privind intervenţia kinetoterapeutică în combaterea osteoporozei Cristuţă Mihaela Alina, Ochiană Gabriela „New educational evolutions for sports, management, health therapy and free time in europen context”, Conferinţă Internaţională, Braşov, 2009, ISNN 2065-6483

G Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice
G1 Contribuţii la elaborarea şi aplicarea jocurilor dinamice specifice în în educarea orientării temporo-spaţiale la preşcolari Cristuţă Mihaela Alina, Popa Cristina Sesiunea naţională competiţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti – ediţia a XI-a, ″Cercetări interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul Educaţie fizică şi Sport″, 17 Mai 2012, Bacău
G2 Educarea reflexului de atitudine corectă a corpului prin deprinderi utilitar – aplicative la şcolari Cristuţă Mihaela Alina, Solomon Alina-Maria Sesiunea naţională competiţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti – ediţia a XI-a, ″Cercetări interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul Educaţie fizică şi Sport″, 17 Mai 2012, Bacău
G3 Recuperarea poliradiculonevritei acute demielinizante – Sindromul Guillain Barré – prin metode specifice kinetoterapiei. Studiu de caz Cristuţă Mihaela Alina, Dumitriu Dumitru Cristian Locul III, Sesiunea naţională competiţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti – ediţia a VIII-a, ″Cercetări interdisciplinare în formarea viitorilor specialişti în domeniul Educaţie fizică şi Sport″, 20 Mai 2011, Bacău
G4 Efecte ale drenajului limfatic manual la bolnavii cu proteza de valva mitrala – prezentare de caz Gabriela Raveica, Simona Blanaru, Alina Cristuta, Dragos Gradinaru Conferinta Regionala „Profilaxia primara si secundara in medicina de familie”, 8 – 10 octombrie 2009, Bacău