Home › Page › Contribuţii ştiinţifice
634 views

Contribuţii ştiinţifice

A Teza de doctorat
A1 Creșterea gradului de independență funcțională prin exercițiu fizic la copii cu paralizii cerebrale Doctor în Știinţele Motricității Umane,Universitatea Națională deEducație fizică și Sport – București,

ordin de ministru nr. 3869 din 19.05.2015

B Cărţi publicate în edituri naţionale, recunoscute CNCS, internaționale şi capitole în cărţi  (articole în volumele cu ISBN)
 B1 Practică în staţiuni balneare şi climaterice caiet de lucrări practice pentru studenții înscriși la învățământ cu frecvență și frecvență redusă Balint Tatiana, Anghel Mihaela  978-606-527-150-0, Ed. Alma Mater, Bacău, 2011, pag.110,
  D Articole in-extenso publicate în reviste indexate BDI sau în volumele „proceedings” indexate BDI
    D1 Importanţa kinetoterapiei postoperatorie în spina bifida chistică cu localizare lombară. Mihaela Anghel (Uricaru), Beatrice Banu Revista  – Studii şi cercetări de kinetoterapie, ISSN 1224 – 8843, 1999 nr. 1, Bacău.
  D2 Eficienţa integrării stretching-ului asociat cu shiatsu în kinetoprofilaxia accidentelor musculare la atleţi. Mihaela Anghel Gymnasium, Revista de educaţie fizică şi sport, Bacău, ISSN: 1453-0201, 2008, nr. 13, Bacău.
    D3 Study concerning the somatic and functional parameters for the candidates matriculated at the Faculty of Movements. Ochiană Gabriela, Mihăilă Roxana, Mareş Gabriel, Anghel Mihaela, Mihalache Cătălina Sports and Health and Science (FMSHS) session 2008, Gymnasium, Revista de educaţie fizică şi sport, Bacău, ISSN: 1453-0201, 2008, nr. 13, Bacău.
    D4 Recovery neuromotor of  dyplegia in spina bifida cystica.  Anghel Mihaela Gymnasium – Journal of Educational Physical and Sport, Bacău, ISSN 1453-0201, Conferinţă Internaţionalătip D, 2009, nr. 2, anul X.
  D5 The importance of kinesitherapy in spina bifida cystica located in lombar area. Anghel Mihaela Medicina Sportivă, The Journal of Roumanian Sports Medicine Society. Editura Universitatea Craiova, Craiova, ISSN 1841-0162, Conferinţă Internaţională, tip B+, Suppliment no 2-2009.
   D6 The importance of psychomotor education in children suffering from the Down Syndrom. Anghel Mihaela, Raveica Gabriela Medicina Sportivă, The Journal of Roumanian Sports Medicine Society. Editura Universitatea Craiova, Craiova, ISSN 1841-0162, Conferinţă Internaţională, tip B+, Suppliment no 2-2009.
   D7 The role of Kinesitherapy in the congenital hip luxation Anghel Mihaela, Anghel Alexandru Ionuţ Studia Universitas Babes-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, LIV, 4, 2009, Conferinţă Internaţională, tip B+.
   D8 Role Occupational therapy in social integration of the child with disabilities.  Anghel Mihaela, Raveica Gabriela Buletin stiinţific seria educaţie fizică şi sport. Piteşti. Romania, ISSN 1453-1194,   Conferinţă Internaţională, tip B+, BDI, Volum*: Nr.14  An* 2010.
    

 D9

The role of Occupational Therapy versus Physiotherapy in social integration of the child with disabilities Anghel Mihaela, Raveica Gabriela Buletin stiinţific seria educaţie fizică şi sport. Bacău, România, 12-15 noiembrie, 2010, Issn 2069 – 2269, tip B+            Volum*: Nr.1  An* 2010
 D10 Analyze of occupational performance trough PEOM, theoretic model from Occupational therapy- study of case Anghel Mihaela, Cristuţa Alina Gymnasium – Journal of Educational Physical and Sport, Conferinţă Internaţională, Bacău, 27-28 mai 2011, ISSN 2069-2269
 D11 Evaluation of the occupational performance using the MOHO model – case study Cristuţă Mihaela Alina, Anghel Mihaela Gymnasium – Journal of Educational Physical and Sport, Conferinţă Internaţională, Bacău, 27-28 mai 2011, ISSN 2069-2269
 D12 The presentation of role of occupational therapy in Syndrome West trough one case history Anghel Mihaela MEDICINA SPORTIVĂ – SPORT MEDICINE JOURNAL CRAIOVA, Conferinţă Internaţională, tip B+. ISSN* 1841-0162, Supliment 4, octombrie 2011
 D13 The presentation of role of occupational therapy in Syndrome West trough one case history, ,   Anghel Mihaela MEDICINA SPORTIVĂ – SPORT MEDICINE JOURNAL CRAIOVA, Conferinţă Internaţională, tip B+. ISSN* 1841-0162, Supliment 4, octombrie 2011
 D14 Role of physical therapy in recovering musculoskeletal sequelae to hemiplegic shoulder ligament Anghel Mihaela,

Raţă Gloria

Journal of Sport and Kinetic Mouvement, University of Craiova, Conferinţă Internaţională, tip B+, Volum* I  Nr.*  21  An* 2013, ISSN* 2286 – 3524; ISSN-L 2286 – 3524
 D15 Optimizing psyho-motor education program for children with cerebral palcy.  

 

 

Anghel Mihaela,

Raţă Gloria

Journal of Sport and Kinetic Mouvement,University of Bacau, Conferinţă Internaţională, tip B+, Supliment, An* 2013, ISSN* 2286 – 3524; ISSN-L 2286 – 3524
 D16 Role of physical therapy in improvement spasticity in children with cerebral palcy.  Anghel Mihaela Journal of Sport and Kinetic Mouvement, University of Craiova, Conferinţă Internaţională, tip B+, Volum* I  Nr.*  21  An* 2013, ISSN* 2286 – 3524; ISSN-L 2286 – 3524
 D17 Passive and active role în recovery physical therapy congenital childfoot in infants, case study Anghel Mihaela Gymnasium – Journal of Educational Physical and Sport, Conferinţă Internaţională, tip BDI, Bacău, vol, XV, 2014, ISSN 1453-0201, Indexat în baza de date*: Index Copernicus, J – Gate, DOAJ, Ulrich`s, EBSCO, SPORTDiscus
  D18 Psycal therapy in increasing role functional independence in children cerebral palsy Anghel Mihaela SPORT ŞI SOCIETATE. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinţe Conexe Iaşi, vol. 14, 2014, ISSN 1582-2168,  EBSCO SPORTSDiscus DOAJ, PROQUEST Ulrich’s, Index Copernicus, Academic Journals Database, Consiliul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică din Romania (2011): B+scipio.ro
D19 Physical exercise, ameans of improving the quality of life in children with cerebral palsy Anghel Mihaela,

Raţă Gloria

Discobolul – Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal, ISSN (online) 2286 – 3702; ISSN–L 1454 – 3907, January-March 2015 Vol. XI no.1 (39), p. 47-52, Index Copernicus, Journals Master List, Poland, SCIPIO, Romanian Editorial Platform, J-Gate, DAIJ, SIS – Scientific Indexing Service, OAJI.net (Open Academic Journals Index),Google Academic
D20 Study on the Functional Level in Children with Cerebral Palsy Anghel Mihaela,

Raţă Gloria

Discobolul – Physical Education, Sport and Kinetotherapy Journal, ISSN (online) 2286 – 3702; ISSN–L 1454 – 3907, January-March 2015, Vol. XI, No.2(40), p. 67-72, Index Copernicus, Journals Master List, Poland, SCIPIO, Romanian Editorial Platform, J-Gate, DAIJ, SIS – Scientific Indexing Service, OAJI.net (Open Academic Journals Index),Google Academic
   G Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice
  G1 Terapia Ocupaţională şi traumatismul cranio–cerebral. Mihaela Anghel,  Ana – Maria Dunes – Manghiuc, prep. Univ. Oradea – RO, Petya Mincheva kinetoterapeut – univ. Russe – BU, Seminar Internaţional în cadrul proiectului de tip Joint Action (Leonardo, Socrates, Youth), 113161 – JA – I – 2003 – 1, Oradea.