Home › Page › Despre

Despre

 

• Este profesor universitar doctor la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din Bacău din anul 2008
• s-a născut în localitatea Săbăoani, judeţul Neamţ,

• a fost componentă a secţiei de gimnastică artistică la Sport Club Bacău timp de 11 ani, contribuind la obţinerea unor rezultate prestigioase, 
• din anul 1993 s-a dedicat carierei universitare după ocuparea prin concurs a postului de lector universitar la disciplina gimnastică,
• i s-a conferit titlul de Doctor în domeniul  fundamental Arte, domeniul Educaţie Fizică şi Sport la Universitatea din Piteşti unde a finalizat studiile doctorale,
• este membră a Catedrei de Sporturi Individuale,  predă bazele teoretice  şi metodice din gimnastica de bază, artistică, ritmică, aerobică, dans sportiv şi folcloric.
• Este expert evaluator la ARACIS şi CNBISR
• Este secretar ştiinţific al FŞMSS din anul 2008;
• A elaborat 14 cărţi şi cursuri în edituri acreditate, a publicat 30 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate acreditate de tip BDI, B+, B, C, D şi 25 de articole în proceeding-uri ale conferinţelor internaţionale, a partivipat la peste 40 de manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale.
• Este membră a CŞSR, Asociaţia de Algeziologie şi ECSS;
• Este arbitru federal al FRG, Comisia de gimnastică aerobică – din 2001 până în prezent;
• A iniţiat înfiinţarea secţiei de sport aerobic la C.S. Universitatea Bacău şi a participat la 5 ediţii ale Campionatelor Naţionale de Gimnastică Aerobică (1 medalie aur, 1 medalie argint, 3 medalii bronz) şi 2 ediţii ale Campionatelor Naţionale Universitare de Gimnastică Aerobică (4 medalii de aur, 1 de argint, 1 de bronz).
• A fost cooptată în 12  în comisii de doctorat la IOSUD Universitatea Piteşti;
• Este membră a Consiliului pentru cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale a Universităţii Bacău  şi a Comitetului ştiinţific pe facultate
• A iniţiat şi participat la organizarea primei conferinţe internaţionale a FŞMSS şi este editor şef în colectivul de redacţie al Revistei de specialitate Gymnasium.

Curricullum Vitae

Lista Lucrărilor