Arhive categorie: Teme pentru acasa

Rezultate restanțe FDT, FDTOU, TCM, DEIAB – 21 iunie 2016

simpsonsRezultatele sunt afișate aici (pentru toate grupele și pentru toate disciplinele).

Studenții care nu s-au prezentat sau nu au promovat examenele în sesiunea de restanțe, sunt așteptați, cu drag, la reexaminare.

Reexaminările au loc pe data de 12 iulie 2017, ora 11 în LIB.

Pentru studenții din an terminal (IV) reexaminările au loc pe data de 27 iunie 2017, ora 11 în LIB.

Condiții de intrare în examen:

 1. Efectuarea tuturor lucrărilor de laborator (valabil pentru disciplinele FDTOU și DEIAB);
 2. Prezentarea dovezilor (chitanțelor) recuperării laboratoarelor absentate;
 3. Cerere de reexaminare (formular tip disponibil la secretariatul facultății);
 4. Dovada plății taxei de reexaminare (chitanță);
 5. Carnet de student vizat pe anul universitar curent.

Rezultate finale colocviu „Transfer de căldură și masă” – 2017, gr. 921

Homer_6c1e87_217664Aveți aici situația finală la colocviu. Documentul este protejat cu parolă. Pentru accesare, solicitați parola la: lgavrila <at> ub <punct> ro

 

Restanțe: 21.06.2017 – ora 11 – Laborator Inginerie Biochimică (Hala LIB)

Reexaminări: 12.07.2017 – ora 11 – Laborator Inginerie Biochimică (Hala LIB)

Rezolvare problema 2 – lucrare semestrială 2017 FDT/FDTOU/TCM

simpsons-mathCam așa s-ar fi putut rezolva a doua problemă.

Lucrare semestrială FDT 2017 rezolvare 2

 

În enunțul problemei ați mai primit și o serie de date care nu erau necesare în rezolvarea problemei. Una din provocările căreia trebuie să-i facă față inginerul de proces: din noianul de date din manuale, îndrumătoare, pagini internetice, …., care sunt cu adevărat necesare pentru rezolvarea unei probleme date? Iar când spun „problemă” nu mă refer strict la conotația restrânsă a termenului.

Depoluarea efluenților – Tema 1 2017

Screen Shot 2017-04-05 at 5.50.54 AM

 

O particulă solidă sferică, având raza de 2 mm şi densitatea de 1,25 g/cm3, se deplasează pe verticală printr-un recipient cilindric care conţine un lichid newtonian având densitatea de 0,99 kg/L şi viscozitatea de 2 cP (centiPoise).

Să se determine:

 1. Sensul de deplasare al particulei (ascendent sau descendent);
 2. Domeniul în care sedimentează particula (Stokes, Allen sau Newton);
 3. Viteza de sedimentare a particulei;
 4. Valoarea criteriului Rep;
 5. Ştiind că particula se află la mijlocul nivelului lichidului din recipient, care este timpul necesar ca particula să ajungă la fundul recipientului/suprafaţa lichidului (după caz), ştiind că recipientul are o înălţime totală de 4 m şi este umplut cu lichid în proporţie de 75%.

Termenul limită pentru predarea temei: 12 Aprilie 2017 ora 23.59.

Tema se trimite sub formă de document word (extensie .doc) și pdf atașat la un e-mail (preferabil cu confirmare de primire) trimis pe adresa: lgavrila[at]ub[punct]ro

Atât documentul word (pdf) cât și e-mailul trebuie să conțină:

 • numele și prenumele studentului;
 • grupa și specializarea.

Tema 1 FDT / FDTOU / TCM – 2017

spi-6669 (sursa foto)

Într-un rezervor cilindric vertical deschis (în contact cu atmosfera), având diametrul interior de 2600 mm şi înălţimea de 3 m se găseşte apă la temperatura de 10 °C. La 0,5 m de baza rezervorului se află montat un manometru care indică o suprapresiune de 4,5 kgf/cm2. Se cere:

  1. Să se deseneze schiţa rezervorului;
  2. Să se determine dacă indicaţia manometrului este corectă;
  3. Să se justifice răspunsul de la punctul 2.
  4. Dacă în rezervor s-ar găsi 11,5 t apă, ce presiune ar indica manometrul montat pe rezervor?

Termenul limită pentru predarea temei: 12 Aprilie 2017 ora 23.59.

Tema se trimite sub formă de document word (extensie .doc) și pdf atașat la un e-mail (preferabil cu confirmare de primire) trimis pe adresa: lgavrila[at]ub[punct]ro

Atât documentul word (pdf) cât și e-mailul trebuie să conțină:

 • numele și prenumele studentului;
 • grupa și specializarea.

Rezultate finale TSCB – 1141

40A durat ceva mai mult decât am estimat. Am avut mult de citit la „Tema de casă”.

Câteva observații referitoare la tema de casă

 1. Cerința era dimensionarea unui utilaj secundar, de preferință folosit pentru separare/concentrare. Nu era necesar să prezentați tot ceea ce veți scrie în lucrarea de diplomă.
 2. Într-o instalație în care se obține un produs pe cale biotehnologică, instalație care conține un singur bioreactor, respectivul bioreactor este utilajul principal al instalației, nicidecum un utilaj secundar/auxiliar.
 3. Ne aflăm în 2017. Încă din secolul trecut, utilizarea sistemului internațional de unități de măsură (SI) este obligatorie prin lege în România. Ca urmare, nu folosim în calcule de bilanț sau de dimensionare “caloria” sau “kilocaloria”, și nici “calul putere”.
 4. Când un pasteurizator (cu sau fără plăci) folosește drept agent termic abur saturat în condensare, acesta cedează doar căldură latentă, nemodificându-și temperatura.
 5. Când dimensionăm un filtru, indiferent de metoda folosită ori de teoria filtrării luată în considerare, dacă din calcule rezultă grosimea stratului de precipitat de ordinul zecilor sau sutelor de metri, ar fi cazul să ne punem problema dacă nu cumva s-a strecurat pe undeva o greșeală.
 6. Când dimensionăm un utilaj, e bine să prezentăm, chiar și schematic, cum arată utilajul respectiv, precizând pe schemă (acolo unde este cazul) fluxurile de materiale și/sau termice care intră/ies în/din utilajul respectiv.

Rezultatele finale, le găsiți aici.

Cei nemulțumiți de notele obținute sunt așteptați, cu plăcere, la o reexaminare în vederea modificării notei obținute.

Examen la disciplina „OPERAȚII UNITARE” – sesiunea de iarnă 2017

examen-2

Câteva precizări pentru studenții grupelor 841, 1031, 1131

 • Examenul se desfășoară în scris, conform programării (data, ora, sala) afișate la Secretariatul Facultății de Inginerie
 • În timpul examenului aveți dreptul de a folosi materiale ajutătoare: note de curs, manuale, culegeri, aplicații rezolvate la seminar, teme de casă etc.
 • Durata examenului este de 2 ore (120 minute)
 • Nu sunt primiți în examen studenții care nu au încheiată situația la laborator (1031, 1131), respectiv nu au efectuat toate lucrările de laborator
 • Studenții care au restanță la această disciplină din ani anteriori, vor prezenta, la intrarea în sala de examen, cererea de reexaminare aprobată de la decanat, precum și dovada achitării taxei de reexaminare (chitanță). În lipsa acestor documente nu puteți participa la examen

Pentru examen aveți de pregătit următoarele capitole:

 1. Încălzirea – suport de curs aici
 2. Răcirea – suport de curs aici
 3. Evaporarea – suport de curs aici
 4. Condensarea – suport de curs aici
 5. Uscarea – suport de curs aici
 6. Cristalizarea – suport de curs aici
 7. Distilarea și rectificarea – suport de curs aici

De asemenea, vă recomand să revedeți cursul de „Fenomene de transfer” din anul anterior, inclusiv cele 4 capitole referitoare la schimbătoare de căldură. Suportul de curs îl găsiți aici.

Ar fi util să aveți la îndemână și cele două manuale în format electronic, Fenomene de transfer – vol 1 și Fenomene de transfer – vol 2.

Tema 1 Operații unitare 2016

Metso_Eldorado-evaporation-plant-and-recovery-boiler1Se consideră instalaţia de evaporare din schema de mai jos. Continuarea problemei o găsiți aici: Tema 1 OU 2016

Termenul limită pentru predarea temei: 07 Decembrie 2016 ora 23.59.

Tema se trimite sub formă de document word (extensie .doc) și pdf atașat la un e-mail trimis pe adresa: lgavrila@ub.ro

Atât documentul word (pdf) cât și e-mailul trebuie să conțină:

 • numele și prenumele studentului;
 • grupa și specializarea.

 

Temele transmise după termenul limită NU SE IAU IN CONSIDERARE!