Rezultate restanțe FDT, FDTOU, TCM, DEIAB – 21 iunie 2016

simpsonsRezultatele sunt afișate aici (pentru toate grupele și pentru toate disciplinele).

Studenții care nu s-au prezentat sau nu au promovat examenele în sesiunea de restanțe, sunt așteptați, cu drag, la reexaminare.

Reexaminările au loc pe data de 12 iulie 2017, ora 11 în LIB.

Pentru studenții din an terminal (IV) reexaminările au loc pe data de 27 iunie 2017, ora 11 în LIB.

Condiții de intrare în examen:

  1. Efectuarea tuturor lucrărilor de laborator (valabil pentru disciplinele FDTOU și DEIAB);
  2. Prezentarea dovezilor (chitanțelor) recuperării laboratoarelor absentate;
  3. Cerere de reexaminare (formular tip disponibil la secretariatul facultății);
  4. Dovada plății taxei de reexaminare (chitanță);
  5. Carnet de student vizat pe anul universitar curent.