Rezultate restanțe FDT, FDTOU, TCM, DEIAB – 21 iunie 2016

simpsonsRezultatele sunt afișate aici (pentru toate grupele și pentru toate disciplinele).

Studenții care nu s-au prezentat sau nu au promovat examenele în sesiunea de restanțe, sunt așteptați, cu drag, la reexaminare.

Reexaminările au loc pe data de 12 iulie 2017, ora 11 în LIB.

Pentru studenții din an terminal (IV) reexaminările au loc pe data de 27 iunie 2017, ora 11 în LIB.

Condiții de intrare în examen:

 1. Efectuarea tuturor lucrărilor de laborator (valabil pentru disciplinele FDTOU și DEIAB);
 2. Prezentarea dovezilor (chitanțelor) recuperării laboratoarelor absentate;
 3. Cerere de reexaminare (formular tip disponibil la secretariatul facultății);
 4. Dovada plății taxei de reexaminare (chitanță);
 5. Carnet de student vizat pe anul universitar curent.

Rezultate finale examen FDT – FDTOU

5467549d4d0c67f326e792d5803bcc16

Grupa 1021 – aici

Grupa 1121 – aici

Grupa 331 – aici

 

Restanțe: 21 Iunie 2017, ora 11, LIB

Reexaminări: 12 Iulie 2017, ora 11, LIB

Sunt admiși la restanțe/reexaminări doar studenții care fac dovada recuperării integrale a tuturor lucrărilor de laborator.

Sunt admiși la reexaminări doar studenții care fac dovada plății taxei de reexaminare și au o cerere de reexaminare aprobată de către conducerea Facultății de Inginerie.

Rezultate finale DEIAB (1031, 1131) 2017

168fc228b82500f528b4dbf6209a4ff8Rezultatele finale le găsițiaici:  Note DEIAB – 2017.

Dacă sunt obiecții, vă rog să vi le exprimați (argumentate, evident), până mâine, 23 mai 2017, 11.59 AM la: lgavrila<at>ub<punct>ro.

Rezultate finale colocviu „Transfer de căldură și masă” – 2017, gr. 921

Homer_6c1e87_217664Aveți aici situația finală la colocviu. Documentul este protejat cu parolă. Pentru accesare, solicitați parola la: lgavrila <at> ub <punct> ro

 

Restanțe: 21.06.2017 – ora 11 – Laborator Inginerie Biochimică (Hala LIB)

Reexaminări: 12.07.2017 – ora 11 – Laborator Inginerie Biochimică (Hala LIB)

Rezolvare problema 3 – lucrare semestrială 2017 FDT/FDTOU/TCM

263E2E5600000578-2975606-The_formula_written_on_Homer_s_blackboard_above_is_said_to_predi-a-14_1425299801754Cam așa s-ar fi putut rezolva a treia problemă.

Lucrare semestrială FDT 2017 rezolvare 3

Rezolvare problema 2 – lucrare semestrială 2017 FDT/FDTOU/TCM

simpsons-mathCam așa s-ar fi putut rezolva a doua problemă.

Lucrare semestrială FDT 2017 rezolvare 2

 

În enunțul problemei ați mai primit și o serie de date care nu erau necesare în rezolvarea problemei. Una din provocările căreia trebuie să-i facă față inginerul de proces: din noianul de date din manuale, îndrumătoare, pagini internetice, …., care sunt cu adevărat necesare pentru rezolvarea unei probleme date? Iar când spun „problemă” nu mă refer strict la conotația restrânsă a termenului.

Rezolvare problema 1 – lucrare semestrială 2017 FDT/FDTOU/TCM

f0dbb557abd60fdb86428ce7ecd999d8_problem-solving-clipart-1-creative-problem-solving-clipart_472-400Cam așa s-ar fi putut rezolva prima problemă.

Lucrare semestrială FDT 2017 rezolvare 1

Depoluarea efluenților – Tema 1 2017

Screen Shot 2017-04-05 at 5.50.54 AM

 

O particulă solidă sferică, având raza de 2 mm şi densitatea de 1,25 g/cm3, se deplasează pe verticală printr-un recipient cilindric care conţine un lichid newtonian având densitatea de 0,99 kg/L şi viscozitatea de 2 cP (centiPoise).

Să se determine:

 1. Sensul de deplasare al particulei (ascendent sau descendent);
 2. Domeniul în care sedimentează particula (Stokes, Allen sau Newton);
 3. Viteza de sedimentare a particulei;
 4. Valoarea criteriului Rep;
 5. Ştiind că particula se află la mijlocul nivelului lichidului din recipient, care este timpul necesar ca particula să ajungă la fundul recipientului/suprafaţa lichidului (după caz), ştiind că recipientul are o înălţime totală de 4 m şi este umplut cu lichid în proporţie de 75%.

Termenul limită pentru predarea temei: 12 Aprilie 2017 ora 23.59.

Tema se trimite sub formă de document word (extensie .doc) și pdf atașat la un e-mail (preferabil cu confirmare de primire) trimis pe adresa: lgavrila[at]ub[punct]ro

Atât documentul word (pdf) cât și e-mailul trebuie să conțină:

 • numele și prenumele studentului;
 • grupa și specializarea.

Tema 1 FDT / FDTOU / TCM – 2017

spi-6669 (sursa foto)

Într-un rezervor cilindric vertical deschis (în contact cu atmosfera), având diametrul interior de 2600 mm şi înălţimea de 3 m se găseşte apă la temperatura de 10 °C. La 0,5 m de baza rezervorului se află montat un manometru care indică o suprapresiune de 4,5 kgf/cm2. Se cere:

  1. Să se deseneze schiţa rezervorului;
  2. Să se determine dacă indicaţia manometrului este corectă;
  3. Să se justifice răspunsul de la punctul 2.
  4. Dacă în rezervor s-ar găsi 11,5 t apă, ce presiune ar indica manometrul montat pe rezervor?

Termenul limită pentru predarea temei: 12 Aprilie 2017 ora 23.59.

Tema se trimite sub formă de document word (extensie .doc) și pdf atașat la un e-mail (preferabil cu confirmare de primire) trimis pe adresa: lgavrila[at]ub[punct]ro

Atât documentul word (pdf) cât și e-mailul trebuie să conțină:

 • numele și prenumele studentului;
 • grupa și specializarea.

Rezultate finale TSCB – 1141

40A durat ceva mai mult decât am estimat. Am avut mult de citit la „Tema de casă”.

Câteva observații referitoare la tema de casă

 1. Cerința era dimensionarea unui utilaj secundar, de preferință folosit pentru separare/concentrare. Nu era necesar să prezentați tot ceea ce veți scrie în lucrarea de diplomă.
 2. Într-o instalație în care se obține un produs pe cale biotehnologică, instalație care conține un singur bioreactor, respectivul bioreactor este utilajul principal al instalației, nicidecum un utilaj secundar/auxiliar.
 3. Ne aflăm în 2017. Încă din secolul trecut, utilizarea sistemului internațional de unități de măsură (SI) este obligatorie prin lege în România. Ca urmare, nu folosim în calcule de bilanț sau de dimensionare “caloria” sau “kilocaloria”, și nici “calul putere”.
 4. Când un pasteurizator (cu sau fără plăci) folosește drept agent termic abur saturat în condensare, acesta cedează doar căldură latentă, nemodificându-și temperatura.
 5. Când dimensionăm un filtru, indiferent de metoda folosită ori de teoria filtrării luată în considerare, dacă din calcule rezultă grosimea stratului de precipitat de ordinul zecilor sau sutelor de metri, ar fi cazul să ne punem problema dacă nu cumva s-a strecurat pe undeva o greșeală.
 6. Când dimensionăm un utilaj, e bine să prezentăm, chiar și schematic, cum arată utilajul respectiv, precizând pe schemă (acolo unde este cazul) fluxurile de materiale și/sau termice care intră/ies în/din utilajul respectiv.

Rezultatele finale, le găsiți aici.

Cei nemulțumiți de notele obținute sunt așteptați, cu plăcere, la o reexaminare în vederea modificării notei obținute.