TEMA 1: 321, 921, 1021

Termenul limită pentru predarea temei: 

5 Decembrie 2019 ora 23.59.

Tema rezolvată se trimite sub formă de document word (extensie .doc, .docx) și pdf atașat la un e-mail (preferabil cu confirmare de primire) trimis pe adresa: lgavrila@ub.ro

Atât documentul word (pdf) cât și e-mailul trebuie să conțină:

  • numele și prenumele studentului;
  • grupa și specializarea.