Home › Page › Teme lucrări licenţă / disertaţie

Teme lucrări licenţă / disertaţie

 

TEMATICA PROPUSĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ, SPECIALIZAREA „MARKETING”

 1. Analiza pieţei produsului / întreprinderii……………………… utilizând surse de date secundare
 2. Elaborarea şi operaţionalizarea programului cercetării de marketing. Aplicaţie practică la………. / pentru produsul……………………………….
 3. Politica de produs în marketingul agroalimentar. Studiu de caz la întreprinderea…………..:
 4. Politica de preţ în marketingul agroalimentar. Studiu de caz la întreprinderea…………..:
 5. Politica de distribuţie în marketingul agroalimentar. Studiu de caz la întreprinderea…………..:
 6. Politica de comunicare în marketingul agroalimentar. Studiu de caz la întreprinderea…………..:

 

TEMATICA PROPUSĂ PENTRU EXAMENUL DE DISERTAŢIE, SPECIALIZAREA „MARKETING ŞI COMUNICARE ÎN AFACERI”

 1. Cercetarea gradului de satisfacţie a consumatorilor. Aplicaţie practică la …………/ pentru ………………….
 2. Cercetarea comportamentului consumatorului pentru produsul / sreviciul .. ……………………….
 3. Cercetarea atitudinii consumatorilor pentru produsul / serviciul………………………….
 4. Cercetarea intenţiilor de cumpărare pentru produsul / serviciul……………………..
 5. Studierea imaginii produsului/serviciului ……………………………….. în rândul consumatorilor
 6. Influenţa variabilelor socio-economice şi demografice asupra deciziei de cumpărare a produselor / serviciilor………………………………….
 7. Tendinţe înregistrate la nivelul pieţei produsului / grupei de produse……………………la nivel naţional / european
 8. Utilizarea surselor de date secundare în investigarea fenomenelor de marketing. Studiu de caz la……… / pentru ……………………
 9. Utilizarea metodelor de scalare în investigarea fenomenelor de marketing. Aplicaţie practică pentru cercetarea………………..
 10. Utilizarea observării în investigarea fenomenelor de marketing. Aplicaţie practică pentru cercetarea………………..
 11. Utilizarea cercetărilor calitative în investigarea fenomenelor de marketing. Aplicaţie practică pentru studierea………………..