Home › Page › Teme lucrari licenta
641 views

Teme lucrari licenta

TEME  PROPUSE  PENTRU  PROIECTUL  DE  DIPLOMĂ

anul  universitar  2010-2011

ş. l. dr. ing. RADU CĂLIMAN

1.    POMPĂ CENTRIFUGĂ DE RĂCIRE PENTRU MOTOARE TERMICE
2.    INSTALAŢIE EXPERIMENTALĂ PENTRU DETERMINAREA
COEFICIENTULUI DE CONVECŢIE ÎN SPAŢIU NELIMITAT
3.    STUDIU PRIVIND APARATELE PENTRU CONDIŢIONAREA AERULUI CU DEBITE MIJLOCII
4.    INSTALAŢIE DE USCARE PRIN PULVERIZARE
5.    STUDIU PRIVIND ALEGEREA ŞI UTILIZAREA VENTILATOARELOR AXIALE ÎN INSTALAŢIILE DE VENTILARE ŞI DE CONDIŢIONARE A AERULUI
6.    STUDIU PRIVIND MOTOARELE TERMICE ROTATIVE