Home › Page › Activitate științifică
599 views

Activitate științifică

 

Articole ştiinţifice publicate în reviste, jurnale, anale ale universităţilor

Nr. crt.

Titlu articol

Revista/ISSN

Anul, vol., nr., pag.

1 Tenisul de masă românesc- trecut, prezent şi opţiuni de viitor Citius, altius fortius, Piteşti ISSN 1582/8131 anul V, nr.8 (3/2005) pag.68-73
2 Modelul de orientare şi selecţie iniţială pentru tenisul de masă între necesitate şi realitate Buletin ştiinţific seria: Educaţie fizică şi sport ISSN: 1453/1194 nr.9 (1/2005), volumul II  pag. 240-246
3 Adaptarea minilaboratorului de investigaţii BIOPAC pentru testarea vitezei de reacţie la stimul vizual, copii 8-9 ani Revista Română de kinetoterapie ISSN 1224-6220 nr.18/2006, pag.7
4 Apariţia şi dezvoltarea tenisului de masă până la jumătatea  sec . XVIII Revista Română de kinetoterapie ISSN 1224-6220 nr.17/2006, pag.135
5 Dispozitiv electronic de corectare a tehnicii (DECT) Ştiinţa Sportului ISSN 1453-018X 51/2006, pag.53
6 Măsurarea vitezei de deplasare cu ajutorul dispozitivului electronic BROWER TIMMING SYSTEM în cadrul procesului de selecţie iniţială la tenis de masă Analele universităţii Ovidius Constanţa ISSN 1224-7359 2006-vol.VI, seria VI pag.378
7 Tenisul de masă în sec . XVIII-XIX Analele universităţii Ovidius Constanţa ISSN 1224-7359 2006-vol.VI, seria VI pag.378
8 Orientarea şi selecţia iniţială în tenisul de masă Citius, altius fortius  Piteşti ISSN 1582-8131 anul VI, nr.10 (1/2006) pag.50-55
9 Alternative moderne la evaluarea preciziei în tenis de masă Ştiinţa Sportului Bucureşti ISSN 1453-018X nr.54./, 2006 pag.39
10 Studiu privind eficienţa mijloacelor specifice kinetoterapiei la pacienţii cu arterita obliterantă” revista de educaţie fizică şi sport Gymnasium, Revista de educaţie fizică şi sport, ISSN 1453-0201 nr.9, anul VII pag.115
11 Modalităţi practice de finalizare ale activităţilor de cercetare specifice tenisului de masă Buletin ştiinţific seria: Educaţie fizică şi sport, Piteşti ISSN: 1453/1194 nr.10(1/2006), volumul I pag. 159-161
12 Studiu privind eficienţa masajului clasic şi a reflexoterapiei în tratamentul tulburărilor funcţionale ale vezicii biliare la vârsta a III-a Buletin ştiinţific seria: Educaţie fizică şi sport, Piteşti ISSN: 1453/1194 nr.10(1/2006), volumul II pag. 110-114
13 Structuri sportive de drept privat Gymnasium, Revista de educaţie fizică şi sport, ISSN 1453-0201 nr.10., anul 2006 pag.146
14 Capacitatea pulmonară-modalităţi de investigare în selecţia sportivă”, revista de specialitate Citius, altius fortius Piteşti ISSN 1582-8131 anul VI, nr.11 (2/2006)
15 Recovery of the sore shoulder of badminton players Studia universitatis Babeş-Bolyai, Educatio artis gymnasticae, ISSN 1453-4223 2006, anul LI, nr.1, pag.103-110
16 Modern electronic systems for measuring the speed of movement Studia universitatis Babeş-Bolyai, Educatio artis gymnasticae, ISSN 1453-4223 2006, anul LI, nr.1, pag. 111-115
17 Experimental study concerning the possible involvement of the physical therapist in the prevention and recovery of young people who take drugs Studia universitatis Babeş-Bolyai, Educatio artis gymnasticae, ISSN 1453-4223 2006, anul LI, nr.2 pag. 121-124
18 Specific tests used to assess the functional indicators of people who practice aerobics Studia universitatis Babeş-Bolyai, Educatio artis gymnasticae, ISSN 1453-4223 2006, anul LI, nr.2, pag. 125-130
19 Importanţa exerciţiilor de respiraţie pentru naştere Supliment revista Medico-chirurgicală a societăţii de medici şi naturalişti din Iaşi, ISSN 0048-7848. Revista inclusa in INDEXMEDICUS şi MEDLINE 2007, vol.III, nr.1, supl.2, pag.429-434
20 Rolul tehnicilor de facilitare neuromusculară şi proprioceptivă (FNP) în recuperarea coxartrozei Supliment revista Medico-chirurgicală a societăţii de medici şi naturalişti din Iaşi, ISSN 0048-7848. Revista inclusa in INDEXMEDICUS şi MEDLINE 2007, vol.III, nr.1, supl.2, pag 435-438
21 Scurt istoric al jocului de Badminton Analele Universităţii Ovidius Constanţa-Seria educaţie Fizică şi Sport, ISSN1 224-7359 2007, vol.VII,seria VII, pag.189-193
22 Sport şi sănătate prin universitate – proiect de finanţare a activităţilor sportive din fonduri nerambursabile Analele Universităţii Ovidius Constanţa-Seria educaţie Fizică şi Sport, ISSN1 224-7359 2007, vol.VII,seria VII, pag.194-197
23 Direcţii de dezvoltare a capacităţilor de performanţă în tenis de masă Analele Universităţii Ovidius Constanţa-Seria educaţie Fizică şi Sport, ISSN 1 224-7359 2007, vol.VII,seria VII, pag.354-361
24 Tenisul de masa in sec.XIX şi începutul sec XX Stiinta Sportului, Revista teoretico-metodică, ISSN 1453 – 018X. Indexata in SPORT Discus 2007 , anul XVI nr. 59/2007, pag.45-59
25 Forehand – modalităţi de învăţare rapidă în tenis de masă Buletin Ştiinţific.Seria: Educaţie fizică şi Sport, Piteşti, ISSN 1453-1194 2007 nr.11 (1/2007) volumul II, pag.277-281
26 Jocul de picioare şi deplasarea în teren în jocul de badminton Analele Universităţii Ovidius Constanţa-Seria educaţie Fizică şi Sport, ISSN 1 234-7359 2008, vol.VIII,seria VIII,partea a II-a pag.322-327
27 Injuries in Slovenian table tennis players compared with injuries of some of the best Slovenian, tennis players Analele Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, Revista de educaţie fizică şi sport, ISSN 1454-9832 Fascicula XV, Pag.73-78
28 The role of physical therapy in improving the functional indicators in arterial hypertension (aht) stage I-II Gymnasium, Revista de educaţie fizică şi sport, ISSN 1453-0201 nr.14., anul VIII, noiembrie 2008, pag.179-189
29 Acute improvements in jump ability in young recreational sportmen after a whole body vibration training Sportekspert , Bosnia Hertzegovina, ISSN, 1840-3638,, Indexata in COBISS.BH,Index Copernicus, EBSCO Nr.2, 2009,  pag.74-76
30 The role of electrotherapy and physiotherapy in treating the external popliteal nerve paresis Gymnasium, Journal of Physical Education and Sport, ISSN 1453-0201 Nr.1, vol.XI, 2010, pag.93-98
31 Study concerning the impact of table competitions on the development of the professional table tennis in the county of Bacău-Romania International Journal of Table Tennis Sciences, Elvetia, ISSN 0966-9256 Indexata in Index Copernicus 2010, nr.6, pag.160-162
32 Proposal for rationalizing the initiation and training activities for beginners in table tennis by means of the instructional project International Journal of Table Tennis Sciences, Elvetia, ISSN 0966-9256 Indexata in Index Copernicus 2010, nr.6, pag.3-5
33 Using whole body vibration to improuve  jump ability in young recreational sportmen Journal of Physical Education and Sport, e-ISSN 2066-2483, p-ISSN 1582-8131, IndexCopernicus , Google academic,DOAJ, EBSCO, ProQuest, OAI,ABES, 2010, vol27,no2, pag 68-71
34 The role of the PNF techniques in the recovery of hand mobility in the carpal tunnel syndrome in postsurgical stage – case study Sport şi societate. Revista de educaţie fizică, Sport şi Ştiinţe conexe, nr.2,  Edit. Universităţii „Al.I: Cuza”, Iaşi, Romania, ISSN 1582-2168

2010, pag.87-95

 

Lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice

Nr. crt.

Titlu articol

Volumul/Editura/ Localitatea/ISBN

Anul, vol., nr., pag.

1

Asociaţii sportive non-profit studiul organizării activităţilor Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Noi dimensiuni în ştiinţa activităţilor corporale”Constanţa 2004, secţiunea Management în sport, pg.470

2

Fizica aplicată în tenisul de masă-rotaţia Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Noi dimensiuni în ştiinţa activităţilor corporale”, Ed.Ovidius University Press,Constanţa, 973-614-168-3 2004,secţiunea Varia, pg.208

3

Elemente de referinţă pentru procesele de orientare, selecţie iniţială şi instruire sportivă în tenis de masă Conferinţa ştiinţifică internaţională „Performanţa sportivă de vârf-între ipoteze şi confirmări” Ed. CSSR ŞI INCSP, Bucureşti 2005, pg.247

4

Metodă şi sistem de corectare-perfecţionare a tehnicii de execuţie în sport „Evaluare şi valorificare în cultură fizică şi sport”, CD, Bucureşti, ISBN 978-973-0-04460-7 2006, Secţ.educaţie Fizică şi Sportivă

5

Drept privat, Managementul sportiv-planificarea activităţii „Evaluare şi valorificare în cultură fizică şi sport”, CD, Bucureşti, ISBN 978-973-0-04460-7 2006, Secţ.educaţie Fizică şi Sportivă

6

Robotul de tenis de masă mijloc de evaluare a în cadrul procesului de selecţie Materialele conferinţei ştiinţifice Internaţionale „Perspective moderne ale impactului societăţii contemporane asupra educaţiei fizice şi sportului” Chişinău, ISBN 978-9975-9948-3-5 2006, secţiunea III , pag.203

7

Modalităţi de măsurare a indicatorilor de selecţie sportivă pentru înotători Materialele conferinţei ştiinţifice Internaţionale „Perspective moderne ale impactului societăţii contemporane asupra educaţiei fizice şi sportului” Chişinău, ISBN 978-9975-9948-3-5 2006, secţiunea III, pag.205

8

Studiu privind recuperarea pacienţilor cu insuficienţă venoasă cronică Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ediţia a XV-a „Model teoretice şi aplicative ale ştiinţelor de fundamentare a domeniului”, Ed. CSSR şi INCPS, Bucureşti, ISSN 1842-4678., 2006, pag.242

9

Specificitatea tehnicilor FNP în recuperarea parezei de nerv sciatic popliteu extern Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ediţia a XV-a „Model teoretice şi aplicative ale ştiinţelor de fundamentare a domeniului”, Ed. CSSR şi INCPS, Bucureşti, ISSN 1842-4678. 2006, pag.248

10

Orientation and initial selection of children in table tennis Proceedings of the International Conference „EDU/WORLD” 2006, with the main theme „Education facing contemporary world issues” Ed. University of Piteşti, ISBN (10) 973-690-618-3, ISBN (13) 978-973-690-618-3 2006, ed.2,vol4,, pag.235

11

Private sport structures Proceedings of the International Conference „EDU/WORLD” 2006, with the main theme „Education facing contemporary world issues” Ed. University of Piteşti, ISBN (10) 973-690-618-3, ISBN (13) 978-973-690-618-3 2006, ed.2,vol4,, pag.241

12

Rolul kinetoprofilaxiei în perioada postpartum Volumul Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice cu participarea internaţională” Educaţia fizică şi sportul în slujba calităţii vieţii şi a performanţei umane”, Ed. Universităţii Transilvania, Braşov, ISBN 978-973-635-881-4 2007, Managementul calităţii vieţii, pag.38-43

13

Method and system for correcting and perfecting the performance technique in table tennis Proceedings book of the 10-th Anniversary International Table Tennis Federation Sport Science Congress, Ed.University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, ISBN 978-953-6378-69-2 2007,, Trening of table tennis, Pag.413-418

14

Adjusting of „Biopac” investigation minilab for measure the reaction speed to the visual stimulus Proceedings book of the 10-th Anniversary International Table Tennis Federation Sport Science Congress, Ed.University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, ISBN 978-953-6378-69-2 2007,, Trening of table tennis, Pag.409-412

15

Modelul campionului in tenis de masa-repere biologice Conferinţa Internaţională „Interdisciplinaritatea, fundament al Cercetării în Educaţie Fizică şi Sport” 25-26 mai 2007, Universitatea Dunărea de Jos; Galaţi, Ed.Academica, ISBN 978-973-8937-26-0 2007, pag.231-235

16

Alternatives for the job oportunities in the field of physical education 4-th FIEP European Congress 2007 „Physical education and Sports Teachers Preparation and Their Employability in Europe” 29-31 august, Bratislava, Slovak Republic, Comenius University, Faculty of Physical Education and Sport, ISBN: 978-80-89324-00-2 2007, sect.3, pag.388-393

17

Ameliorarea indicatorilor fiziologici cardio-respiratori la persoanele de vârsta a III-a prin mijloace kinetoterapeutice Conferinţa Ştiinţifică Naţională ediţia a XVI-a „ Învăţare şi creaţie în domeniul activităţilor corporale” , 26 octombrie 2007, Bucureşti,  CCSR şi INCS. ISSN 1842-4678 2007, pag.266-270

18

Efficient method for accuracy evaluation in table tennis 16-th international Congress of Physical Education & Sport, 16-18 may 2008, Komotini, Greece http://www.phyed.duth.gr/icpes/default.aspx

19

The functional recovery of upper limb in case of arthrogryposis-case presentation 16-th international Congress of Physical Education & Sport, 16-18 may 2008, Komotini, Greece http://www.phyed.duth.gr/icpes/default.aspx

20

The worm-up and its role during the badminton training Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Creativity and competition, european atributes of scientific and sporting manifestation” 30-31 mai 2008, Universitatea Dunărea de Jos; Galaţi, Ed.Academica, ISBN 978-973-8937-44-4 2008, pag. 27-212

21

The percentage of field tennis volley shots in the case of senior players in the A.T.P. competition Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Creativity and competition, european atributes of scientific and sporting manifestation” 30-31 mai 2008, Universitatea Dunărea de Jos; Galaţi, Ed.Academica, ISBN 978-973-8937-44-4 2008, pag. 213-217

22

New ways of teaching the basic elements in badminton for children International Scientific Conference „Inovation and Creation in the field of physical activity, sources of human performance”Galati, 29-30 mai 2009 2009, pag.334-337

23

The recovery of the table tennis players suffering from epicondylalgia externa using methods specific to the physical therapy „International Science Congres on Table Tennis in aging population”, 13-14.06.2009, Porec, Croaţia, Published by European Table Tennis Union, Croatian Table Tennis Federation, Faculty of Kinesiology, Zagreb & Faculty of Sport, Ljubljana, ISBN 978-953-6378-99-9 (KF), A CIP catalogue record for this book is available from the National and University Library in Zagreb under 712178 2009, pag.70-78

24

The role of the rhythmical initiation in inducing relaxation in the case of patients suffering from Parkinson „International Science Congres on Table Tennis in aging population”, 13-14.06.2009, Porec, Croaţia, Published by European Table Tennis Union, Croatian Table Tennis Federation, Faculty of Kinesiology, Zagreb & Faculty of Sport, Ljubljana, ISBN 978-953-6378-99-9 (KF), A CIP catalogue record for this book is available from the National and University Library in Zagreb under 712178 2009, pag.140-145

25

Psihological demands in table tennis International Conference for the 45 th Aniversary of the Faculty of Movement, Sport and Health Science „Achivementns and prospects in the field of physical education and sports within the European education system”, 6-7 November 2009, Bacau, Romania Gymnasium nr.2, anul X, 2009, pag. 136-141

26

Study concerning the assessment of performance in physical education using the Eurofit tests for the students of non-specialized faculties Proceedings 5 th FIEP European Congress „Competences of physical education teacher in 21st century”,  Nis, Serbia,  ISBN 978-86-83811-15-1 Indexata in COBISS.BH 2010, pag. 297-304

27

Study concerning the selection of early pre-school children for practicing badminton, Proceedings 5 th FIEP European Congress „Competences of physical education teacher in 21st century”,  Nis, Serbia, ISBN 978-86-83811-15-1 Indexata in COBISS.BH 2010, pag.505-514

28

The role of kinesiotherapy in preventing the restrictive respiratory dysfunction in children with kyphotic attitude Proceedings 5 th FIEP European Congress „Competences of physical education teacher in 21st century”,  Nis, Serbia, ISBN 978-86-83811-15-1 Indexata in COBISS.BH 2010, pag. 117-124

29

Anabolic Androgenic Steroids from treating depression to improving effort capacity, Volum International Conference „Scientific research in sports and physical education, component of human and social progress”, Galaţi University Press, Galaţi, Romania, ISSN 1840-3638 2010, pag. 333-336

30

Study on the possibilty of enhancing the balance as a psychomotor ability for the 5th grade pupils. Proceedings „XIV Meðunarodni naučni skup”, FIS komunikacije 2010, u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji, Nis, Serbia, ISBN 978-86-87249-26-4 2010, 205-208

31

Using substances β2 agonists in sport performance. Proceedings „XIV Meðunarodni naučni skup”, FIS komunikacije 2010, u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji, Nis, Serbia, ISBN 978-86-87249-26-4 2010, 197-204

32

Correction of the spinal deviations , using the cyriax method Volum International Conference in Physical Education & Sport, Edit.PIM, Iaşi, Romania, ISSN 2069-1610 2010, pag.101-104

33

Are improvements in physical fitness after an exercise program related to the symptomatology in patients with fibromyalgia?, Scientific report series physical education and sport, ISSN 1453-1194, Piteşti, Romania Nr.14 (1/2010), Pag.124-128

34

Acute electromyography response in jump ability after whole body vibration training., Scientific report series physical education and sport, ISSN 1453-1194, Piteşti, Romania Nr.14 (1/2010), Pag.129-132