Home › Page › teme lucrari licenta

teme lucrari licenta

TEMATICA PROPUSĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ

la programul de studii Administrarea Afacerilor ÎF

– SESIUNEA IULIE 2020 –

1. Analiza mediului organizaţiilor nonprofit. Cercetare realizată la……….

2. Funcţiunile întreprinderii. Cercetare realizată la……….

3. Strategia în aprovizionarea materială. Studiu de caz la S:C:…………

4. Metode și tehnici manageriale. Cercetare realizată la…..

5. Optimizarea organizării interne în IMM-uri. Cercetare realizată la……….

6. Importanţa planificării strategice în organizaţii. Cercetare realizată la……….

7. Strategia şi managementul strategic în IMM-uri. Cercetare realizată la……….

8. Strategii manageriale ce vizează îmbunătăţirea activităţii firmei. Cercetare realizată la…

9. Gestiunea economică a stocurilor. Cercetare realizată la……….

10. Managementul aprovizionării la SC………………