HomeFără categorie › Bine ați venit!

Bine ați venit!


Bun venit la Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău!

În anul 1961, prin H.C.M. nr. 547/1961 şi Ordinul Ministrului Învăţământului şi Culturii nr. 688/1961 se înfiinţează Institutul Pedagogic din Bacău, iar în anul 1976 Institutul Pedagogic devine Institutul de Învăţământ Superior din Bacău, în care sunt dezvoltate, în principal, specializările din domeniul tehnic. În anul 1990 institutul devine Universitatea din Bacău, în conformitate cu Ordinul nr. 7751/1990 al Ministrului Învăţământului. În anul 2009, prin H.G. nr. 1093 Universitatea din Bacău își schimbă numele În Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Misiunea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău este didactică şi de cercetare ştiinţifică. Universitatea pregăteşte viitorii licenţiaţi în domeniile fundamentale ale științei şi oferă certificarea în domeniile şi specializările de licenţă. De asemenea, se realizează perfecţionarea pregătirii profesionale şi de cercetare a absolvenţilor prin studii universitare de master, studii universitare de doctorat, cursuri postuniversitare de scurtă durată, cursuri de formare continuă, studii postuniversitare de specializare şi programe postuniversitare de conversie profesională.

În perioada 1990 – 2011 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi–a dezvoltat aria domeniilor şi specializărilor, ajungând în prezent să aibă o structură formată din cinci facultăţi şi un departament, în care funcţionează 38 programe universitare de licenţă, 30 programe universitare de master, 3 programe universitare de doctorat, 3 programe postuniversitare de formare continuă, 2 specializări postuniversitare şi diferite cursuri de formare continuă.

Pe lângă aceste programe, studenţii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău pot accesa cursurile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic; pot obţine Permisul European de Conducere a Computerului (ECDL – European Computer Driving Licence), care este cel mai răspândit program de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator recunoscut la nivel internaţional în peste 135 de ţări; pot urma Programul Academic CISCO NETWORKING (firma CISCO SYSTEMS, liderul mondial în domeniul interconectării reţelelor de calculatoare, prin reprezentanţa sa din România şi M.E.C.T.S. au stabilit un parteneriat, convenind aderarea la programul “CISCO Networking Academy”. La acest program au aderat peste 50 de ţări).

Din punctul de vedere al indicatorilor naţionali de calitate, analizați de C.N.F.I.S. (Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior) și C.N.C.S.I.S. (Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior), Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău se situează în prima jumătate a universităţilor din România (locul 19 din 49 universități de stat). În plus a fost certificată în Sistemul de Management al Calităţii pentru învăţământ universitar de licenţă, master şi doctorat, pentru cercetare ştiinţifică, transfer tehnologic, consultanţă şi asistenţă tehnică în anul 2007 și recertificată în anii 2008, 2009 și 2010. Din luna decembrie 2010 este certificată în Sistemul Integrat de Management, respectiv: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OH SAS 18001:2008 şi SA 8000.

Recunoaşterea calităţii activităţii didactice şi de cercetare, care se desfăşoară la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, este realizată şi de programele bilaterale privind mobilitatea studenţilor şi cadrelor didactice între universităţile europene. La nivelul anului 2010 aveam 85 de acorduri cu 73 de parteneri din 21 de țări, atât prin L.L.P. (Life Long Program) Erasmus, cât și prin alte colaborări.
Viaţa studenţilor în Bacău este deosebită atât din punct de vedere al condiţiilor sociale foarte bune din cămine şi cantină, cât şi din punct de vedere al ofertei culturale a municipiului Bacău.

Acestea sunt câteva din motivele pentru care recomandăm absolvenţilor de liceu să aleagă Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru studii universitare de licenţă, iar licenţiaţilor să urmeze cursurile universitare de master şi doctorat la Bacău. Studenţii şi absolvenţii noştri, cu alte cuvinte partenerii noştri de dialog, sunt cei care pot certifica în plus cele prezentate, deoarece au fost tot timpul în centrul atenției noastre.

Indiferent de vârstă, vă aşteptăm cu drag la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru a vă forma în programele de studii dorite de dvs. Cei 50 de ani de existenţă ai Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău ne dau dreptul să credem că vom fi un bun partener de dialog.

Rectorul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău,
Prof. univ. dr. ing. Valentin NEDEFF