Teme lucrări licenţă

 

CONTABILITATE FINANCIARĂ

1. Contabilitatea deprecierii imobilizărilor corporale. Studiu de caz la societatea…
2. Contabilitatea stocurilor din producție proprie. Studiu de caz la societatea…
3. Contabilitatea investiţiilor financiare pe termen scurt. Studiu de caz la societatea…
4. Lucrările contabile de închidere a exercițiului financiar și rapoartarea financiară la societatea…

POLITICI ȘI OPȚIUNI CONTABILE

1. Politici contabile privind stocurile. Studiu de caz la societatea…
2. Politici contabile privind fluxurile de trezorerie. Studiu de caz la societatea…

EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI CONSULTANȚĂ FISCALĂ

1. Calitatea profesională de expert contabil în România
2. Misiunea de expertiză contabilă judiciară

AUDIT FINANCIAR

1. Calitatea profesională de auditor financiar în România
2. Misiunea de audit statutar

SISTEME INFORMATICE DE GESTIUNE

1. Proiectarea unui sistem informatic privind gestiunea imobilizărilor societăţii…
2. Proiectarea unui sistem informatic privind gestiunea stocurilor societăţii…
3. Proiectarea unui sistem informatic privind evidența salariaților societăţii…
4. Proiectarea unui sistem informatic privind gestiunea operațiunilor bancare ale societății…