Home › Page › teme lucrari licenta
940 views

teme lucrari licenta

TEME DE LICENȚĂ 2010-2011

1. STUDII PRIVIND ALIMENTAREA CU LUBRIFIANT A GHIDAJELOR HIDROSTATICE
Cuprins:
Cap.1. Noţiuni introductive
1.1    Clasificarea ghidajelor
1.2     Materiale pentru ghidajele maşinilor-unelte
Cap. 2 Ghidaje hidrostatice
2.1 Avantaje şi dezavantaje ale ghidajelor hidrostatice
2.2 Aplicaţii ale sistemelor hidrostatice în construcţia de maşini
Cap.3 Sisteme de alimentare cu lubrifiant a ghidajelor hidrostatice
3.1 Alimentarea cu debit constant a ghidajelor hidrostatice
3.2 Alimentarea cu presiune constantă a ghidajelor hidrostatice
3.3 Alimentarea prin regulatoare automate de debit a ghidajelor hidrostatice.
Cap.4 Calculul elementelor componente ale schemei hidraulice
Cap.5 Concluzii

2. CERCETĂRI PRIVIND EFICIENŢA ENERGETICĂ A SISTEMELOR HIDROSTATICE CU REGLAJ SECUNDAR
Cuprins:
Cap.1 Noţiuni introductive
Definiţia acţionărilor hidrostatice. Avantajele şi dezavantajele sistemelor     de  acţionare hidrostatice.
Principiul de funcţionare al sistemelor de acţionare hidrostatice
Cap.2 Reglarea secundară în acţionările hidrostatice
2.1 Principiile reglajului secundar
2.2 Modele conceptuale de realizare a reglării secundare
2.3 Eficienţa energetică a sistemelor hidrostatice cu reglaj secundar
Cap.3 Modelarea şi simularea unui sistem hidrostatic cu reglaj secundar cu ajutorul programului SimHydraulics
3.1 Mediul de programare SimHydraulics
3.2 Construcţia şi simularea sistemului hidrostatic cu reglaj secundar în SimHydraulics.

3. DETERMINAREA GRADULUI DE UZURĂ LA POMPELE CU ROŢI DINŢATE
Cuprins:
Cap.1 Noţiuni introductive
1.1    Clasificarea constructiv-funcţională a maşinilor hidrostatice volumice
Cap.2 Pompe cu roţi dinţate
2.1 Clasificarea şi principiul de funcţionare a pompelor cu roţi dinţate
2.1.1 Pompe cu angrenare exterioară
2.1.2 Pompe cu angrenare interioară
2.1.3 Modalităţi de instalare a pompei cu roţi dinţate
2.2  Probleme specifice funcţionării pompelor cu roţi diţate
2.2.1 Comprimarea lichidului de lucru în dantură
2.2.2 Aspiraţia şi influenţa vitezei periferice asupra umplerii    golurilor dintre dinţi
2.2.3 Probleme de calcul şi proiectare la pompele cu roţi dinţate
2.3 Materiale, defecţiuni şi modul de remediere la pompele cu roţi     dinţate
Cap.3 Încercarea pompelor cu roţi dinţate
3.1 Concepţia schemei hidraulice a standului de probă
3.2 Modul de lucru
3.3 Rezultatele încercărilor
Cap.4 Concluzii

4. SISTEM PNEUMATIC DE AMBALARE ECOLEAN EL1
Cuprins:
Cap. 1 Utilizarea sistemelor acţionărilor hidraulice şi pneumatice în industrie
1.1    Domenii de utilizare specifice acţionărilor pneumatice
1.2    Avantaje şi limitări în utilizarea acţionărilor pneumatice
Cap.2 Structura sistemelor de acţionare pneumatică
2.1 Noţiuni teoretice privind funcţionarea sistemelor pneumatice
2.2 Principiul de funcţionare şi elemente componente
Cap.3 Sistemul pneumatic de ambalare ECOLEAN EL1
3.1 Linii de ambalare pneumatice
3.2 Sistemul ECOLEAN EL 1
-principiul de funcţionare
-schema pneumatică
-elemente componente
3.3 Calculul elementelor liniei de ambalare ECOLEAN EL 1
Cap.4 Concluzii

5. PRESE HIDRAULICE
Cuprins:
Cap. 1 Introducere
1.1    Utilizarea acţionărilor hidraulice în industrie
1.2    Avantaje şi dezavantaje ale acţionărilor hidraulice
Cap. 2  Prese hidraulice
2.1 Domenii de utilizare-tipuri de prese
2.2 Schema hidraulică şi elementele componente
Cap.3 Presa hidraulică tip HCP 30
3.1 Calculul presei
– stabilirea forţei de presare
– calculul cilindrului hidraulic
– elementele componente ale schemei
-calculul conductelor
Cap.4 Standul experimental
Cap.5 Concluzii

6. SISTEM PNEUMATIC DE ACŢIONARE CU MOTOR LINIAR
Cuprins:
Cap.1 Introducere
1.1    Definiţia acţionărilor pneumatice. Avantaje şi dezavantaje.
1.2    Prescripţii de proiectare a sistemelor pneumatice
Cap.2 Mediul de lucru în acţionările pneumatice
2.1 Fenomene specifice
Cap.3 Proiectarea unui sistem pneumatic cu motor liniar
3.1 Schema pneumatică
3.2 Calculul elementelor pneumatice
Cap.4 Standul demonstrativ