293 views

Prelegeri pe teme de ingineria mediului, utile şi viitorilor specialişti în inginerie biochimică

O informaţie utilă (şi) pentru studenţii de la specializarea „Inginerie Biochimică”:

În perioada 15-17.01. 2013 la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, Departamentul de Ingineria mediului şi Inginerie mecanică, va avea loc o serie de conferinţe susţinute de către doi profesori universitari de la Politecnico di Torino, Italia, de la Departamentul de Ingineria mediului, teritoriului şi Infrastructurii.

Profesor universitar dr. Genon Giuseppe este specialist în Ingineria mediului, construcţii civile şi arhitectură şi va prezenta pe 16.01, ora 9:00, conferinţa cu titlul “Managementul integrat al deşeurilor municipale solide”, iar de la ora 17:00 “Metode de utilizare a biomasei”. Pe 17.01 ora 14:00 va susţine prelegerea “Sisteme convenţionale şi inovative pentru epurarea apelor uzate municipale”.

Profesor asociat dr. Sethi Rajandrea, specialist în Ingineria mediului, hidrocarburi şi fluide subterane va susţine următoarele prelegeri: pe “Caracterizarea contaminaţiilor din sol” – 15.01, ora 16:00; “Remedierea straturilor acvifere prin pompare şi tratare; extragerea poluanţilor volatili” – 16.01, ora 14:00; “Remedierea straturilor acvifere prin bariere permeabile reactive” – 17.01, ora 9:00.

Toate acţiunile se desfăşoară în corpul B, sala BI42 (fosta sală a Senatului).

300 views

EXAMEN OPERAŢII UNITARE 2013

Câteva aplicaţii “de model” pentru pregătirea examenului care urmează. Sunt subiecte date în anii anteriori.

exemplul-1

exemplul-2

exemplul-3

Problemele care se vor da anul acesta reprezintă aplicaţii la:

  • transportul fluidelor (lichide şi gaze);
  • sedimentarea în camp gravitaţional şi centrifugal;
  • amestecarea în mediu lichid;
  • încălzire şi răcire;
  • evaporare;
  • condensare.

Vă recomand să revedeţi materialul parcurs la “Fenomene de transfer” anul trecut, în special aspectele legate de curgerea fluidelor, căderea de presiune, transferul de căldură, schimbătoare de căldură, bilanţuri de materiale, bilanţuri termice, unităţi de măsură.

Nu o să fie neglijate nici aspectele de logică.

Vă urez succes!

P.S. Dacă nu aţi efectuat/recuperat legal TOATE lucrările de laborator, nu puteţi participa la examen.

311 views 395 views

Refacere lucrare semestriala OU1 – 2012

Rezultatele obţinute la lucrarea semestrială nu sunt pe măsura aşteptărilor – nici pentru mine şi nici pentru dumneavoastră.

Cum oricine are dreptul la a doua şansă, iată propunerea mea. Rezolvaţi din nou TOATĂ problema, acasă, în linişte şi trimiteţi-o pe filiera cunoscută până la data indicată mai jos. Cei care se înscriu în termen, vor fi notaţi pentru lucrarea semestrială cu media aritmetică dintre nota obţinută pentru lucrarea dată la curs şi nota obţinută pentru problema de mai jos.

Textul problemei: lucrare-ou1-2012

Termen de predare: 21 Decembrie 2012 ora 24:00

Forma de predare: fisier Word (extensie .doc) ca attach la e-mail pe adresa: lgavrila@ub.ro

Documentul Word va contine:

– numele si prenumele studentului

– grupa de studii

– textul problemei

– modul de rezolvare si rezultatele obtinute

319 views

Tema 5 – Operatii unitare 1 – 2012

Aplicaţie “Centrifugarea”

Textul problemei: aplicatie-ciclon

Termen de predare: 17 Decembrie 2012 ora 24:00

Forma de predare: fisier Word (extensie .doc) ca attach la e-mail pe adresa: lgavrila@ub.ro

Documentul Word va contine:

– numele si prenumele studentului

– grupa de studii

– textul problemei

– modul de rezolvare si rezultatele obtinute

Update:

Se considera ca o particula de faina efectueaza in ciclon, pana la depunere, 2 rotatii.

324 views

Tema 4 – Operatii unitare 1 – 2012

Aplicaţie “Sedimentarea”

Un decantor continuu longitudinal de formă paralelipipedică are înălţimea utilă Hu = 0,8 m şi lăţimea l = 2 m. Decantorul este alimentat cu apă la temperatura de 20°C care conţine particule de nisip în suspensie. Particulele de nisip se consideră a fi sferice, cu diametru variabil şi densitatea de 2650 kg/m3. Concentraţia particulelor de nisip în suspensie este de 1 kg nisip/m3 suspensie. Viteza de înaintare a suspensiei prin decantor este de 0,5 m/s. Ştiind că viteza reală de sedimentare este de 50% din valoarea teoretică a acesteia, să se determine la ce distanţă de intrarea în decantor vor sedimenta particulele de nisip având diametrul de:

a) 2 mm;

b) 1 mm;

c) 0,5 mm;

d) 0,1 mm.

Termen de predare: 10 Decembrie 2012 ora 24:00

Forma de predare: fisier Word (extensie .doc) ca attach la e-mail pe adresa: lgavrila@ub.ro

Documentul Word va contine:

– numele si prenumele studentului

– grupa de studii

– textul problemei

– modul de rezolvare si rezultatele obtinute

363 views

Tema 3 – Operatii unitare 1 – 2012

Aplicatie – „Amestecarea”

Un agitator tip elice navală cu 3 pale, având diametrul d = 237 mm, este montat axial într-un recipient cilidric cu diametrul (D) de 900 mm şi înălţimea (H) de 1100 mm, la o distanţă de fundul vasului egală cu h = 237 mm. Vasul este umplut în proporţie de 75% cu un lichid având densitatea de 950 kg/m3 şi viscozitatea de 20 Pa.s.

a) Care va fi puterea necesară a agitatorului, ştiind că turaţia acestuia este de 180 rot/min?

b) Ce putere va fi necesara aceluiaşi agitator dacă este montat la 237 mm de fundul unui recipient cilindric având diametrul de 700 mm, umplut cu lichid până la înălţimea de 700 mm. Agitatorul se roteşte cu 120 rot/min şi amestecă un lichid având densitatea de 1200 kg/m3 şi viscozitatea de 1,5 mPa.s.

Termen de predare: 03 Decembrie 2012 ora 24:00

Forma de predare: fisier Word (extensie .doc) ca attach la e-mail pe adresa: lgavrila@ub.ro

Documentul Word va contine:

– numele si prenumele studentului

– grupa de studii

– textul problemei

– modul de rezolvare si rezultatele obtinute

327 views

Tema 2 – Operatii Unitare 1 – 2012

Aplicatie „Comprimarea si transportul gazelor”

Sa se calculeze puterea consumata de un ventilator care transporta 1200 m3N/h CO2 dintr-un rezervor in care presiunea este de 0,95 at si T = 298 K intr-o instalatie in care presiunea este de 1,1 at. Diferenta de nivel intre cele doua vase este de 15 m. Gazul se vehiculeaza printr-o conducta de otel inox avand Ø = 210 × 5 mm in lungime totala de 140 m. Caderea de presiune prin RHL este estimata la 0,11 MPa, iar randamentul total al ventilatorului este de 65%.

Termen de predare: 29 Octombrie 2012 ora 24:00

Forma de predare: fisier Word (extensie .doc) ca attach la e-mail pe adresa: lgavrila@ub.ro

Documentul Word va contine:

– numele si prenumele studentului

– grupa de studii

– textul problemei

– modul de rezolvare si rezultatele obtinute

323 views

Tema 1 – Operatii Unitare 1 – 2012


Aplicatie „Transportul lichidelor”

30 t/h nitrobenzen la 20 °C sunt transvazate cu o pompă dintr-un rezervor la presiune atmosferică într-un reactor, unde se menţine o suprapresiune de 0,1 at. Conducta, din ţeavă de oţel cu diametru 89 x 4 mm, are o coroziune neînsemnată. Lungimea întregii conducte, inclusiv rezistenţele locale, are 45 m. Pe conductă sunt fixate: o diafragmă (d0 = 51,3 mm), două vane şi 4 curbe de 90° cu raza de curbură R0 = 160 mm. Înălţimea de ridicare a lichidului este de 15 m. Să se găsească puterea consumată de pompă şi puterea instalată, admiţând randamentul total al acesteia egal cu 0,65.

Termen de predare: 22 Octombrie 2012 ora 24:00

Forma de predare: fisier Word (extensie .doc) ca attach la e-mail pe adresa: lgavrila@ub.ro

Documentul Word va contine:

– numele si prenumele studentului

– grupa de studii

– textul problemei

– modul de rezolvare si rezultatele obtinute

364 views

ULTIMA SANSA DE A STUDIA LA ANUL IN FRANTA! Nu ratati ocazia!

Stimaţi studenţi,

Au rămas locuri vacante pentru bursele Erasmus din anul universitar 2012-2013 şi se organizează o nouă selecţie în mai-iunie 2012. Dosarele se depun până pe 25 mai 2012 la dl S.l. Aurelian Albuţ.

Studenţii de la IPA, IB, în special anii 3 şi 4 (care vor putea beneficia de stagii pentru întocmirea proiectului de diplomă/lucrării de disertaţie) sunt aşteptaţi să-şi depună dosarele.

Aveţi posibilitatea să studiaţi în laboratoare moderne şi ultradotate, să faceţi cercetare experimentală, dar şi să cunoaşteţi Franţa. Un minim de cunoştinţe de limbă franceză este necesar (iar până în februarie 2013 vă puteţi perfecţiona), dar în laboratoarele în care veţi lucra vă descurcaţi şi cu limba engleză.

Locurile disponibile (pe care le gestionez eu) sunt aici:locuri-erasmus-sesiunea-mai-iunie-2012-1

Documentele necesare la dosar: calendar-selectie-mai-iunie

Testul la limba franceza/engleza: examinare-erasmus-2012

Vă rog diseminaţi această informaţie tuturor colegilor interesaţi!

Informații