Arhive categorie: Fenomene de transfer si operatii unitare

Rezultate finale colocviu „Transfer de căldură și masă” – 2017, gr. 921

Homer_6c1e87_217664Aveți aici situația finală la colocviu. Documentul este protejat cu parolă. Pentru accesare, solicitați parola la: lgavrila <at> ub <punct> ro

 

Restanțe: 21.06.2017 – ora 11 – Laborator Inginerie Biochimică (Hala LIB)

Reexaminări: 12.07.2017 – ora 11 – Laborator Inginerie Biochimică (Hala LIB)

Rezolvare problema 2 – lucrare semestrială 2017 FDT/FDTOU/TCM

simpsons-mathCam așa s-ar fi putut rezolva a doua problemă.

Lucrare semestrială FDT 2017 rezolvare 2

 

În enunțul problemei ați mai primit și o serie de date care nu erau necesare în rezolvarea problemei. Una din provocările căreia trebuie să-i facă față inginerul de proces: din noianul de date din manuale, îndrumătoare, pagini internetice, …., care sunt cu adevărat necesare pentru rezolvarea unei probleme date? Iar când spun „problemă” nu mă refer strict la conotația restrânsă a termenului.

Tema 1 FDT / FDTOU / TCM – 2017

spi-6669 (sursa foto)

Într-un rezervor cilindric vertical deschis (în contact cu atmosfera), având diametrul interior de 2600 mm şi înălţimea de 3 m se găseşte apă la temperatura de 10 °C. La 0,5 m de baza rezervorului se află montat un manometru care indică o suprapresiune de 4,5 kgf/cm2. Se cere:

  1. Să se deseneze schiţa rezervorului;
  2. Să se determine dacă indicaţia manometrului este corectă;
  3. Să se justifice răspunsul de la punctul 2.
  4. Dacă în rezervor s-ar găsi 11,5 t apă, ce presiune ar indica manometrul montat pe rezervor?

Termenul limită pentru predarea temei: 12 Aprilie 2017 ora 23.59.

Tema se trimite sub formă de document word (extensie .doc) și pdf atașat la un e-mail (preferabil cu confirmare de primire) trimis pe adresa: lgavrila[at]ub[punct]ro

Atât documentul word (pdf) cât și e-mailul trebuie să conțină:

 • numele și prenumele studentului;
 • grupa și specializarea.

Rezultate finale FDTOU grupa 331 – 23 Mai 2016

Rezultatele finale ale examenului le găsiți AICI. Din motive de protecția datelor personale, documentul este parolat. La cerere, vă trimit parola de acces prin e-mail.

Studenții care nu au promovat examenul (au Absent sau 4), se vor prezenta la restanțe (09.09.2016) și/sau reexaminări (13.09.2016) cu un dosar care va conține rezolvarea problemelor de aici. Rezolvările vor fi scrise de mână, pentru a evita problemele generate de copy/paste (merg pe ideea că dacă tot le copiați, măcar să rămâneți cu ceva).

Tema 4 FDT / FDTOU / TCM 2016

Într-un schimbător de căldură cu plăci care funcționează în regim continuu, staționar, circulă în contracurent lapte pasteurizat și apă de răcire. Continuarea problemei o găsiți AICI.

Termenul limită pentru predarea temei: 13 Mai 2016 ora 23.59.

Tema se trimite sub formă de document word (extensie .doc) atașat la un e-mail trimis pe adresa: lgavrila@ub.ro

Atât documentul word cât și e-mailul trebuie să conțină:

 • numele și prenumele studentului;
 • grupa și specializarea.

Puteți trimite suplimentar tema și în format pdf (împreună cu documentul word).

Temele transmise după termenul limită NU SE IAU IN CONSIDERARE!

TEMA 2 FDT / FDTOU / TCM 2016

Un aparat cu diametrul D = 2 m şi înălţimea H = 5 m este acoperit cu un strat termoizolator de vată minerală. Temperatura peretelui aparatului este de 150 °C, temperatura suprafeţei exterioare a izolaţiei este de 50 °C. Aparatul se găseşte într-o hală închisă, în care temperatura medie este de 20 °C. Să se determine grosimea izolaţiei aparatului, ştiind că vata minerală are coeficientul de conductivitate termică λ = 0,151 W/(m2.K).

Termenul limită pentru predarea temei: 18 Aprilie 2016 ora 23.59.

Tema se trimite sub formă de document word (extensie .doc) atașat la un e-mail trimis pe adresa: lgavrila@ub.ro

Atât documentul word cât și e-mailul trebuie să conțină:

 • numele și prenumele studentului;
 • grupa și specializarea.

Puteți trimite suplimentar tema și în format pdf (împreună cu documentul word).

Temele transmise după termenul limită NU SE IAU IN CONSIDERARE!

TEMA 1 FDT / FDTOU / TCM 2016

30 t/h nitrobenzen la 20 °C (având densitatea de 1,2 kg/L și viscozitatea de 2,1 mPa.s) sunt transvazate cu o pompă dintr-un rezervor la presiune atmosferică într-un reactor, unde se menţine o suprapresiune de 0,1 at. Conducta, din ţeavă de oţel cu diametrul exterior de 89 mm și grosimea peretelui țevii de 4,5 mm, are o coroziune neînsemnată. Lungimea porțiunilor drepte de conductă este de 45 m. Pe conductă sunt fixate: o diafragmă (d0 = 51,3 mm), două coturi la 90° şi 4 curbe de 90° cu raza de curbură R0 = 160 mm. Înălţimea de ridicare a lichidului pe verticală este de 15 m. Să se calculeze „căderea totală de presiune”, ΔPTotal (Pa), necesară transportului nitrobenzenului din rezervor în reactor.

Termenul limită pentru predarea temei: 11 Aprilie 2016 ora 23.59.

Tema se trimite sub formă de document word (extensie .doc) atașat la un e-mail trimis pe adresa: lgavrila@ub.ro

Atât documentul word cât și e-mailul trebuie să conțină:

 • numele și prenumele studentului;
 • grupa și specializarea.

Puteți trimite suplimentar tema și în format pdf (împreună cu documentul word).

Temele transmise după termenul limită NU SE IAU IN CONSIDERARE!

 

Tema 3 FDT 2015

Se consideră cazanul acvatubular din figură. Apa care se încălzește pe seama gazelor de ardere fierbinți circulă sub presiune prin 11 țevi având diametrul exterior de 85 mm, grosimea peretelui țevii de 2,5 mm și lungimea țevilor de 2 m. Gazele de ardere fierbinți circulă de-a lungul țevilor printr-o tubulatură dreptunghiulară având lățimea de 500 mm și înălțimea de 300 mm.

Slide1

1. Știind că debitul total de apă care circulă prin țevi este de 600 m3/h, să se calculeze viteza de curgere a apei prin țevi și valoarea criteriului Re (apa se consideră având densitatea medie de 990 g/L și viscozitatea medie de 0,95 mPa×s); Cum este curgerea apei: laminară sau turbulentă?

2. Să se calculeze diametrul echivalent al secțiunii de curgere pentru gazele de ardere, precum și regimul de curgere al acestora (laminar, intermediar, turbulent) știind că:

 •  viteza medie a gazelor este de 8 m/s;
 • densitatea medie a gazelor de ardere este de 1,3 kg/m3;
 • viscozitatea medie a gazelor de ardere este de 0,025 × 10-3 Pa×s

IMPORTANT!

 • Termen de expediere a problemei rezolvate: 13 mai 2015, ora 23:59
 • Tema rezolvată se trimite la adresa de e-mail: [lgavrila] at [ub] punct [ro] , ca fișier atașat
 • Fișierul atașat trebuie să fie în format .doc, iar numele fișierului să fie de forma: “Nume_Prenume_Grupa_T3_FDT.doc