Finalizare studii

Finalizare studii (listă orientativă)

Licenţă

 1. Simularea repartiţiilor discrete uniforme
 2. Generarea şi testarea numerelor aleatoare
 3. Aplicaţie pentru simularea unor procese de transport intermodal
 4. Aplicaţii de simulare utilizând tehnica respingerii
 5. Aplicaţie de tip supraveghere a ariilor protejate
 6. Aplicaţie educaţională pentru studiul programării modulare. O paralelă cu sistemul LEGO
 7. Aplicaţie pentru vizualizarea activităţii unui sistem multiagent
 8. Algoritmi cu inspiraţie din biologie. Aplicaţie
 9. Studiul comportamentului euristicii Nearest Neighbor în cazul unor probleme cu date eronate
 10. Aplicaţii ale grafurilor aleatoare
 11. Euristici pentru jocul de puzzle
 12. Aplicaţie educaţională pentru predarea-învăţarea conceptelor de atom şi moleculă
 13. Aplicaţie C# pentru simularea poceselor derulate într-un sistem de calcul
 14. Aplicaţie educaţională pentru studiul Legii Numerelor Mari
 15. Aplicaţie educaţională pentru studiul funcţiei de gradul al doilea
 16. Proiectarea experimentelor în Informatică. Probleme şi soluţii. Exemple

 

Master

 1. Aplicaţie de management al riscurilor asociate proiectelor software complexe
 2. Aplicaţii educaţionale pentru învăţarea biologiei, pentru dispozitive mobile
 3. Modele stochastice de aşteptare. Aplicaţii educaţionale
 4. Aplicaţie educaţională pentru studiul funcţiei de gradul al doilea
 5. Măsuri utilizate în Inteligenţa Artificială
 6. Măsuri pentru evaluarea dificultăṭii unui careu SUDOKU
 7. Realizarea unei biblioteci pentru operaṭii cu numere complexe
 8. Aplicaţie de securitate informatică. Studiu de caz pentru…
 9. Aplicaţie educaṭională pentru studiul metodelor de sortare
 10. Utilizarea GIS în managementul situaţiilor de urgenţă
 11. Tehnologia mashup. Exemple de utilizare
 12. Integrarea OptaPlanner în aplicaţii Java
 13. Aplicaţie pentru utilizarea dronelor în scopul supervizării ariilor protejate
 14. Dezvoltarea unei aplicaţii de management pentru …
 15. Proiectarea experimentelor în Informatică. Probleme şi soluţii. Exemple