Home › Page › CURSURI

CURSURI

Ingineria programelor

Sisteme incorporate – cursIndrumar de laborator

Aplicatii integrate pentru intreprinderi

Modelare si Simulare – curs Indrumar de laborator

Prelucrare grafica – curslaboarator – fisiere – l3

Programarea orientata pe obiecte curslaborator

Informatica industriala – laborator – curs

Modelarea și simularea proceselor industriale / TAMSPI – CURS