Prelucrarea materialelor plastice

Orar laborator

sala HP8 luni in saptamana para 12-14 Gr. 621 marti 10-12 gr. 741

  • Lab, 1 Elemente generale. norme de protectia muncii specifice
  • Lab. 2 Clasificarea materialelor plastice. Criterii de alegere.
  • Lab. 3 Caracterizarea proceselor de prelucrare materiale plastice
  • Lav. 4 Leon casino