Home › Page › Specializări / competenţe
2.071 views

Specializări / competenţe

 

Doctor în domeniul Educaţie Fizică şi Sport

în baza Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

nr. 5837 din 04.11.2008

Master în specializarea Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională

pe baza susţinerii dizertaţiei din sesiunea Februarie 2004

la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Universitatea din Bacău

Licenţiat în Kinetoterapie

pe baza susţinerii Examenului de Licenţă din sesiunea Iunie 1997

la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din Universitatea din Bacău