Home › Page › Teme de licență

Teme de licență

Teme de licență pentru anul universitar 2019-2020

  • Programul de studii MATEMATICĂ
  1. Aplicații ale transformatei Laplace in rezolvarea ecuațiilor diferențiale si a sistemelor de ecuații diferențiale
  2. Aplicații in geometrie ale integralelor multiple
  3. Probleme de extrem. Aplicaţii.
  • Programul de studii P.I.P.P.
  1. Aspecte metodice privind învățarea operațiilor cu numere naturale în învățământul primar