Home › Page › teme lucrari licenta

teme lucrari licenta

TEMATICA PROPUSĂ PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ la programul de studii Administrarea Afacerilor IF – SESIUNEA IULIE 2020

1. Analiza activitatii intreprinderii S.C … . 2. Influenta elementelor de micromediu şi macromediu asupra activitatii firmei. Studiu de caz la S.C … . 3. Evaluarea functiunii/activitatii comerciale/ de marketing/ de personal la S.C .. .. 4. Metode si tehnici de management utilizate in cadrul S.C …. . . 5. Profilul angajatului performant în vânzări 6. Afaceri de familie. Studiu de caz: … .. 7. Analiza practici etice /neetice utilizate in cadrul S.C … . 8. Analiza dimensiunii etice/ neetice a practicilor comerciale ale unui supermarket. Studiu de caz la S.C …. 9. Metode moderne de instruire a managerilor din firmele romanesti 10. Aspecte privind managementul resurselor umane la S.C ….. 11. Motivarea angajaților din vânzări 12. Studiu privind conflictele de munca la S.C … . 13. Criteriile de selectie specifice unui interviu pentru angajarea Intr-o companie 14. Analiza privind diferențele culturale manageriale 15. Managementul dezvoltării unei afaceri (studiu de caz: firma ….) 16. Proiectarea unui plan pentru iniţierea unei noi afaceri 17. Capitalul intelectual al organizațiilor 18. Inteligența emoțională în organizații 19. Inteligența spirituală în organizații 20. Studiu privind ciclul de viaţă a întreprinderior din judetul Bacau: ( înfiinţarea întreprinderilor, etape în evoluţia întreprinderii şi particularităţile acestora, criza întreprinderii, dizolvarea şi lichidarea)

TEMATICA PROPUSĂ PENTRU EXAMENUL DE DISERTAȚIE la programul de studii Managementul și Administrarea Afacerilor Mici și Mijlocii IF – SESIUNEA IULIE 2020

  1. Metode moderne de instruire a managerilor din firmele românești
  2. Analiza privind diferențele culturale manageriale și de leadership.
  3. Capitalul intelectual al organizațiilor
  4. Inteligența emoțională în organizații
  5. Inteligența spirituală în organizații
  6. Rolul liderilor în schimbarea atitudinilor angajaților
  7. Stiluri Leadership și stiluri de management specifice managerilor români
  8. Studiu privind relația inteligența emoțională și stilul de leadership.
  9. Dezvoltarea unei strategii de leadership- un element critic pentru succesul organizațional