Bun venit!

Conf.univ.dr. Ochiană Gabriela

Catedra de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului si Sănătăţii
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Email: gabi_ochiana@yahoo.com

 


 

Experienţa profesională

 • Conferenţiar universitar Doctor la Catedra de Kinetoterapie, a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Universitatea din Bacău – din anul 2007 până în prezent
 • Lector universitar numit definitiv în funcţia didactică şi acordarea sporului pentru titlul ştiinţific de doctor prin decizia rectorului Universităţii din Bacău nr. 838 din 16.09.2005, având în vedere ordinul M.Ed.C. nr. 4802/15.05..2005;
 • Lector universitar, titular (prin concurs) la Catedra de Kinetoterapie, a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Universitatea din Bacău – 2003 – 2005;
 • Asistent universitar, titular (prin concurs) la Catedra de Kinetoterapie, a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Universitatea din Bacău – 1999 – 2003;
 • Preparator universitar, titular (prin concurs) la Catedra de Kinetoterapie, a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Universitatea din Bacău – 1997 – 1999;
 • Preparator universitar suplinitor la Catedra de Kinetoterapie, a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Universitatea din Bacău – 1996 – 1997;
 • Asistentă medicală la Secţia Cardiologie, Spitalul Judeţean Bacău – 1990 – 1996;
 • Asistentă medicală la Dispensarul medical nr.1. Balcani, Bacău – 1987 –1990;
 • Asistentă medicală stagiară la Spitalul Judeţean din Bacău – 1986 – 1987.

 

Educaţie şi formare

 • Curs postuniversitar – Terapie manuală osteopatică – condus de Jaques Dumand, Haute ecole de sante – Geneve, Elveţia, 22.02. – 5.03.2010, 3.05 – 7.05.2010 (120 ore);
 • Curs postuniversitar – Modules of the basic and advanced training program in updated orthopaedic medicine (Cyriax): Cervical and Thoracic Spine (Cerificate in Orthopedic Medicine), formator Steven De Coninck, preşedinte ETGOM CYRIAX, 12 – 15 iunie 2008, Bacău, România;
 • Curs postuniversitar – Evaluarea şi reeducarea hemiplegicului – condus de Stephanie Bernelle, Ecole du Centre Hospitalier Universitaire du Grenoble – Franţa – 21-25 aprilie 2008;
 • Curs postuniversitar – Modules of the basic and advanced training program in updated orthopaedic medicine (Cyriax): Lombar Spine (Cerificate in Orthopedic Medicine), formator Steven De Coninck, preşedinte ETGOM CYRIAX, 10 – 14 aprilie 2008, Bacău, România
 • Curs postuniversitar – Documentarea, implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în procesul educaţional şi de cercetare ştiinţifică, Universitatea din Bacău, 15 octombrie – 26 noiembrie 2006;
 • Studii de doctorat în Educaţie Fizică şi Sport, I.O.D. ANEFS Bucureşti. Pe data de 23 iunie 2005 am susţinut teza de doctorat public. Titlul ştiinţific de Doctor în domeniul Educaţie Fizică şi Sport, a fost confirmat de către CNATDCU, prin Ordinul Ministrului nr. 4802/15.08.2005, drept pentru care am obţinut diploma cu seria D nr. 965, eliberată cu nr.173 din 1.09.2005;
 • Curs de perfecţionare (scurtă durată) – Kinetoterapia copiilor cu paralizie cerebrală organizat de Institutul pentru Dezvoltarea Copilului – Fundaţia Tulane, în cadrul Programului Educaţional ChildNet, – 2004 (Instructor: Lisa L. Dorsey, Universitatea Minnesota);
 • Programul de educaţie continuă – Eficienţa practicii kinetoterapeutice în instituţiile de profil, Bucureşti – 2003;
 • Curs de specializare postuniversitară – Tehniques Myotensive condus de Hélène Jacquemart Bergeau de la Universitatea Joseph Fourier, Grenoble, Franţa – 2003;
 • Curs de specializare postuniversitară – Mobizations Articulaires Specifiques condus de Jacques Bergeau de la Universitatea Joseph Fourier, Grenoble, Franţa
  – 2003;
 • Curs de iniţiere şi pregătire în Primul Grad al Sistemului USUI de Vindecare Naturală Tehnică Usui Shiki Ryoh– Reiki I – 2002;
 • Curs de specializare postuniversitară – Kinesitherapie Pediatrique, condus de Hélène Jacquemart Bergeau de la Universitatea Joseph Fourier, Grenoble, Franţa – 2002;
 • Curs de specializare postuniversitară – Kinesitherapie Respiratoire condus de Jacques Bergeau de la Universitatea Joseph Fourier, Grenoble, Franţa – 2002;
 • Cursurile de specializare postuniversitară Drenaj limfatic şi Masaj terapeutic reflex, cu prof. J.M. Lardry şi J.C.Raupp – IFMK- Dijon Franţa – 2000;
 • Studii aprofundate postuniversitare şi obţinere Diplomei de Studii Aprofundate în Specializarea Recuperarea handicapului psiho-neuro-motor – 1999 – 2000;
 • Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic – 1999;
 • Obţinerea Autorizaţiei de Liberă practică, în meseria de Kinetoterapeut – 1999;
 • Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Secţia Kinetoterapie din cadrul Universităţii din Bacău – 1992 – 1996;
 • Program de perfecţionare al pacientului cu disritmii cardiace, la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti – 1994;
 • Cursul de instruire – Acordarea primului ajutor (suportul de bază al vieţii şi suportul avansat) în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti – 1994;
 • Atestat de atribuire a titlului de Asistent medical – 1992;
 • Certificat de Calificare în meseria Soră medicală, profilul Sanitar – 1987;
 • Liceul Sanitar Bacău – 1982 – 1986;
 • Şcoala generală nr. 1 Schitu Frumoasa, Com. Balcani, Judeţul Bacău – 1974 – 1986.