Home › Page › Teme lucrări de licenţă / master

Teme lucrări de licenţă / master

  1. Studiu privind utilizarea energiei solare în România.
  2. Studiu privind utilizarea energiei eoliene în România.
  3. Evaluarea energetico-economică a utilizării biocarburanţilor.
  4. Instalaţie pentru captarea şi stocarea CO2.
  5. Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău.
  6. Determinarea pierderilor de energie prin efect Corona pe o LEA de 400 kV.