Home › Page › Contributii stiintifice

Contributii stiintifice

Prof. Univ. Dr. Mârza-Dănilă Doina

Lista contribuţiilor ştiinţifice şi de cercetare

 

A Teza de doctorat
A1 Ameliorarea actului recuperator kinetoterapeutic prin implicarea factorilor de personalitate şi aplicarea legităţilor psihologice ale relaţiilor terapeut-pacient
B Cărţi şi capitole în cărţi
B1 Asistenţă biologică şi kinetoterapie în sport Şalgău S. Mârza D. Editura PIM, Iaşi, ISBN 978-973-716-624-1, 300 pg., 2007
B2 Asistenţă, consiliere şi intervenţii psihomedicale în sport şi kinetoterapie Epuran M. (coord.) Cordun M. Moţet D. Mârza D. Ochiană G. Stănescu M. Editura Fundaţiei Humanitas, Bucureşti, ISBN 973-99023-3-2, 420 pg., 2006
B3 Ameliorarea actului recu-perator kinetoterapeutic prin implicarea factorilor de personalitate şi aplicarea legităţilor psihologice ale relaţiilor terapeut-pacient Mârza D. Editura Tehnopress, ISBN 973-702-177-0; 350 pag., Iaşi, 2005
B4 Kinetoprofilaxie primară Mârza D. Editura Tehnopress, ISBN 973-702-174-6, 138 pag., Iaşi, 2005
B5 Masaj antistres Mârza D. Editura Didactică şi Pedagogică, ISBN 973-30-1183-5, 257 pag., Bucureşti, 2005
B6 Masajul terapeutic Mârza D. Editura Plumb, ISBN 973-9362-97-4, 177 pag., Bacău, 2002
B7 Reflexologia în Kinetoterapie Mârza D. Editura Symbol, ISBN 973-983-8-2-9; 126 pag., Bacău, 1998
B8 Metode speciale de masaj Mârza D. Editura Plumb, ISBN 973-9362-07-9, 225 pag., Bacău, 1998
B9 Îndrumător terminologic pentru studenţii secţiilor de kinetoterapie Moţet D. (coord.) Mârza D. Manole V. (autori) Editura Deşteptarea, ISBN 973-96723-5-3; 128 pag. Bacău, 1997

 

C Articole sau studii publicate în reviste de specialitate cu circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS
C1 Study concerning the Efficiency of the reflex massage in the treatment of varicose vein Cojocaru A.,

Mârza D.

Procedia – Social and Behavioral Sciences, 3rd International Congress on Physical Education, Sport and Kinetotherapy (ICPESK 2013), România, 19 martie 2014, vol. 117, 2014, p. 603-609,  ISSN*   1877-0428      
C2 Physical Therapy as a Support for Psychotherapy in Treating Algophobia – Case Study Mârza D.,

Mârza R.

Gymnasium – Scientific Journal of Education, Sports and Health, Bacău, vol. 15, nr. 2/2014, p. 167-177, ISSN* 2344 – 5645, ISSN-L 1453-0201
C3 The Effectiveness of Anti-Stress Massage and the Impact of Accepting Your Own Body in Treating Obesity Mârza D. SPORT ŞI SOCIETATE. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinţe Conexe, Iași, vol. 14, nr. Special, 2014, p. 163-174, ISSN* p – 1582-2168, e – 2344-3693
C4 Comparative Study Between the Effectiveness of Yoga Exercises and Stretching Exercises in Improving Muscle Elasticity Mârza D.,

Mârza D.N.

Gymnasium – Scientific Journal of Education, Sports and Health, Bacău, vol. 14, nr. 2/2013, p. 73-85, ISSN* 2344 – 5645, ISSN-L 1453-0201
C5 Psychological and Behavioral Changes Due to Ilness, in Elderly Patients Mârza D.,

Mârza D.N.

Roumanian Journal of Physical Therapy / Revista Română de Kinetoterapie, Oradea, vol. 19, nr. 31/2013, p. 14-18, ISSN* 1224-6220 
C6 The Importance Of Psycho-Physical Relaxation In Diminishing The Frequency and Intensity of Migraine Crises Mârza D.,

Mârza D.N.

The Annals of Dunarea de jos University of Galati – Physical Education and Sport Management, vol. I/2013, p. 99-104, ISSN* 1454-9832
C7 The importance of knowing the students’ motivational profile for the orientation of didactic activities Mârza D. Gymnasium, Journal of Physical Education and Sport (BDI Index Copernicus, J-Gate), Editura Alma Mater, Bacau, volum XIII, nr. 1, 2012, p. 98-113, ISSN 1453-0201
C8 The effectiveness of deep tissue massage in treating torticollis in trekkers Mârza D.,

Mârza D.N.

Scientific Report: series Physical Education and Sport, nr. 17 (2/2013), p. 115-119, ISSN  1453-1194, Piteşti (index Copernicus)
C9 The importance and effectiveness of massage in rehabilitating major post-injuries of the knee in athletes Mârza D.,

Mârza D.N.

Scientific Report: series Physical Education and Sport, nr. 17 (2/2013), p. 109-114, ISSN  1453-1194, Piteşti (index Copernicus)
C10 The effectiveness of certain complementary therapies in treating hypertension Mârza D. Scientific Report: series Physical Education and Sport, nr. 17 (2/2013), p. 103-108, ISSN  1453-1194, Piteşti (index Copernicus)
C11 Simple and Effective Means of Treating the Achillean Tendinopathies Caused by Overuse, in Athletes Mârza D.,

Mârza D.N.

Journal of Sport and Kinetic Mouvement, Craiova, volum I, nr. 21, 2013, p. 198-201, ISSN 2286 – 3524; ISSN-L 2286 – 3524   
C12 Changes in the maximum oxygen consumption level and bone density in sedentary people and exercising people Mârza D.,

Mârza D.N.

Scientific Report: series Physical Education and Sport, nr. 16 (1/2012), ISSN  1453-1194, Piteşti (index Copernicus)
C13 An objectification of the effects the stimulative massage has on the pulmonary respiration Mârza D.,

Dobreci L.,

Lucaci D.

Sport Medicine Journal, Journal of Romanian Sport Medicine Society (B+, BDI Copernicus), supliment nr. 4, 2011, p. 788-791, ISSN ISSN 1841-0162
C14 A comparative study between the real and the manifested personality of the kinesiotherapist Mârza D. THE ANNALS OF „DUNAREA DE JOS” UNIVERSITY OF GALATI, vol. 1, fascicul XV, 2011, p. 246-251
C15 The effectiveness of using certain combined reflex massage methods in treating functional constipation Mârza D. Gymnasium, Journal of Physical Education and Sport (BDI Index Copernicus, J-Gate), Editura Alma Mater, Bacau, volum XII, nr. 1, 2011, p. 75-84, ISSN 1453-0201
C16 The effectiveness of the lymphatic drainage massage in treating the inflammatory response in cervical spondylosis – case study Mârza D. Gymnasium, Journal of Physical Education and Sport (BDI Index Copernicus, J-Gate), Editura Alma Mater, Bacau, volum XII, nr. 2, 2011, p. 41-51, ISSN 1453-0201
C17 The recovery performances analysed by the way of treating information, within the framework of the relationship physical therapist-patient Mârza D. Scientific Report: series Physical Education and Sport, nr. 14 (1/2010), ISSN  1453-1194, Piteşti (index Copernicus)
C18 Analysis of communication between the physical therapist and the patient and its impact about the recovery results Mârza D. Sport medicine journal, (B+, BDI Copernicus), P. 935-940, ISSN 1841-0162, Bucureşti, 2010
C19 Analysis of results concerning the rehabilitation through communication channels and interrelational style used by the kinesiotherapist and the patient Mârza D. Gymnasium (B), nr. 2/2010, p. 70-83, ISSN 1453-0201, Bacău
C20 Le code etique de conduite professionelle en kinesitherapie, un des trois piliers d’une profession autonome et reconnue en Roumanie Plas F., Manole V., Manole L., Mârza D. Citius, Altius, Fortius, Journal of Physical Education and Sport, Piteşti, 2009, vol. 23, nr. 2, B+ CNCSIS, Index Copernicus
C21 The role of reciprocal massage to increase the coesion of athletic group Mârza D.

Mârza D.

 

Gymnasium, nr. 12/2008, p. 70-83, ISSN 1453-0201, Bacău
C22 Guiding lines concerning the legislative system for the protection of people with handicap in Romania Mârza D.

Mârza A.

 

Gymnasium, nr. 13/2008, p. 29-41, ISSN 1453-0201, Bacău
C23 The role of anti-stress massage in prophylaxis Mârza D. Gymnasium, nr. 14/2008, p. 33-41, ISSN 1453-0201, Bacău
C24 Efficiency of vertebral manipulation in rehabilitation of professional women gymnastic’s spondilolistesis Dobreci L. Mârza D. Sport medicine journal, nr. 15 (BDI Copernicus), P. 935-940, ISSN 1841-0162, Bucureşti, 2008
C25 Improvement of patient’s skeletal muscles with congestive heart failure cl. II-III NYHA by physical therapy’s methods Dobreci L. Mârza D. Sport medicine journal, nr. 16 (BDI Copernicus), ISSN 1841-0162, Bucureşti, 2008
C26 Eficienţa stretching-ului în diminuarea simptomelor osteoporozei de tip postmenopauzal Mârza D. Sport medicine journal, nr. 14 (BDI Copernicus), P. 938-941, ISSN 1841-0162, Bucureşti, 2007
C27 Model epistemologic de evaluare-reglare lingvistică în cadrul relaţiei kinetoterapeut-pacient Mârza D. Revista Ştiinţa Sportului, nr. 53, P. 42-50, ISSN 1453-018x., Bucureşti, 2006
C28 Implicaţii ale stimei de sine în formarea kinetoterapeuţilor

 

Mârza D. Mârza R. Revista Ştiinţa Sportului, nr.45,  P. 41-50, ISSN 1453-018x. Bucureşti, 2005.
C29 Consideraţii privind determinarea efectelor masajului asupra bolnavilor psihici Mârza D. Buletinul ştiinţific – Seria Educaţie fizică şi sport, nr. 10 (1/2006), vol. II, Piteşti
C30 Aplicarea demersului bazat pe rezolvarea problemei şi orientarea spre soluţie în kinetoterapie Mârza D. Revista Română de Kinetoterapie, nr. 17/2006, P. 69-80, ISSN 1224-6220,Oradea
C31 Studiu asupra efectelor qigong-ului la subiecţii cu hipertensiune arterială stadiul I indusă de stres Mârza D. Gymnasium, nr. 9/2006, P. 38-57, ISSN 1453-0201, Bacău, an VII
C32 Îmbătrânirea activă, modalităţi de evaluare a capacităţii de efort la persoanele vârstnice, model propus de secţia kinetoterapie fşmss, universitatea din Bacău. Raveica G., Mârza D., Ochiană G.

Culea C.

Balint T.

Manole V.

Manole L.

Raţă M.

Dobreci L.

Mihalache C.

Ilie A.

Mihăilă R.

Revista Gymnasium de Educaţie Fizică şi Sport Bacău, nivel D, cod 558, nr.10/2006, anul VII, ISSN 1453-0201, p.98 – 113.
C33 Comportamentul interpersonal actual – indicator al capacităţii de lucru în echipă a viitorilor kinetoterapeuţi Mârza D. Mârza R. Revista Ştiinţa Sportului, nr.44,  P. 45-53, ISSN 1453-018x. Bucureşti, 2005.
C34 Kinetoterapia şi kinetoterapeuţii – diagnosticarea gradului de cunoaştere şi recunoaştere de către populaţie Mârza Doina

Mârza Dan

Revista română de kinetoterapie, nr. 14/2005, P. 22-32, Oradea
C35 Kinetoterapia şi domeniul educaţiei fizice şi sportului – a fi sau a nu fi….. (propunere de clarificare a integrării Kinetoterapiei într-un domeniu de ştiinţe) Mârza D. Revista Ştiinţa Sportului, nr.41/2004,  P. 37-48, ISSN 1453-018x. Bucureşti
C36 Propuneri de clarificare a integrării kinetoterapiei într-un domeniu de ştiinţe şi argumente pentru necesitatea modificării Standardelor CNEAA Mârza D. Revista română de kinetoterapie, nr. 13/2004, P. 21-35, ISSN 1224-6220, Oradea
C37 Standarde specifice de evaluare academică în domeniul fundamental Kinetologie umană sau Ştiinţa performanţelor umane sau Ştiinţa activităţilor corporale (proiect) Mârza D. Revista română de kinetoterapie, nr. 13/2004, P. 35-47, ISSN 1224-6220, Oradea
C38 Prevenirea  accidentelor  musculare  la  voleibalişti, prin  înlăturarea  tensiunilor  musculare  reziduale Mârza Doina

Mârza Dan

Revista Studii şi Cercetări de Kinetoterapie, nr. 6/2004, P. 14-19, ISSN 1224-8843, Bacău
C39 Rolul conştientizării senzaţiilor corporale prin masaj, în combaterea efectelor stresului Mârza D. Studii şi Cercetări de Kinetoterapie, nr. 6/2004, P. 20-26, ISSN 1224-8843, Bacău
C40 Strategii de integrare europeană a kinetoterapiei româneşti Mârza D. Raveica G. Studii şi Cercetări de Kinetoterapie, nr. 6/2004, P. 27-34, ISSN 1224-8843, Bacău
C41 Rezultate ale kinetoterapiei pre – şi postoperatorii în intervenţiile chirurgicale de corectare a hipoplaziei mamare Mârza D.

 

Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai, anul XLVIII, P. 79-89, ISSN, 1224-1652, Cluj-Napoca, 2003
C42 Modificări psiho-comportamentale induse de boală la pacienţii cu afecţiuni ortopedico-traumatice ale aparatului locomotor Mârza D. Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai, anul XLVIII, P. 67-79, ISSN, 1224-1652, Cluj-Napoca, 2003
C43 Relaţii între competenţele kinetoterapeutului şi calitatea muncii sale, în sistemul de sănătate actual din România Mârza D. Revista Studii şi Cercetări de Kinetoterapie, nr. 4/2002, P. 25-30, ISSN 1224-8843, Bacău
C44 Al III-lea Congres Internaţional de kinetoterapie – încă un pas spre integrarea europeană

 

Mârza D. Revista Ştiinţa Sportului, nr.30,  P. 48-57, ISSN 1453-018x. Bucureşti, 2002.
C45 Un model de analiză a comunicării în relaţia kinetoterapeut-pacient Mârza D. Revista Studii şi Cercetări de Kinetoterapie, nr. 3/2001, P. 16-23, ISSN 1224-8843, Bacău
C46 Eficienţa masajului asociat cu o serie de metode complementare în combaterea stresului psihic Aramă C.

Blaj H.

 Mârza D.

 

Revista română de kinetoterapie, nr. 10/2001, P. 59-65, ISSN 1224-6220, Oradea
C47 Efecte de ordin sedativ obţinute prin folosirea masajului în nevralgia cervico-brahială Apostol L.

Ion A.

Jurău D. Lungu A. Mârza D.

Revista română de kinetoterapie, nr. 10/2001, P. 66-70, ISSN 1224-6220, Oradea
C48 Locul Kinetoterapiei în cadrul Ştiinţei Activităţilor Corporale: abordare sistemică Mârza D. Revista Română de Kinetoterapie, nr. 9/2000, P.16-24, ISSN 1224-6220, Oradea
C49 Educarea percepţiei şi structurării spaţiale, la copiii de 6-12 ani Mârza D. Revista Studenţii şi lumea sportului, nr. 1/ 1996, P. 10-15, apărută cu sprijinul Institutului Român de Cercetări al Academiei Americano-Române, Mannheim, Germania
C50 Viziune sistemică asupra unor noţiuni direct operaţionale din cadrul kinetoterapiei (deficienţă, incapacitate, handicap, reeducare) Mârza D. Revista Educaţia Fizică Română, nr. 14/1996, P. 27-33, apărută cu sprijinul Institutului Român de Cercetări al Academiei Americano-Române, Mannheim, Germania
C51 Educarea coordonării generale şi locul său în structurarea schemei corporale, la copiii de 6-12 ani Mârza D. Revista română de kinetoterapie, nr. 3/1996, P. 52-59, ISSN 1224-6220, Oradea
C52 Educarea/reeducarea atitudinii corporale şi a echilibrului static prin conştientizare, ca mijloc de acţionare în kinetoterapie Mârza D. Revista Română de Kinetoterapie, nr. 1/1995, P. 47-51, Oradea
C53 Aspecte ale educării percepţiei temporale prin folosirea muzicii Mârza D. Revista Română de Kinetoterapie, nr. 1/1995, P. 51-54, Oradea
C54 Contribuţii la studiul educării şi dezvoltării motricităţii la elevii Şcolii ajutătoare din Bacău Mârza D. Revista Gymnasium, nr. 1, P. 86-89,  ISSN 1453-0201, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Bacău, 1994.
C55 Unele tehnici folosite pentru controlul stresului, la graniţa între kinesiterapie şi psihoterapie Mârza D. Revista Gymnasium, nr. 1, P. 90-94,  ISSN 1453-0201, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Bacău, 1994.

 

D Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute, din ţară şi din străinătate şi ale unor manifestări ştiinţifice naţionale
D1 The Role Played By the Athletes’ Psychological Training in Developing Their Emotional Intelligence Mârza D.,

Mârza D.N.

Anuar ştiinţific, Science, Excellence, Sport – volumul Forumului Ştiinţific Naţional Competiţional, finala competiţiei, ed. a IV-a, 2012, volum II, nr. 1, 2012, p. 38-48, ISSN 2248-2911, ISSN-L 2248/2911
D2 Studiu privind efectele masajului asupra menţinerii şi îmbunătăţirii potenţialului funcţional al voleibaliştilor / Study regarding the effects of massage on maintaining and improving the functional potential in volleyball players Mârza D.

Mârza D.

Anuar ştiinţific al Societăţii Ştiinţei, Excelenţei umane şi Sportului universitar, Edit. Universitaria Craiova, ISSN 2067-2934, p. 107-115
D3 Eficienţa masajului antistres folosit în activităţile de timp liber ale voleibalistelor de performanţă Mârza D.

Mârza D.

Volumul Conferinţei ştiinţifice internaţionale, ISBN 978-973-1724-95-9, Galaţi, 2010
D4 The effects of the anti-stress massage in fighting the stress-induced nervousness Mârza D. Volumul Conferinţei ştiinţifice internaţionale, ISBN 978-973-1724-95-9, Galaţi, 2010
D5 Contribuţia masajului antistres la atleţii de performanţă în perioada competiţională Chelmuş C.

Mârza D.

Volumul Activităţi corporale în învăţământul superior, prezent şi perspective, Edit. Politehnica Press, Bucureşti, ISBN 1844-3923, 1/2009,

p. 79-85

D6 The contribution of the reflex massage in the confined women`s recovery Chelmuş C.

Mârza D.

Volumul Innovation and creation in the field of physical activity, sources of human performance, ISBN 978-973-1724-95-9, Galaţi, 2009
D7 Eficienţa uleiurilor esenţiale asociate masajului în tratamentul migrenei Mârza D. Analele Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport Oradea, ISSN 1224-5100, P. 127-132, 2008
D8 The efficiency of reflex massage in enuresis treatment Mârza D. Volumul Conferinţei internaţionale Creativitate şi competiţie, din persperspective europene ale manifestărilor ştiinţifice şi sportive, Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de jos Galaţi, ISBN 978-973-8937-44-4, P. 524-529, 2008
D9 Eficienţa masajului reflex în tratamentul pleureziei Mârza D. CD-ul Sesiunii Internaţionale de comunicări ştiinţifice Performanţa umană din perspectivă olimpică, Bucureşti, ISBN 973-0-03952-6, 2008
D10 Adapted physical activities in Roumania Mârza D. Mârza D. Bock of abstract 4-th FIEP European Congress „Physical Education and Sports Teachers Preparation and Their Employability in Europe” 29-31 august, Bratislava, Slovak Republic, Comenius University, Faculty of Physical Education and Sport, 2007
D11 Pacing şi leading în kinetoterapie Mârza D. CD-ul Sesiunii Internaţionale de comunicări ştiinţifice Competenţă şi performanţă în domeniul Culturii fizice şi sportului, Bucureşti, ISBN 973-0-03952-6, 2007
D12 Eficienţa structurii  de asane Salutul soarelui asupra ameliorării amplitudinii de mişcare la nivelul coloanei vertebrale Mârza D. Volumul Conferinţei internaţionale Prospectiv,perspectiv, aplicativ în domeniul educaţiei fizice şi sportului din România în perspectiva integrării europene, Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de jos Galaţi, 2007
D13 Studiu comparativ intre personalitatea reala si proiectata a kinetoterapeutului Mârza D. Volumul Conferinţei ştiinţifice internaţionale Perspective moderne ale impactului societăţii contemporane asupra educaţiei fizice şi sportului, 26-27 sept. 2006, Chişinău,  Camera Naţională a cărţii
D14 Ameliorarea comunicării kinetoterapeut-pacient cu ajutorul analizei tranzacţionale Mârza D. CD-ul Sesiunii Internaţionale de comunicări ştiinţifice Evaluare şi valorificare în Cultură fizică şi sport, Bucureşti, 2006
D15 Strategii de integrare europeană a kinetoterapiei româneşti Mârza D.

Raveica G.

Volumul Conferinţei Serviciile de sănătate şi integrarea europeană, P. 22, Sinaia, 2003
D16 Instituirea suplimentului la diplomă o posibilă cheie pentru porţile încuiate în faţa kinetoterapeuţilor Mârza D. Volumul celui de-al IV-lea Congres Naţional de Kinetoterapie, P. 61, Bucureşti, 2003
D17 Atingerea – formă de comunicare

 

Mârza D. Mârza D. Volumul celui de-al III-lea Congres Internaţional de Kinetoterapie, P. 11, Slănic-Moldova, 2002
D18 Intervenţia terapeutică în relaţia kinetoterapeut-pacient Mârza D. Volumul celui de-al III-lea Congres Internaţional de Kinetoterapie, P. 36, Slănic-Moldova, 2002
D19 Legităţile psihologice ale relaţiei kinetoterapeut-pacient Mârza D. Volumul celui de-al III-lea Congres Internaţional de Kinetoterapie, P. 36, Slănic-Moldova, 2002
D20 Plan de învăţământ modular, cu trunchi comun Kinetoterapie şi Terapie ocupaţională Mârza D.

Raveica G.

Volumul Conferinţei Internaţionale de Terapie ocupaţională, P. 9, Estoril – Portugalia, 2002
D21 Practica Terapiei ocupaţionale în România Raveica G.

Mârza D.

Volumul Conferinţei Internaţionale de Terapie ocupaţională, P. 11, Estoril – Portugalia, 2002
D22 Kinetoterapia şi medicina complementară Mârza D. Volumul Primului Congres Internaţional de Terapii Complementare al Mileniului III, P. 23-24, Oradea, 2001
D23 Corelaţii între eficienţa actului terapeutic-recuperator şi necesitatea formării psiho-pedagogice a kinetoterapeuţilor Mârza D. Volumul Studii şi Cercetări Ştiinţifice nr. 4/2001 – seria: Ştiinţe Socio-Umane, P. 62-66, ISSN 1224-9866, Bacău
D24 Aspecte particulare ale relaţiei kinetoterapeut-pacient Mârza D. Volumul Sesiunii jubiliare a Facultăţii de Educaţie fizică şi Sport Cluj-Napoca, Pro patria est ludere dum videmur, pag. 73-76, 2000
D25 Se impune deja o reformă a învăţământului superior de kinetoterapie ? Mârza D. Volumul celui de-al II-lea Congres Naţional de Kinetoterapie, P. 11-15, Mamaia, 2000
D26 Calităţile kinetoterapeutului între cerinţă şi realitate Mârza D. Volumul Actualităţi şi perspective în Educaţie Fizică, Sport şi Kinetologie, editat de MEN şi Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, P. 181-188, Bucureşti, 1999
D27 Rolul şi importanţa “kinetoterapeutului de teren” în asigurarea randamentului sportiv Mârza D. Volumul Managementul viitorului în activitatea de Educaţie Fizică şi Sport, editat cu ocazia celei de-a VIII –a Conferinţe Naţionale de Ştiinţa Sportului, Bucureşti, P. 74-78, 1999
D28 Învăţământul superior de Kinetoterapie în faţa reformei Mârza D. Volumul Studii şi Cercetări Ştiinţifice nr. 2/1999 – seria: Ştiinţe Socio-Umane, P. 62-67, ISSN 1224-9866, Bacău
D29 Profilul ideal al personalităţii kinetoterapeutului Mârza D. Volumul Studii şi Cercetări de Kinetoterapie, nr. 1/1999, P. 19-26, ISSN 1224-8843, Bacău
D30 Masajul, ca mod de comunicare infraverbală Mârza D. Volumul Studii şi Cercetări de Kinetoterapie, nr. 1/1999, P. 98-103, ISSN 1224-8843, Bacău
D30 Mâna maseurului, doar un instrument pasiv de acţionare ? Mârza D. Volumul Studii şi Cercetări de Kinetoterapie, nr. 1/1999, P. 107-109, ISSN 1224-8843, Bacău
D31 Reglarea comportamentului kinetoterapeutului în funcţie de caracterul psihologic al diverselor tipuri de pacienţi traumatizaţi Mârza D. Volumul Actualităţi şi perspective în Educaţie Fizică, Sport şi Kinetologie, editat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, P. 119-122, Bucureşti, 1998
D32 Relaţia terapeut-pacient analizată prin prisma mijloacelor de bază ale kinetoterapiei Mârza D. Studii şi cercetări ştiinţifice în educaţie fizică şi sport, nr. 2/1998, P. 137-142, ISSN 1453 –0198, Bacău
D33 Masajul reflex în tratamentul constipaţiilor funcţionale: Metoda Grossi Mârza D. Analele Universităţii de Vest din Timişoara Strategia aplicării reformei curriculare în Educaţie Fizică şi Sport, P. 203-209, 1998
D34 Masajul şi tehnicile complementare, în influenţarea pozitivă a proceselor psihice senzoriale perturbate de boală Mârza D. Analele Universităţii de Vest din Timişoara Strategia aplicării reformei curriculare în Educaţie Fizică şi Sport, P. 155-160, 1998
D35 Dincolo de coloanele lui Heracles Ciocoiu V.

Mârza D.

 

Analele Universităţii de Vest din Timişoara Strategia aplicării reformei curriculare în Educaţie Fizică şi Sport, P. 161-169, 1998
D36 Manifestări psihocomportamentale la sportivii traumatizaţi Popa G.

Mârza D.

 

Analele Universităţii de Vest din Timişoara Strategia aplicării reformei curriculare în Educaţie Fizică şi Sport, P. 181-187, 1998
D37 Tratamentul prin reflexoterapie şi cromoterapie în tulburările digestive Leca I.

Mârza D.

 

Analele Universităţii de Vest din Timişoara Strategia aplicării reformei curriculare în Educaţie Fizică şi Sport, P. 195-199, 1998
D38 Metode speciale de masaj Mârza D. Volumul Primului Congres Naţional de Kinetoterapie, P. 40-44, Oradea, 1998
D39 Determinarea zonelor şi punctelor de maxim stress muscular, la voleibalişti, în vederea aplicării eficiente a masajului şi tehnicilor complementare în scop terapeutic –  recuperator Mârza D. Volumul Probleme actuale privind perfecţionarea sistemului de învăţământ în domeniul culturii fizice, P. 220-222, Chişinău, 1997
D40 Studiu asupra folosirii unor tehnici combinate de masaj pentru combaterea stresului muscular la baschetbalişti Mârza D. Volumul Sport Perspective 2000 editat de Ministerul Tineretului şi Sportului, Consiliul Ştiinţei Sportului din România, Centrul de Cercetări pentru probleme de sport, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Ministerul Învăţământului, Comitetul Olimpic Român, P. M5, Bucureşti, 1996
D41 Contribuţii la studiul educării şi dezvoltării motricităţii la elevii Şcolii ajutătoare din Bacău Mârza D. Studii şi cercetări ştiinţifice în educaţie fizică şi sport, nr. 1/1994, P. 64-69, ISSN 1453-0198, Bacău
D42 Complexe de exerciţii pentru educarea şi corectarea deprinderilor motrice de bază şi a reacţiei perceptiv-motrice la copiii cu handicap intelectual din clasele I-IV ale şcolilor ajutătoare Mârza D. Studii şi cercetări ştiinţifice în educaţie fizică şi sport, nr. 1/1994, P. 83-87, ISSN 1453 –0198, Bacău
F Proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare pe bază de contract, teme de cercetare – validarea rezultatelor, planuri de cercetare
F1 Proiecte de cercetare-dezvoltare pe plan internaţional
F1.1 Grant pentru obţinere de burse sociale, în parteneriat cu organizaţia OPJNO şi Provincia Limburg Belgia, 2009-2010, 2010-2011 Coordonator 16.800 RON (2009-2010)

33.600 RON (2010-2011)

F1.2 Leonardo da Vinci Mobility Project “Development of the professional knowledge and skills of nursing undergraduate and graduate students” Membru Agreement 2007, no: TR/05/A/F/P, coordonat de Hacettepe University School of Nursing, Ankara – Turcia
F1.3 LEONARDO DA VINCI II – SCALITY – LEAQUAL – process et label européen d’assurance qualité en matière d’accompagnement global de la personne âgée Membru Contract nr. FR/03/C/P/RF-91101, internaţional, studiu multicentric pentru elaborarea unui instrument european de analiză a calităţii asigurărilor de sănătate pentru persoanele vârstnice – coordonator Fundaţia „Aster EGO” – 2003 – 2006
F1.4 Proiect Joint Action (Socrates, Leonardo, Youth) 2003, Facilitation and Participation of Young Persons with Disabilities in an Enlarged Europe, coordonat de ENOTHE Membru Proiect 113161-JA-1-2003-1-NL-JOINT CALL-INDI, Director de program şi coordonator local Gabriela Raveica
F1.5 Proiect Leonardo da Vinci 2003 – Squality- Leaqual, coordonat de organizaţia “Passeport Europe”: Cercetarea calităţii vieţii la persoanele în vârstă Membru Proiect FR/03/C/F/RF – 91101, Director de program şi coordonator local Gabriela Raveica
F1.6 Obţinerea şi folosirea preparatelor eubiotice şi bioactive în Kinetoterapie Membru Contract interguvernamental M.C.T. – Universitatea din Bacău – I.N.E.F.S. Chişinău – Biosan Bucureşti, director proiect Prof. Univ. Moţet Dumitru, 1996-1997
F1.7 Modificări funcţionale induse de unele extracte din plante Membru Contract interguvernamental M.C.T. – Universitatea din Bacău – I.N.E.F.S. Chişinău – Biosan Bucureşti, director proiect Conf. Univ. Olteanu Grigore, 1996-1997
F1.8 Influenţa extractelor originale din plante asupra capacităţilor motrice Membru Contract interguvernamental M.C.T. – Universitatea din Bacău – I.N.E.F.S. Chişinău – Biosan Bucureşti, director proiect Conf. Univ. Olteanu Grigore, 1996-1997
F1.9 Valoarea explorării şi evaluării biochimice şi fiziologice computerizate pentru optimizarea tratamentului kinetoterapeutic Membru Contract interguvernamental M.C.T. – Universitatea din Bacău – I.N.E.F.S. Chişinău – Biosan Bucureşti, director proiect Prof. Univ. Moţet Dumitru, 1996-1997
F1.10 Bioterapie – cercetare, experimentare clinică, recuperare”, subtema Recuperare – Kinetoterapie: masaj şi masaj energetic; factori fizici (balneo şi electroterapie); tratament cu plante şi băi de plante; psihoterapie Membru Contract interguvernamental M.C.T. – Universitatea din Bacău – I.N.E.F.S. Chişinău – Biosan Bucureşti, director proiect Prof. Univ. Moţet Dumitru, 1994-1998
F1.11 Tratarea cu produse bioterapice în sechelele postreumatism articular acut la copii Membru Contract interguvernamental M.C.T. – Universitatea din Bacău – I.N.E.F.S. Chişinău – Biosan Bucureşti, director proiect Prof. Univ. Moţet Dumitru, 1994-1998
F1.12 Tratamentul complex (medicamentos, laser, kinetoterapeutic) în sechelele posttraumatice la copii şi adulţi Membru Contract interguvernamental M.C.T. – Universitatea din Bacău – I.N.E.F.S. Chişinău – Biosan Bucureşti, director proiect Prof. Univ. Moţet Dumitru, 1994-1998
F1.13 Cercetare privind efectul bioterapeutic în sechelele de reumatism articular Membru Contract interguvernamental M.C.T. – Universitatea din Bacău – I.N.E.F.S. Chişinău – Biosan Bucureşti, director proiect Prof. Univ. Moţet Dumitru, 1994-1998
F2 Proiecte de cercetare-dezvoltare pe plan naţional
F2.1. Titlul proiectului:

\„TEORO\” – TERAPIA OCUPAŢIONALĂ ŞI

INGINERIA APLICATĂ ÎN ECHIPAMENTE PENTRU

REABILITARE ŞI TEHNOLOGIE ASISTIVÃ –

SPECIALIZARI UNIVERSITARE EUROPENE, NOU

INTRODUSE ÎN ROMÂNIA, PENTRU O SOCIETATE

BAZATĂ PE CUNOAŞTERE ŞI EGALITATE DE

ŞANSE

 

Expert în elaborarea curriculelor Proiect POSDRU -programe operationale sectoriale pentru dezvoltarea resurselor umane

Axa 1

Apel 86 „Universitate pentru viitor”

DMI 1.2 – proiecte strategice (implica parteneri din mai multe regiuni ale tarii si parteneri straini)

ID: 63545

Finanţare aprobată: 14.530.253,00 lei

Director de proiect: Conf. Univ. Dr. Gabriela Raveica

Parteneri:

Universitatea din Pitesti

Universitatea Transilvania din Braşov

Universitatea Politehnică din Bucureşti

ENOTHE

F2.2 Studiu privind creşterea nivelului funcţional al copilului autist, prin folosirea exerciţiului fizic ca mijloc de stimulare senzorio-motrică Membru Grant CNCSIS, 1231/2007 Director proiect Raţă Gloria
F2.3 Depistarea agenţilor stresori specifici la studenţi şi stabilirea celor mai eficiente măsuri de combatere a efectelor lor Director proiect Grant CNCSIS nr. 1167/2001, 431/2002, 385/2003
F2.4 Cercetări privind aplicaţiile cronobiologiei în tratamentul kinetoterapeutic al afecţiunilor aparatului locomotor Membru Contract nr. 53-1, Director proiect Gabriela Raveica, 1999
F2.5 Implementarea tehnicilor computerizate în explorare şi evaluare în kinetoterapie, în vederea corelării sistemului actual de  învăţare cu sistemul HIGHT – TECH – TEACHING Membru Contract nr. 1-PU-6-0118, Director proiect Prof. Univ. Moţet Dumitru, 1999-2000
F2.6 Modernizarea învăţământului superior prin implicarea studenţilor în obţinerea unor biopreparate şi folosirea lor în kinetoterapie Membru Contract nr. 1-PU-1-0038, Director proiect Prof. Univ. Dr. Gogu Ghiorghiţă, 1998-2002
F3 Proiecte de cercetare-dezvoltare pe plan local
F3.1 Evaluarea funcţională neuromioartrokinetică a sportivilor, în scop profilactic şi de tratare a traumatismelor Director proiect FŞMSS -Clubul Sportiv Universitar Ştiinţa Bacău, 2005
F3.2 Depistarea abaterilor de la aliniamentul corect al corpului la populaţia şcolară din municipiul Bacău, în vederea direcţionării spre serviciile de specialitate Director proiect FŞMSS – Inspectoratul Şcolar Judeţean, 2005
F3.3 Proiect de înfiinţare a Centrului universitar de recuperare kinetoterapeutică şi terapia durerii Director proiect Universitatea Bacău, 2003
 G Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice
  G1 Bazele generale ale kinetoterapiei Mârza, D. Curs pentru studenţii programelor de studii Kinetoterapie şi motricitate specială şi Terapie ocupaţională, Edit. Alma Mater, Bacău, 2012, ISBN 978-606-527-238-5
  G2 Masaj antistres şi recuperator Mârza, D.

Alexe D.I.

Curs pentru Masterat, Edit. Alma Mater, Bacău, 2012, ISBN 978-606-527-239-2
  G3 Masaj terapeutic-recuperator Mârza D.

Dobreci L.

Curs pentru studenţii programului de studiu Kinetoterapie şi motricitate specială, Edit. Alma Mater, Bacău, 2011, ISBN 978-606-527-120-3
  G4 Masaj transversal profund Mârza D.

Dobreci L.

Curs pentru Masterat, Edit. Alma Mater, Bacău, 2010, ISBN 978-606-527-069-5
  G5 Relaţia terapeut-pacient (terapia centrată pe client) Mârza D. Curs pentru studenţii specializării Terapie ocupaţională, Edit. Alma Mater, Bacău, 2009, ISBN 978-606-527-056-5
  G6 Modificări psiho-comportamentale induse de boală la pacienţi din sfera de interes a kinetoterapiei Mârza D. Raport cercetare individuală, Universitatea Vasile Alecsandri Bacău, 2009, 80 pagini
  G7 Relaţia kinetoterapeut-pacient văzută prin prisma mijloacelor de bază ale kinetoterapiei. Tipuri de kinetoterapeuţi şi pacienţi Mârza D. Raport cercetare individuală, Universitatea Bacău, 2008, 50 pagini
  G8 Studii asupra posibilităţilor de ameliorare a relaţiei kinetoterapeut – pacient Mârza D. Raport cercetare individuală, Universitatea Bacău, 2007, 111 pagini
  G9 Eficientizarea studiilor superioare şi practicii de kinetoterapie în cadrul sistemului de învaţământ şi de sănătate românesc, în perspectiva integrării europene Mârza D. Raport cercetare individuală, Universitatea Bacău, 2005, 126 pagini
G10 Cunoştinţe de masaj şi automasaj antistres şi recuperator Mârza D. Curs pentru studenţii de la Masterat, Universitatea Bacău, 2005, 89 pagini
G11 Kinetoprofilaxie prin activităţi corporale recreative şi de timp liber Mârza D. Curs pentru studenţii de la Masterat, Universitatea Bacău, 2005, 87 pagini
  G12 Masaj şi tehnici complementare Mârza D. Curs elaborat în tehnologie ID, Universitatea din Bacău, 2005, 76 pagini
  G13 Masaj clasic pentru cursuri de perfecţionare Mârza D. Mîrţ C. Note de curs, Universitatea Bacău, 2004, 69 pagini

 

  G14 Masaj clasic relaxator vs. Masaj antistres Mârza D. Raport cercetare individuală, Universitatea Bacău, 2003, 58 pagini
  G15 Metode complementare şi neconvenţionale în kinetoterapie Mârza D. Curs, Universitatea Bacău, 2003, 102 pagini
  G16 Masaj reflex Mârza D. Note de curs pentru studenţii de la Masterat, Universitatea Bacău, 2003, 34 pagini
  G17 Tehnici complementare de masaj Mârza D. Curs elaborat în tehnologie ID, Universitatea din Bacău, 2002, 56 pagini
  G18 Terapii neconvenţionale Mârza D. Mîrţ C. Curs elaborat în tehnologie ID, Universitatea din Bacău, 2002, 61 pagini
  G19 Profilul personalităţii kinetoterapeutului şi cerinţele lui profesionale Mârza D. Raport cercetare individuală, Universitatea Bacău, 2002, 38 pagini
  G20 Studiu asupra posibilităţilor de integrare a masajului şi tehnicilor complementare în activitatea zilnică a sportivilor de performanţă Mârza D. Culegere materiale metodice, Universitatea Bacău, 2000, 36 pagini
  G21 Masaj clasic Mârza D. Mîrţ C. Note de curs, Universitatea Bacău, 2001, 65 pagini
  G22 Masaj clasic Mârza D.

Mîrţ C.

Curs elaborat în tehnologie ID, Universitatea din Bacău, 2001, 67 pagini
  G23 Metodologia generală a Terapiei ocupaţionale Mârza D. Note de curs pentru studenţii de la Masterat, Universitatea Bacău, 2000, 55 pagini
  G24 Noţiuni de Ergonomie Mârza D. Note de curs pentru studenţii de la Masterat, Universitatea Bacău, 2000, 65 pagini
  G25 Ergoterapie Mârza D. Note de curs, Universitatea Bacău, 1997, 158 pagini
  G26 Educarea psihomotricităţii la copiii de vârstă şcolară mică Mârza D. Culegere materiale metodice, Universitatea Bacău, 1997, 72 pagini
  G27 Kinetoterapia în afecţiunile aparatului cardio-vascular Mârza D. Îndrumar lucrări practice pentru studenţi, 69 pag., Universitatea din Bacău, 1996.
  G28 Metoda Kabat. Facilitate neuromusculară prin propriocepţie Mârza D. Traducere şi adaptare pentru uzul studenţilor, Universitatea Bacău, 1995, 112 pagini
  G29 Metoda Bobath Mârza D. Traducere şi adaptare pentru uzul studenţilor, Universitatea Bacău, 1995, 120 pagini

 

  G30 Bazele teoretico-metodice ale exerciţiului fizic în kinetoterapie (Activităţi motrice) Moţet D. Mârza D. Note de curs, Universitatea Bacău, 1995, 135 pagini 

 

Data: 17 martie 2015