Home › Page › Despre

Despre

European

curriculum vitae

 

 

                                                                                                                             FOTO

INFORMAŢII PERSONALE

 

Nume şi prenume MÂRZA DĂNILĂ DOINA
Adresă Str. Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău, 6000115
Telefon Serviciu: 0234.517715
Fax Serviciu: 0234.517715
E-mail marzad@ub.ro
Naţionalitate Română
Data naşterii

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ (începând cu cea mai recentă)

 

• Data (de la – până la) 2005 – în prezent
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Departamentul de Kinetoterapie şi terapie ocupaţională
• Funcţia sau postul ocupat Profesor Universitar
• Principalele activităţi şi responsabilităţi – Activităţi didactice, disciplinele: Masaj terapeutic-recuperator, Bazele masajului igienic, Bazele teoretico-metodice ale exerciţiului fizic, Masaj antistres şi recuperator, Masaj transversal profund, Relaţia terapeut-pacient (terapia centrată pe client)

– Activităţi de cercetare orientate în direcţiile de interes ale disciplinelor predate

– Membru în Consiliul departamentului – Responsabil cu managementul financiar (martie 2012 – în prezent)

– Director al Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă din cadrul Universităţii din Bacău (martie – noiembrie 2008)

– Decan, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din Universitatea din Bacău (august 2005-martie 2008)

– Membră a Senatului universităţii (2005-2009)

– Membră a Consiliului facultăţii (2005-2009)

               

• Data (de la – până la) 2003-2005
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Facultatea de Educaţie fizică şi sport, Catedra de Kinetoterapie
• Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar
• Principalele activităţi şi responsabilităţi – Activităţi didactice, disciplinele: Masaj clasic, Masaj terapeutic-recuperator, Masaj antistres, Bazele teoretico-metodice ale exerciţiului fizic

– Activităţi de cercetare orientate în direcţiile de interes ale disciplinelor predate

– Şef Secţie Kinetoterapie (2003-2004)

– Membră a Senatului universităţii

– Membră a Consiliului facultăţii

 

• Data (de la – până la) 1993-2003
• Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Facultatea de Educaţie fizică şi sport, Catedra de Kinetoterapie
• Funcţia sau postul ocupat Lector universitar
• Principalele activităţi şi responsabilităţi – Activităţi didactice, disciplinele: Masaj şi tehnici complementare, Masaj terapeutic, Gimnastică medicală, Practică în staţiuni balneare şi climaterice

– Activităţi de cercetare orientate în direcţiile de interes ale disciplinelor predate

– Şef Secţie Kinetoterapie (1997-1999; 2000-2003)

– Membră a Senatului universităţii (1994 – 1999; 2000-2003)

– Membră a Consiliului facultăţii (1994 – 1999; 2000-2003)

 

• Data (de la – până la) 1988-1993
• Numele şi adresa angajatorului Şcoala nr. 1, Bacău
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie fizică
• Funcţia sau postul ocupat Profesor educaţie fizică

 

• Data (de la – până la) 1987-1988
• Numele şi adresa angajatorului Şcoala nr. 16, Bacău
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie fizică
• Funcţia sau postul ocupat Profesor educaţie fizică

 

• Data (de la – până la) 1979-1987
• Numele şi adresa angajatorului Casa pionierilor, Bacău
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cerc Gimnastică – Dans modern
• Funcţia sau postul ocupat Profesor coordonator

Preşedinte sindicat (1983-1987)

 

Educaţie şi Formare (începând cu cea mai recentă)

 

• Perioada (de la – până la) 2008
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău şi AEROQ România
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Curs formare auditori pentru SMQ
• Tipul calificării / diploma obţinută Auditor SMQ
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ

 

• Perioada (de la – până la) 15 octombrie – 26 noiebrie 2006
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău şi AEROQ România
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Curs postuniversitar “Documentarea, implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în procesul educaţional şi de cercetare ştiinţifică”,
• Tipul calificării / diploma obţinută Certificat de absolvire
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ

 

 

 

• Perioada (de la – până la) Noiembrie 2003
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Federaţia Română a Asociaţiilor de Kinetoterapie din România, Bucureşti
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Program de educaţie medicală continuă – Eficienţa practicii kinetoterapeutice în instituţii de profil
• Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de participare
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ

 

• Perioada (de la – până la) 1997 – 2003
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională ANEFS Bucureşti
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Studii de doctorat în Educaţie Fizică şi Sport
• Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de Doctor în Educaţie fizică şi sport
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ

 

• Perioada (de la – până la) 1998
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională ANEFS Bucureşti
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Cursuri şi examen pentru obţinerea gradului didactic II
• Tipul calificării / diploma obţinută Profesor de educaţie fizică, gradul didactic II
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ

 

• Perioada (de la – până la) 1991-1993
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Universitatea din Bacău, Secţia de Educaţie fizică a Facultăţii de Litere şi Ştiinţe
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Continuare studii pentru obţinerea Diplomei de Licenţă
• Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de licenţă
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ

 

• Perioada (de la – până la) 1982
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Cursuri şi examen pentru obţinerea definitivatului în învăţământ
• Tipul calificării / diploma obţinută Profesor de Educaţie fizică definiv
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ

 

• Perioada (de la – până la) 1976-1979
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Institutul Pedagogic Bacău
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Formare iniţială în Domeniul Educaţie fizică şi sport
• Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de absolvire
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ

 

• Perioada (de la – până la) 1972-1976
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Liceul teoretic Nicu Gane, Fălticeni, Jud. Suceava
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Studii liceale
• Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de absolvire
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ

 

• Perioada (de la – până la) 1964-1972
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională Şcoala generală Alexandru Ioan Cuza, Fălticeni, Jud. Suceava
• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale Studii primare şi gimnaziale
• Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de absolvire
• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ

 

Aptitudini şi competenţe personale

dobândite în cursul vieţii şi  carierei dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un

certificat sau o diplomă

 

 

Limba maternă Româna

 

Limbi străine cunoscute

 

 

Limba franceză
• abilitatea de a citi bine
• abilitatea de a scrie bine
• abilitatea de a vorbi bine

 

Limba engleză
• abilitatea de a citi bine
• abilitatea de a scrie satisfăcător
• abilitatea de a vorbi satisfăcător

 

Aptitudini şi competenţe artistice

(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi

în ce context le-aţi dobândit)

Muzică, desen, literatură etc.

 

Aptitudini şi competenţe sociale

 

Abilităţi de comunicare

Capacitate de autocontrol şi de adaptare la situaţii diverse

Capacitate de interrelaţionare

Capacităţi empatice

Altruism şi orientare helping

Adaptabilitate

Capacitate de lucru în echipă, spirit de echipă

·     Activităţi didactice şi extradidactice cu elevii și studenţii pe parcursul celor 36 de ani de activitate;

·     Activităţi de recuperare cu pacienţii;

·     Lucru în echipe interdisciplinare de recuperare, de cercetare;

·     Participări la întâlniri de lucru şi mese rotunde, în cadrul domeniului şi al specializării.

 

Aptitudini şi competenţe organizatorice

 

Capacitate de analiză şi sinteză;

Eficienţă şi flexibilitate în abordarea problemelor;

Capacitate de rezolvare a problemelor;

Capacitate de organizare şi coordonare

Spirit de observaţie

Hotărâre, tenacitate, viteză de decizie

·     Competiţii sportive, spectacole, concursuri artistice – organizare şi participare în calitate de sportiv, antrenor sau cadru didactic;

·     Activităţi de recuperare cu pacienţii;

·      Lucru în echipe interdisciplinare de recuperare, de cercetare;

·      Expert evaluator ARACIS 2007-2010;

·      Referent ştiinţific în comisii de doctorat din anul 2003;

·      Expert evaluator C.N.C.S.I.S. 2000 – 2010;

 

Abilităţi şi competenţe tehnice

 

Utilizare PC – la nivel bun;

Utilizare aparatură multimedia: cameră video, scanner, videoproiector, retroproiector, video, TV.

 

permis de conducere Categoria B

 

Informaţii suplimentare

 

·         Aptitudini şi competenţe pentru cercetare-dezvoltare, concretizate în:

–       colaborări în cadrul unor proiecte de cercetare (13 internaţionale, 6 naţionale);

–       coordonarea, în calitate de director de proiect, a unor proiecte de cercetare-dezvoltare (1 la nivel internaţional, 1 la nivel naţional, 3 la nivel local);

–       elaborarea şi publicarea a peste 90 de articole;

–       elaborarea şi publicarea a 11 cărţi de specialitate, în calitate de autor și coautor;

–       elaborarea şi publicarea a 19 manuale de specialitate, a 5 rapoarte individuale de cercetare, a 2 culegeri de materiale metodice şi a 2 traduceri cărţi de specialitate (traduceri pentru uzul studenţilor).

 

·         Aptitudini şi competenţe pentru procesul didactic, concretizate în:

–       Am coordonat şi am participat la elaborarea planurilor de învăţământ pentru învăţământul de zi, învăţământ la distanţă, învăţământ cu frecvenţă redusă şi masterat, a programelor analitice la diferite discipline, a broşurilor pentru examenele de admitere;

–       Am coordonat şi am participat la elaborarea dosarelor de autoevaluare pentru autorizarea specializărilor Kinetoterapie şi motricitate specială – FR şi Terapie ocupaţională – IF;

·         Am coordonat şi am participat la elaborarea dosarelor de autoevaluare pentru acreditarea în cadrul facultăţii a Studiilor de Masterat Universitar, pentru Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională.;

DATA: 17 martie 2015