Home › Page › teme lucrari licenta

teme lucrari licenta

TEME DE LICENTA
ASIST.UNIV.DRD. ZAIT LUMINIŢA

1.    Analiza pieţei întreprinderii S.C. ……… şi a posibilităţilor de extindere a acesteia.
2.    Analiza pietei produsului ……… Studiu de caz la S.C. ……………………………………..
3.    Analiza contextului concurenţial la nivelul pieţei produsului (generic)/ pietei întreprinderii………………
4.    Diagnoza mediului de marketing. Studiu de caz la nivelul S.C. ………………………….
5.    Managementul relaţiilor cu clienţii în cadrul S.C………………………………………………
6.    Managementul relaţiilor cu clienţii în sistemul public. Operaţionalizarea conceptului de relaţionare cu părţile interesate prin intermediul platformelor de e-guvernare.
7.    Analiza si gestiunea portofoliului de clienţi. Studiu de caz la nivelul S.C. ………………………
8.    Aplicaţii ale Internetului în activitatea de marketing a organizaţiilor moderne.
9.    Organizarea activităţii de marketing la nivelul S.C. ………………………………………….
10.    Procesul decizional de marketing în cadrul unităţii de activitate. Studiu de caz la nivelul S.C………………….
11.    Fundamentarea, elaborarea şi implementarea unui plan de marketing la nivelul S.C……………………………………..
12.    Strategii concurenţiale pe piaţa ………………….
13.    Modele de analiză a competitivităţii organizaţiei. Studiu de caz la nivelul S.C……………….
14.    Strategii de marketing pe piaţa …………………………….. în contextul crizei mondiale.
15.    Strategii de marketing la nivelul pieţei de afaceri. Aplicaţie practică la S.C…………
16.    Strategii de marketing la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii. Aplicaţie la nivelul S.C……………….
17.    Politica de produs la nivelul S.C……………………………………………………………………..
18.    Politica de preţ la nivelul S.C……………………… ………………………………………………..
19.    Politica de distribuţie la nivelul S.C. ………………………………………………………………
20.    Politica de comunicare la nivelul S.C. …………………………………………………………….

Data                                     Intocmit
01.10.2010                            Asist.univ.drd. Zait Luminita