În atenția studenților din anul I, MASTER CMB

png.png

Pentru îndrumarea lucrărilor de disertație, mai am disponibile maximum 3 (locuri).

Studenții care doresc să colaboreze cu mine sunt rugați să mă contacteze la adresa lgavrila[at] ub [punct] ro, până la finele lunii noiembrie a.c.

Doritorii sunt rugați să trimită o scrisoare de motivație (nu mai mult de 2 pagini) care să conțină:

 • Denumirea (provizorie) a temei alese pentru lucrarea de disertație, împreună cu un plan de dezvoltare a lucrării;
 • Datele de contact (nume, prenume, e-mai, telefon).

Tematica propusă se va axa pe obținerea unui principiu activ (substanță sau grup de substanțe) obținut fie dintr-o materie primă naturală (de origine vegetală sau animală), fie prin biosinteză sau sinteză parțială. Se va pune accent pe sau biosinteza/sinteza principiului activ, izolarea/separarea acestuia din materia primă naturală sau în aval de bioreactor (după caz), purificarea și condiționarea acestuia. Principiul activ ales va trebui ulterior să fie înglobat într-un produs utilizabil în produse farmaceutice și/sau medicamente, produse cosmetice, produse de curățenie, suplimente alimentare, alimente (formulare de produs).

Primul venit, primul servit, în limita stocului disponibil.

5467549d4d0c67f326e792d5803bcc16

Reexaminări 11 – 13 iulie 2017

Operații unitare (1131):

 • Dobre Adrian:                                    5 (cinci)

Fenomene de transfer și operații unitare (331)

 • Alăzăroaie Alexandru Ionuț:           5 (cinci)
 • Boțoc Constantin Valentin:             5 (cinci)
 • Potocianu Silviu Marian:                 5 (cinci)
 • Stârpu Mihai:                                     5 (cinci)
 • Verde Andrei Bogdan:                      5 (cinci)

Fenomene de transfer (1021)

 • Popa Elena Mădălina:                     5 (cinci)

Fenomene de transfer (1121)

 • Misaru Maria:                                   5 (cinci)

Fenomene de transfer (1031 & 1131)

 • Muhulică Mădălina:                          4 (patru)
 • Păncescu Gina:                                  A (absent) – lipsă chitanță taxă reexaminare

Transfer de căldură și masă (921)

 • Branche Cozmin:                               5 (cinci)
 • Cucu Adrian:                                      5 (cinci

Depoluarea efluenților din industria alimentară și biotehnologii (1131)

 • Dobre Adrian:                                    6 (șase)

 

La celelalte discipline/grupe, nu s-a prezentat nici un candidat.

Vacanță plăcută!

Rezultate restanțe FDT, FDTOU, TCM, DEIAB – 21 iunie 2016

simpsonsRezultatele sunt afișate aici (pentru toate grupele și pentru toate disciplinele).

Studenții care nu s-au prezentat sau nu au promovat examenele în sesiunea de restanțe, sunt așteptați, cu drag, la reexaminare.

Reexaminările au loc pe data de 12 iulie 2017, ora 11 în LIB.

Pentru studenții din an terminal (IV) reexaminările au loc pe data de 27 iunie 2017, ora 11 în LIB.

Condiții de intrare în examen:

 1. Efectuarea tuturor lucrărilor de laborator (valabil pentru disciplinele FDTOU și DEIAB);
 2. Prezentarea dovezilor (chitanțelor) recuperării laboratoarelor absentate;
 3. Cerere de reexaminare (formular tip disponibil la secretariatul facultății);
 4. Dovada plății taxei de reexaminare (chitanță);
 5. Carnet de student vizat pe anul universitar curent.

Rezultate finale examen FDT – FDTOU

5467549d4d0c67f326e792d5803bcc16

Grupa 1021 – aici

Grupa 1121 – aici

Grupa 331 – aici

 

Restanțe: 21 Iunie 2017, ora 11, LIB

Reexaminări: 12 Iulie 2017, ora 11, LIB

Sunt admiși la restanțe/reexaminări doar studenții care fac dovada recuperării integrale a tuturor lucrărilor de laborator.

Sunt admiși la reexaminări doar studenții care fac dovada plății taxei de reexaminare și au o cerere de reexaminare aprobată de către conducerea Facultății de Inginerie.

Rezultate finale DEIAB (1031, 1131) 2017

168fc228b82500f528b4dbf6209a4ff8Rezultatele finale le găsițiaici:  Note DEIAB – 2017.

Dacă sunt obiecții, vă rog să vi le exprimați (argumentate, evident), până mâine, 23 mai 2017, 11.59 AM la: lgavrila<at>ub<punct>ro.

Rezultate finale colocviu „Transfer de căldură și masă” – 2017, gr. 921

Homer_6c1e87_217664Aveți aici situația finală la colocviu. Documentul este protejat cu parolă. Pentru accesare, solicitați parola la: lgavrila <at> ub <punct> ro

 

Restanțe: 21.06.2017 – ora 11 – Laborator Inginerie Biochimică (Hala LIB)

Reexaminări: 12.07.2017 – ora 11 – Laborator Inginerie Biochimică (Hala LIB)

Rezolvare problema 3 – lucrare semestrială 2017 FDT/FDTOU/TCM

263E2E5600000578-2975606-The_formula_written_on_Homer_s_blackboard_above_is_said_to_predi-a-14_1425299801754Cam așa s-ar fi putut rezolva a treia problemă.

Lucrare semestrială FDT 2017 rezolvare 3

Rezolvare problema 2 – lucrare semestrială 2017 FDT/FDTOU/TCM

simpsons-mathCam așa s-ar fi putut rezolva a doua problemă.

Lucrare semestrială FDT 2017 rezolvare 2

 

În enunțul problemei ați mai primit și o serie de date care nu erau necesare în rezolvarea problemei. Una din provocările căreia trebuie să-i facă față inginerul de proces: din noianul de date din manuale, îndrumătoare, pagini internetice, …., care sunt cu adevărat necesare pentru rezolvarea unei probleme date? Iar când spun „problemă” nu mă refer strict la conotația restrânsă a termenului.

Rezolvare problema 1 – lucrare semestrială 2017 FDT/FDTOU/TCM

f0dbb557abd60fdb86428ce7ecd999d8_problem-solving-clipart-1-creative-problem-solving-clipart_472-400Cam așa s-ar fi putut rezolva prima problemă.

Lucrare semestrială FDT 2017 rezolvare 1

Depoluarea efluenților – Tema 1 2017

Screen Shot 2017-04-05 at 5.50.54 AM

 

O particulă solidă sferică, având raza de 2 mm şi densitatea de 1,25 g/cm3, se deplasează pe verticală printr-un recipient cilindric care conţine un lichid newtonian având densitatea de 0,99 kg/L şi viscozitatea de 2 cP (centiPoise).

Să se determine:

 1. Sensul de deplasare al particulei (ascendent sau descendent);
 2. Domeniul în care sedimentează particula (Stokes, Allen sau Newton);
 3. Viteza de sedimentare a particulei;
 4. Valoarea criteriului Rep;
 5. Ştiind că particula se află la mijlocul nivelului lichidului din recipient, care este timpul necesar ca particula să ajungă la fundul recipientului/suprafaţa lichidului (după caz), ştiind că recipientul are o înălţime totală de 4 m şi este umplut cu lichid în proporţie de 75%.

Termenul limită pentru predarea temei: 12 Aprilie 2017 ora 23.59.

Tema se trimite sub formă de document word (extensie .doc) și pdf atașat la un e-mail (preferabil cu confirmare de primire) trimis pe adresa: lgavrila[at]ub[punct]ro

Atât documentul word (pdf) cât și e-mailul trebuie să conțină:

 • numele și prenumele studentului;
 • grupa și specializarea.