Rezultate finale TSCB – 1141

40A durat ceva mai mult decât am estimat. Am avut mult de citit la „Tema de casă”.

Câteva observații referitoare la tema de casă

 1. Cerința era dimensionarea unui utilaj secundar, de preferință folosit pentru separare/concentrare. Nu era necesar să prezentați tot ceea ce veți scrie în lucrarea de diplomă.
 2. Într-o instalație în care se obține un produs pe cale biotehnologică, instalație care conține un singur bioreactor, respectivul bioreactor este utilajul principal al instalației, nicidecum un utilaj secundar/auxiliar.
 3. Ne aflăm în 2017. Încă din secolul trecut, utilizarea sistemului internațional de unități de măsură (SI) este obligatorie prin lege în România. Ca urmare, nu folosim în calcule de bilanț sau de dimensionare “caloria” sau “kilocaloria”, și nici “calul putere”.
 4. Când un pasteurizator (cu sau fără plăci) folosește drept agent termic abur saturat în condensare, acesta cedează doar căldură latentă, nemodificându-și temperatura.
 5. Când dimensionăm un filtru, indiferent de metoda folosită ori de teoria filtrării luată în considerare, dacă din calcule rezultă grosimea stratului de precipitat de ordinul zecilor sau sutelor de metri, ar fi cazul să ne punem problema dacă nu cumva s-a strecurat pe undeva o greșeală.
 6. Când dimensionăm un utilaj, e bine să prezentăm, chiar și schematic, cum arată utilajul respectiv, precizând pe schemă (acolo unde este cazul) fluxurile de materiale și/sau termice care intră/ies în/din utilajul respectiv.

Rezultatele finale, le găsiți aici.

Cei nemulțumiți de notele obținute sunt așteptați, cu plăcere, la o reexaminare în vederea modificării notei obținute.

Rezultate examen „Operații Unitare” – ianuarie 2017

Rezultate finale grupa 1031 – aici

Rezultate finale grupa 1131 – aici

Rezultate finale grupa 841 – aici

Restanța: 22 feb 2017, ora 16:00, sala BI 21

Examen la disciplina „OPERAȚII UNITARE” – sesiunea de iarnă 2017

examen-2

Câteva precizări pentru studenții grupelor 841, 1031, 1131

 • Examenul se desfășoară în scris, conform programării (data, ora, sala) afișate la Secretariatul Facultății de Inginerie
 • În timpul examenului aveți dreptul de a folosi materiale ajutătoare: note de curs, manuale, culegeri, aplicații rezolvate la seminar, teme de casă etc.
 • Durata examenului este de 2 ore (120 minute)
 • Nu sunt primiți în examen studenții care nu au încheiată situația la laborator (1031, 1131), respectiv nu au efectuat toate lucrările de laborator
 • Studenții care au restanță la această disciplină din ani anteriori, vor prezenta, la intrarea în sala de examen, cererea de reexaminare aprobată de la decanat, precum și dovada achitării taxei de reexaminare (chitanță). În lipsa acestor documente nu puteți participa la examen

Pentru examen aveți de pregătit următoarele capitole:

 1. Încălzirea – suport de curs aici
 2. Răcirea – suport de curs aici
 3. Evaporarea – suport de curs aici
 4. Condensarea – suport de curs aici
 5. Uscarea – suport de curs aici
 6. Cristalizarea – suport de curs aici
 7. Distilarea și rectificarea – suport de curs aici

De asemenea, vă recomand să revedeți cursul de „Fenomene de transfer” din anul anterior, inclusiv cele 4 capitole referitoare la schimbătoare de căldură. Suportul de curs îl găsiți aici.

Ar fi util să aveți la îndemână și cele două manuale în format electronic, Fenomene de transfer – vol 1 și Fenomene de transfer – vol 2.

Tema 1 Operații unitare 2016

Metso_Eldorado-evaporation-plant-and-recovery-boiler1Se consideră instalaţia de evaporare din schema de mai jos. Continuarea problemei o găsiți aici: Tema 1 OU 2016

Termenul limită pentru predarea temei: 07 Decembrie 2016 ora 23.59.

Tema se trimite sub formă de document word (extensie .doc) și pdf atașat la un e-mail trimis pe adresa: lgavrila@ub.ro

Atât documentul word (pdf) cât și e-mailul trebuie să conțină:

 • numele și prenumele studentului;
 • grupa și specializarea.

 

Temele transmise după termenul limită NU SE IAU IN CONSIDERARE!

Rezultate finale FDT 1021 – 2 iunie 2016

3a116884945f870924f1ffd3f36fc015Rezultatele finale ale examenului le găsiți AICI. Din motive de protecția datelor personale, documentul este parolat. La cerere, vă trimit parola de acces prin e-mail.

Studenții care nu au promovat examenul (au Absent sau 4), se vor prezenta la restanțe (09.09.2016) și/sau reexaminări (13.09.2016) cu un dosar care va conține rezolvarea problemelor de aici. Rezolvările vor fi scrise de mână, pentru a evita problemele generate de copy/paste (merg pe ideea că dacă tot le copiați, măcar să rămâneți cu ceva).

Rezultate finale FDT 1121 – 27 Mai 2016

ab6d382a702a68eac0503b31059cbc64Rezultatele finale ale examenului le găsiți AICI. Din motive de protecția datelor personale, documentul este parolat. La cerere, vă trimit parola de acces prin e-mail.

Studenții care nu au promovat examenul (au Absent sau 4), se vor prezenta la restanțe (09.09.2016) și/sau reexaminări (13.09.2016) cu un dosar care va conține rezolvarea problemelor de aici. Rezolvările vor fi scrise de mână, pentru a evita problemele generate de copy/paste (merg pe ideea că dacă tot le copiați, măcar să rămâneți cu ceva).

Rezultate finale FDTOU grupa 331 – 23 Mai 2016

Rezultatele finale ale examenului le găsiți AICI. Din motive de protecția datelor personale, documentul este parolat. La cerere, vă trimit parola de acces prin e-mail.

Studenții care nu au promovat examenul (au Absent sau 4), se vor prezenta la restanțe (09.09.2016) și/sau reexaminări (13.09.2016) cu un dosar care va conține rezolvarea problemelor de aici. Rezolvările vor fi scrise de mână, pentru a evita problemele generate de copy/paste (merg pe ideea că dacă tot le copiați, măcar să rămâneți cu ceva).

Rezultate colocviu „Transfer de căldură și masă” EI 921 – 18 Mai 2016

Homer-Simpson-insert-brain-hereRezultatele finale ale colocviului le găsiți AICI. Din motive de protecția datelor personale (nu ca să nu vă fac de rușine) documentul este parolat. La cerere, vă trimit parola de acces prin e-mail.

Studenții care nu au promovat examenul (au Absent sau 4), se vor prezenta la restanțe (09.09.2016) și/sau reexaminări (13.09.2016) cu un dosar care va conține rezolvarea problemelor de aici. Rezolvările vor fi scrise de mână, pentru a evita problemele generate de copy/paste (merg pe ideea că dacă tot le copiați, măcar să rămâneți cu ceva).

Lucrare semestrială FDT / FDTOU / TCM 2016

Screen Shot 2016-05-13 at 2.19.33 PM

În cadrul acestui curs am insistat foarte mult (inclusiv cu exemple numerice) asupra calculului diametrului echivalent al secțiunii de curgere. Cu toate insistențele mele, modul în care ați tratat acest subiect în lucrarea semestrială (cea din săptămânile 7, 8) a fost, ca să mă exprim elegant, dezastruos.

Rezolvarea integrală a problemei pe care v-am dat-o o găsiți aici. Poate o să vă folosească vreodată 😉 .

Screen Shot 2016-05-13 at 2.19.57 PM

Anunț important pentru Anul I master CMB

logoUrmătorii studenți sunt rugați să trimită urgent pe adresa lgavrila@ub.ro planul lucrării de disertație (temă, cuprins, capitole deja redactate-chiar și parțial):

 1. Lungu Alina-Nicoleta
 2. Mihalcea Andrei
 3. Scorțanu Laura-Mădălina
 4. Toma (Chiriac) Claudia