• Discipline:

– LICENTA:

– Fenomene de transfer (anul II Inginerie Chimica, Ingineria Produselor Alimentare, Energetica Industriala)

– Fenomene de transfer si operatii unitare (anul III Ingineria si Protectia Mediului in Industrie)

– Operatii unitare 1 (anul III Inginerie Biochimica, Ingineria Produselor Alimentare, anul IV Echipamente pentru Procese Industriale)

– Depoluarea efluentilor (anul III Inginerie Biochimica, Ingineria Produselor Alimentare)

– Tehnici de separare si concentrare in biotehnologii (anul IV Inginerie Biochimica)

– MASTER:

– Génie des Procèdes de Séparation (anul I CoSAMIB)

– Ingineria Proceselor de Separare (anul I CIVB)

  • Teme lucrări de diplomă (LICENTA):

  • Teme lucrări de disertatie (MASTER):