Home › Category Archives › Operatii unitare

Tema 1 (Grupele: 1031, 1131, 841)

mqdefault

Enunțul temei îl găsiți AICI.

Termenul limită pentru predarea temei: 29 Noiembrie 2017 ora 23.59.

Tema se trimite sub formă de document word (extensie .doc) și pdf atașat la un e-mail (preferabil cu confirmare de primire) trimis pe adresa: lgavrila[at]ub[punct]ro

Atât documentul word (pdf) cât și e-mailul trebuie să conțină:

 • numele și prenumele studentului;
 • grupa și specializarea.

Reexaminări 11 – 13 iulie 2017

Operații unitare (1131):

 • Dobre Adrian:                                    5 (cinci)

Fenomene de transfer și operații unitare (331)

 • Alăzăroaie Alexandru Ionuț:           5 (cinci)
 • Boțoc Constantin Valentin:             5 (cinci)
 • Potocianu Silviu Marian:                 5 (cinci)
 • Stârpu Mihai:                                     5 (cinci)
 • Verde Andrei Bogdan:                      5 (cinci)

Fenomene de transfer (1021)

 • Popa Elena Mădălina:                     5 (cinci)

Fenomene de transfer (1121)

 • Misaru Maria:                                   5 (cinci)

Fenomene de transfer (1031 & 1131)

 • Muhulică Mădălina:                          4 (patru)
 • Păncescu Gina:                                  A (absent) – lipsă chitanță taxă reexaminare

Transfer de căldură și masă (921)

 • Branche Cozmin:                               5 (cinci)
 • Cucu Adrian:                                      5 (cinci

Depoluarea efluenților din industria alimentară și biotehnologii (1131)

 • Dobre Adrian:                                    6 (șase)

 

La celelalte discipline/grupe, nu s-a prezentat nici un candidat.

Vacanță plăcută!

Examen la disciplina „OPERAȚII UNITARE” – sesiunea de iarnă 2017

examen-2

Câteva precizări pentru studenții grupelor 841, 1031, 1131

 • Examenul se desfășoară în scris, conform programării (data, ora, sala) afișate la Secretariatul Facultății de Inginerie
 • În timpul examenului aveți dreptul de a folosi materiale ajutătoare: note de curs, manuale, culegeri, aplicații rezolvate la seminar, teme de casă etc.
 • Durata examenului este de 2 ore (120 minute)
 • Nu sunt primiți în examen studenții care nu au încheiată situația la laborator (1031, 1131), respectiv nu au efectuat toate lucrările de laborator
 • Studenții care au restanță la această disciplină din ani anteriori, vor prezenta, la intrarea în sala de examen, cererea de reexaminare aprobată de la decanat, precum și dovada achitării taxei de reexaminare (chitanță). În lipsa acestor documente nu puteți participa la examen

Pentru examen aveți de pregătit următoarele capitole:

 1. Încălzirea – suport de curs aici
 2. Răcirea – suport de curs aici
 3. Evaporarea – suport de curs aici
 4. Condensarea – suport de curs aici
 5. Uscarea – suport de curs aici
 6. Cristalizarea – suport de curs aici
 7. Distilarea și rectificarea – suport de curs aici

De asemenea, vă recomand să revedeți cursul de „Fenomene de transfer” din anul anterior, inclusiv cele 4 capitole referitoare la schimbătoare de căldură. Suportul de curs îl găsiți aici.

Ar fi util să aveți la îndemână și cele două manuale în format electronic, Fenomene de transfer – vol 1 și Fenomene de transfer – vol 2.

Tema 1 Operații unitare 2016

Metso_Eldorado-evaporation-plant-and-recovery-boiler1Se consideră instalaţia de evaporare din schema de mai jos. Continuarea problemei o găsiți aici: Tema 1 OU 2016

Termenul limită pentru predarea temei: 07 Decembrie 2016 ora 23.59.

Tema se trimite sub formă de document word (extensie .doc) și pdf atașat la un e-mail trimis pe adresa: lgavrila@ub.ro

Atât documentul word (pdf) cât și e-mailul trebuie să conțină:

 • numele și prenumele studentului;
 • grupa și specializarea.

 

Temele transmise după termenul limită NU SE IAU IN CONSIDERARE!

Tema 1 – OPERAȚII UNITARE (Decembrie 2015)

high-level-jet-condenserÎn atenția studenților grupelor 1031 (IPA), 1131 (IB) și 841 (EPI):

Termenul limită pentru predarea temelor de casă : 18 Decembrie 2015 ora 23.59.

Tema se trimite sub formă de document word (extensie .doc – nu alte minuni gen docx, …) atașat la un e-mail trimis pe adresa: lgavrila@ub.ro

Atât documentul word cât și e-mailul trebuie să conțină:

 • numele și prenumele studentului;
 • grupa și specializarea.

Puteți trimite suplimentar tema și în format pdf (împreună cu documentul word).

Temele transmise după termenul limită NU SE IAU IN CONSIDERARE!

Enunțul problemei îl găsiți aici (click pe link): Tema 1 OU 2015

Tema 2 – Operații unitare (2014, noiembrie-decembrie)

În atenția studenților grupelor 1031 (IPA), 1131 (IB) și 841 (EPI):

Termenul limită pentru predarea temelor de casă : 15 Ianuarie 2015 ora 23.59.

Tema se trimite sub formă de document word (extensie .doc – nu alte minuni gen docx, …) atașat la un e-mail trimis pe adresa: lgavrila@ub.ro

Atât documentul word cât și e-mailul trebuie să conțină:

 • numele și prenumele studentului;
 • grupa și specializarea.

Puteți trimite suplimentar tema și în format pdf (împreună cu documentul word).

Temele transmise după termenul limită NU SE IAU IN CONSIDERARE!

Enunțul problemei îl găsiți aici (click pe link): Tema 2 OU

Succes! :)

Tema 1 – Operații unitare (2014, octombrie)

În atenția studenților grupelor 1031 (IPA), 1131 (IB) și 841 (EPI):

Termenul limită pentru predarea temelor de casă : 15 Noiembrie 2014 ora 23.59.

Tema se trimite sub formă de document word (extensie .docnu alte minuni gen docx, …) atașat la un e-mail trimis pe adresa: lgavrila@ub.ro

Atât documentul word cât și e-mailul trebuie să conțină:

 • numele și prenumele studentului;
 • grupa și specializarea.

Puteți trimite suplimentar tema și în format pdf (împreună cu documentul word).

Temele transmise după termenul limită NU SE IAU IN CONSIDERARE!

Enunțul problemei îl găsiți aici (click pe link): Tema 1 Operații Unitare 2014

Succes! :)

Examen OUIP gr 841

Câteva cuvinte despre problemele pe care le-ați avut cu problemele date la examen …

Probleme 841

Notele finale, probabil mai spre seară.

Operatii difuzionale (operatii cu transfer de masa)

  Am adaugat aici si ultima parte a cursului de „Operatii unitare”. De asemenea, puteti descarca aceste note de curs (in format pdf) si de pe linkurile de mai jos:

Tema 5 – Operatii unitare 1 – 2012

Aplicaţie “Centrifugarea”

Textul problemei: aplicatie-ciclon

Termen de predare: 17 Decembrie 2012 ora 24:00

Forma de predare: fisier Word (extensie .doc) ca attach la e-mail pe adresa: lgavrila@ub.ro

Documentul Word va contine:

– numele si prenumele studentului

– grupa de studii

– textul problemei

– modul de rezolvare si rezultatele obtinute

Update:

Se considera ca o particula de faina efectueaza in ciclon, pana la depunere, 2 rotatii.