Home › Category Archives › Rezultate examene

Reexaminări 11 – 13 iulie 2017

Operații unitare (1131):

 • Dobre Adrian:                                    5 (cinci)

Fenomene de transfer și operații unitare (331)

 • Alăzăroaie Alexandru Ionuț:           5 (cinci)
 • Boțoc Constantin Valentin:             5 (cinci)
 • Potocianu Silviu Marian:                 5 (cinci)
 • Stârpu Mihai:                                     5 (cinci)
 • Verde Andrei Bogdan:                      5 (cinci)

Fenomene de transfer (1021)

 • Popa Elena Mădălina:                     5 (cinci)

Fenomene de transfer (1121)

 • Misaru Maria:                                   5 (cinci)

Fenomene de transfer (1031 & 1131)

 • Muhulică Mădălina:                          4 (patru)
 • Păncescu Gina:                                  A (absent) – lipsă chitanță taxă reexaminare

Transfer de căldură și masă (921)

 • Branche Cozmin:                               5 (cinci)
 • Cucu Adrian:                                      5 (cinci

Depoluarea efluenților din industria alimentară și biotehnologii (1131)

 • Dobre Adrian:                                    6 (șase)

 

La celelalte discipline/grupe, nu s-a prezentat nici un candidat.

Vacanță plăcută!

Rezultate restanțe FDT, FDTOU, TCM, DEIAB – 21 iunie 2016

simpsonsRezultatele sunt afișate aici (pentru toate grupele și pentru toate disciplinele).

Studenții care nu s-au prezentat sau nu au promovat examenele în sesiunea de restanțe, sunt așteptați, cu drag, la reexaminare.

Reexaminările au loc pe data de 12 iulie 2017, ora 11 în LIB.

Pentru studenții din an terminal (IV) reexaminările au loc pe data de 27 iunie 2017, ora 11 în LIB.

Condiții de intrare în examen:

 1. Efectuarea tuturor lucrărilor de laborator (valabil pentru disciplinele FDTOU și DEIAB);
 2. Prezentarea dovezilor (chitanțelor) recuperării laboratoarelor absentate;
 3. Cerere de reexaminare (formular tip disponibil la secretariatul facultății);
 4. Dovada plății taxei de reexaminare (chitanță);
 5. Carnet de student vizat pe anul universitar curent.

Rezultate finale examen FDT – FDTOU

5467549d4d0c67f326e792d5803bcc16

Grupa 1021 – aici

Grupa 1121 – aici

Grupa 331 – aici

 

Restanțe: 21 Iunie 2017, ora 11, LIB

Reexaminări: 12 Iulie 2017, ora 11, LIB

Sunt admiși la restanțe/reexaminări doar studenții care fac dovada recuperării integrale a tuturor lucrărilor de laborator.

Sunt admiși la reexaminări doar studenții care fac dovada plății taxei de reexaminare și au o cerere de reexaminare aprobată de către conducerea Facultății de Inginerie.

Rezultate finale DEIAB (1031, 1131) 2017

168fc228b82500f528b4dbf6209a4ff8Rezultatele finale le găsițiaici:  Note DEIAB – 2017.

Dacă sunt obiecții, vă rog să vi le exprimați (argumentate, evident), până mâine, 23 mai 2017, 11.59 AM la: lgavrila<at>ub<punct>ro.

Rezultate finale colocviu „Transfer de căldură și masă” – 2017, gr. 921

Homer_6c1e87_217664Aveți aici situația finală la colocviu. Documentul este protejat cu parolă. Pentru accesare, solicitați parola la: lgavrila <at> ub <punct> ro

 

Restanțe: 21.06.2017 – ora 11 – Laborator Inginerie Biochimică (Hala LIB)

Reexaminări: 12.07.2017 – ora 11 – Laborator Inginerie Biochimică (Hala LIB)

Rezultate finale TSCB – 1141

40A durat ceva mai mult decât am estimat. Am avut mult de citit la „Tema de casă”.

Câteva observații referitoare la tema de casă

 1. Cerința era dimensionarea unui utilaj secundar, de preferință folosit pentru separare/concentrare. Nu era necesar să prezentați tot ceea ce veți scrie în lucrarea de diplomă.
 2. Într-o instalație în care se obține un produs pe cale biotehnologică, instalație care conține un singur bioreactor, respectivul bioreactor este utilajul principal al instalației, nicidecum un utilaj secundar/auxiliar.
 3. Ne aflăm în 2017. Încă din secolul trecut, utilizarea sistemului internațional de unități de măsură (SI) este obligatorie prin lege în România. Ca urmare, nu folosim în calcule de bilanț sau de dimensionare “caloria” sau “kilocaloria”, și nici “calul putere”.
 4. Când un pasteurizator (cu sau fără plăci) folosește drept agent termic abur saturat în condensare, acesta cedează doar căldură latentă, nemodificându-și temperatura.
 5. Când dimensionăm un filtru, indiferent de metoda folosită ori de teoria filtrării luată în considerare, dacă din calcule rezultă grosimea stratului de precipitat de ordinul zecilor sau sutelor de metri, ar fi cazul să ne punem problema dacă nu cumva s-a strecurat pe undeva o greșeală.
 6. Când dimensionăm un utilaj, e bine să prezentăm, chiar și schematic, cum arată utilajul respectiv, precizând pe schemă (acolo unde este cazul) fluxurile de materiale și/sau termice care intră/ies în/din utilajul respectiv.

Rezultatele finale, le găsiți aici.

Cei nemulțumiți de notele obținute sunt așteptați, cu plăcere, la o reexaminare în vederea modificării notei obținute.

Rezultate examen „Operații Unitare” – ianuarie 2017

Rezultate finale grupa 1031 – aici

Rezultate finale grupa 1131 – aici

Rezultate finale grupa 841 – aici

Restanța: 22 feb 2017, ora 16:00, sala BI 21

Examen la disciplina „OPERAȚII UNITARE” – sesiunea de iarnă 2017

examen-2

Câteva precizări pentru studenții grupelor 841, 1031, 1131

 • Examenul se desfășoară în scris, conform programării (data, ora, sala) afișate la Secretariatul Facultății de Inginerie
 • În timpul examenului aveți dreptul de a folosi materiale ajutătoare: note de curs, manuale, culegeri, aplicații rezolvate la seminar, teme de casă etc.
 • Durata examenului este de 2 ore (120 minute)
 • Nu sunt primiți în examen studenții care nu au încheiată situația la laborator (1031, 1131), respectiv nu au efectuat toate lucrările de laborator
 • Studenții care au restanță la această disciplină din ani anteriori, vor prezenta, la intrarea în sala de examen, cererea de reexaminare aprobată de la decanat, precum și dovada achitării taxei de reexaminare (chitanță). În lipsa acestor documente nu puteți participa la examen

Pentru examen aveți de pregătit următoarele capitole:

 1. Încălzirea – suport de curs aici
 2. Răcirea – suport de curs aici
 3. Evaporarea – suport de curs aici
 4. Condensarea – suport de curs aici
 5. Uscarea – suport de curs aici
 6. Cristalizarea – suport de curs aici
 7. Distilarea și rectificarea – suport de curs aici

De asemenea, vă recomand să revedeți cursul de „Fenomene de transfer” din anul anterior, inclusiv cele 4 capitole referitoare la schimbătoare de căldură. Suportul de curs îl găsiți aici.

Ar fi util să aveți la îndemână și cele două manuale în format electronic, Fenomene de transfer – vol 1 și Fenomene de transfer – vol 2.

Rezultate finale FDT 1021 – 2 iunie 2016

3a116884945f870924f1ffd3f36fc015Rezultatele finale ale examenului le găsiți AICI. Din motive de protecția datelor personale, documentul este parolat. La cerere, vă trimit parola de acces prin e-mail.

Studenții care nu au promovat examenul (au Absent sau 4), se vor prezenta la restanțe (09.09.2016) și/sau reexaminări (13.09.2016) cu un dosar care va conține rezolvarea problemelor de aici. Rezolvările vor fi scrise de mână, pentru a evita problemele generate de copy/paste (merg pe ideea că dacă tot le copiați, măcar să rămâneți cu ceva).

Rezultate finale FDT 1121 – 27 Mai 2016

ab6d382a702a68eac0503b31059cbc64Rezultatele finale ale examenului le găsiți AICI. Din motive de protecția datelor personale, documentul este parolat. La cerere, vă trimit parola de acces prin e-mail.

Studenții care nu au promovat examenul (au Absent sau 4), se vor prezenta la restanțe (09.09.2016) și/sau reexaminări (13.09.2016) cu un dosar care va conține rezolvarea problemelor de aici. Rezolvările vor fi scrise de mână, pentru a evita problemele generate de copy/paste (merg pe ideea că dacă tot le copiați, măcar să rămâneți cu ceva).