Câteva observații referitoare la subiectele date la examen (FDT 1021 & 1121)

Problema 1:

Se specifică clar în textul problemei că apa circulă prin manta (adică prin zona mai închisă la culoare din figură):

Desen manta Calculul criteriului Reynolds pentru apă:

Re

unde:

  • ρ – densitatea apei la temperatura sa medie (kg/m3);
  • μ – viscozitatea dinamică a apei la temperatura sa medie (Pa×s);
  • v – viteza de curgere a apei (m/s);
  • dech – diametrul echivalent al secțiunii de curgere (m).

Diametrul echivalent al secțiunii de curgere (dacă secțiunea de curgere are altă formă decât cea circulară) se calculează cu relația (citiți cursul!!! – http://cadredidactice.ub.ro/gavrilalucian/files/2011/03/fenomene-de-transfer-1.pdf – pagina 63, ec. 3.103):

dech

în care:

  • A – aria secțiunii de curgere (m2);
  • Pu – perimetrul udat de către fluid (m).

Pentru spațiul în formă de U (secțiunea de curgere), cu notațiile din figură:

aria

și:

perimetrul

de unde, diametrul echivalent al secțiunii de curgere va fi:

Untitled2

Varianta pdf o găsiți aici: Câteva observații referitoare la subiectele date la examen