Home › Page › Anunţuri

Anunţuri

 anul universitar 2017 – 2018, semestrul 2


IMPORTANT!
Sesiunea de comunicari ale studentilor si masteranzilor va avea loc pe 10 mai la ora 14.
Participantii sunt invitati la ora 13 la Restaurantul Universitatii.

Model finalizare 2018 si Declaratie autenticitate


EXAMENE LICENTA

Tehnici avansate de programare/Proiectarea algoritmilor

INFO II IF subgrupa B: schimbare de orar: Laboratorul se muta in saptamana impara, MARTI, 12-14, D217.

INFO II IF subgrupa B – prezentare TEME: 9 mai, 16-18, D217.

prezentare1, prezentare2, prezentare3, prezentare4, prezentare5
cursuriJava

TI II: examen: 09.06.2018 ora 11 sala DP17
restanta: 19.06.2018 ora 11 sala DP17
reexaminare: 27.06.2018 ora 11 sala DP17

INFO II IF: examen: 07.06.2018 ora 10 sala D224

INFO II IFR: examen: 09.06.2018 ora 09 sala D215

Proiecte primite de la:
Lupei-Lisman Florin
Marmureanu Ciprian
Mihaila Mihai
Mitrofan-Bitca Adrian Iulian
Paiu Claudiu

Restante la Master: IAST, MD – an anterior (CSIS, IMCS): 31.05.2018 ora 10 sala D217
Restante la Master: IA, anul curent, sem 1 (CSI): 31.05.2018 ora 10 sala D217
Restante la Licenta: Info IF, anul III, sem 1 (APD): 31.05.2018 ora 10 sala D217
Restante la Licenta: Info IFR, anul III, sem 1 (APD): 02.06.2018 ora 09 sala D217


 anul universitar 2017 – 2018, semestrul 1


LICENTA

Baze de date/Baze de date 1/Informatica aplicata

anul II, EI colocviu; reexaminare: 27.06.2018 ora 11 DP17 atentie: prezenta integrala la laborator!
anul I, Info IF examen;
anul I, Info FR examen;
anul III, TI examen_231; examen_232; reexaminare: 27.06.2018 ora 11 DP17 atentie: prezenta integrala la laborator!


Logica computationala – cota IV 3469 la Biblioteca Universitatii

anul II, Info IF;
anul II, Info FR;


Algoritmi paraleli si distribuiti – cota IV 3704 la Biblioteca Universitatii

anul II, TI colocviu; reexaminare: 27.06.2018 ora 11 DP17
anul III, Info IF;
anul III, Info FR;

Fisierele pentru laborator se afla aici: laborator1, laborator2, laborator3, laborator4, laborator5, laborator6, laborator7, laborator8, laborator9.


MASTER

IA anul I – Testare si analiza software

colocviu;


IAST anul II – Criptografie si securitatea informatiei

examen;