Home › Page › Anunţuri

Anunţuri

 anul universitar 2017 – 2018, semestrul 1


LICENTA

Baze de date/Baze de date 1/Informatica aplicata

NOTE:
anul II, EI colocviu

anul I, Info IF

anul I, Info FR

anul III, TI situatie231 situatie232


Logica computationala – cota IV 3469 la Biblioteca Universitatii

NOTE:
anul II, Info IF situatie

anul II, Info FR


Algoritmi paraleli si distribuiti – cota IV 3704 la Biblioteca Universitatii

NOTE:
anul II, TI colocviu

anul III, Info IF situatie

anul III, Info FR

Fisierele pentru laborator se afla aici: laborator1, laborator2, laborator3, laborator4, laborator5, laborator6, laborator7, laborator8, laborato9.


MASTER

IA anul I – Testare si analiza software

NOTE: colocviu


IAST anul II – Criptografie si securitatea informatiei