Home › Page › Cursuri ANRE

Cursuri ANRE

CURSURI DE PREGĂTIRE TEORETICĂ PENTRU AUTORIZARE ANRE

În perioada 26.02 – 03.03.2018 se organizeaza cursuri ANRE – sesiunea de primavara. Înscrierea are loc în  perioada 19 – 24.02.2018. Colocviul se susține pe 03.03.2018.

Certificatul de absolvire al cursului poate fi trimis la ANRE pana la data de 11 aprilie 2018.

În conformitate cu Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 2013, Facultatea de Inginerie a Universității “Vasile Alecsandri” din Bacău a obţinut acordul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE să organizeze cursuri de Pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice, necesară candidaţilor la examenul de autorizare organizat de ANRE si cursuri de Pregătire teoretică pentru dobândirea/ prelungirea valabilității calității de verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuția si expert tehnic de calitate si extrajudiciar in domeniul instalațiilor electrice.

Cursuri sunt organizate de Departamentul de Energetică și Știința Calculatoarelor, domeniul Inginerie Energetică. Au durata de 6 zile (30 de ore) și se vor desfășura în laboratoarele de specialitate ale facultății. Perioadele de desfăşurare a cursurilor vor fi corelate cu sesiunile organizate de ANRE.

Conţinutul cursurilor acoperă integral tematica recomandată de ANRE:

 • Electrotehnică şi Electroenergetică;
 • Legislaţie;
 • Norme Tehnice.

Cursurile se vor încheia cu un examen, similar cu cel organizat de ANRE în vederea atestării, în urma căruia se va acorda un certificat de absolvire.

Personalul implicat în cursurile de pregătire teoretică este constituit din cadre didactice universitare titulare de la Facultatea de Inginerie, având o bogată experienţă teoretică şi practică în domeniu.

Preţul cursului este de 350 lei/persoană (nu se percepe TVA) şi poate fi achitat în numerar la casiera universității sau prin virament in contul: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, Calea Marasesti, nr.157, cod fiscal 4278094, cod IBAN RO20TREZ06120F330500XXXX  – Trezoreria Bacău. Plata se face înainte de începerea cursurilor.

Documentele necesare pentru înscriere:

 • dovada plății (chitanța)
 • cerere – formularul pentru electricieni este aici iar pentru verificatori, aici;
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de naștere;
 • copia certificatului de căsătorie (după caz);
 • copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională (bacalaureat și licență + master universitar – pentru abslovenții de licență de 4 ani, sau diplomă de inginer – pentru absolvenții de 5 ani).

Aceste documente se depun într-un dosar plic la responsabilul cursului, prof. dr.ing. Aneta Hazi, str. Mărășești, nr.157 (Hala LEN, etaj), in perioada de inscriere.

Orarul de desfășurare a cursului pentru electricieni este aici iar pentru verificatori, aici.

Regulamentul de autorizare ANRE este aici.

Informații suplimentare puteți găsi pe site-ul ANRE.

 Persoane de contact:

 • dr. ing. Gheorghe Hazi : tel. 0744 771676 ; e-mail:gheorghe.hazi@ub.ro sau gheorghehazi@yahoo.com
 • dr. ing. Aneta Hazi : tel. 0722 472091 ; e-mail: ahazi@ub.ro sau ahazi58@yahoo.com